Phương Nam Co LTD
Cung cấp polysorbate (tween) Korea
© 27/9/2023 - Vietnam12h.com Application

Hoạt động Hydrolase muối mật: Chìa khóa giảm cholesterol với vi khuẩn probiotic


Hoạt động của enzyme Hydrolase muối mật (BSH) trong vi khuẩn có khả năng khởi động sữa chua đã được nghiên cứu trong nước dùng chứa mật hoặc axit cholic, có hoặc không có sự thêm vào của Polysorbate 80. Nghiên cứu của Pereira và đồng nghiệp (2003) cho thấy rằng hoạt động của enzyme này là quan trọng để lựa chọn các chủng vi khuẩn probiotic có khả năng hấp thụ cholesterol.

Mặc dù hoạt động Hydrolase muối mật đã được nghiên cứu trong nhiều nghiên cứu trên các loại vi khuẩn ruột như Lactobacillus sp. và Bifidobacterium sp. (Elkins và Savage, 1998, Hernández-Gómez và cộng sự, 2021), nhưng chỉ có ít nghiên cứu về vi khuẩn axit lactic không phải là loại vi khuẩn ruột (non-gut) được tiến hành (Ziar và cộng sự, 2014, Ru và cộng sự, 2019, Tarique và cộng sự, 2022).

Tóm lại, việc phân tích trên nhấn mạnh vào hoạt động của enzyme Hydrolase muối mật trong vi khuẩn khởi động sữa chua. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoạt động này có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn các chủng vi khuẩn probiotic có khả năng hấp thụ cholesterol. Tuy nhiên, chỉ có ít nghiên cứu về vi khuẩn axit lactic không phải là loại vi khuẩn ruột được thực hiện, và việc nghiên cứu thêm trong lĩnh vực này có thể mang lại những thông tin quan trọng về hoạt động của enzyme này trong vi khuẩn non-gut.

Việc nghiên cứu về hoạt động của enzyme Hydrolase muối mật trong vi khuẩn khởi động sữa chua là một lĩnh vực đáng quan tâm trong lĩnh vực probiotic và sức khỏe ruột. Probiotic, những vi khuẩn có lợi cho sức khỏe, đã được chứng minh có khả năng cải thiện hệ vi khuẩn ruột và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Một trong những cơ chế mà probiotic có thể thực hiện là thông qua khả năng hấp thụ cholesterol.

Hoạt động của enzyme Hydrolase muối mật (BSH) trong vi khuẩn có vai trò quan trọng trong việc giảm mức cholesterol trong cơ thể. Enzyme này có khả năng phân giải muối mật, một thành phần chính của mật, thành axit mật. Việc giảm mật trong cơ thể làm giảm hấp thụ cholesterol và hỗ trợ việc loại bỏ cholesterol dư thừa.

Nghiên cứu của Pereira và đồng nghiệp (2003) đã chỉ ra rằng hoạt động Hydrolase muối mật là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn các chủng vi khuẩn probiotic có khả năng hấp thụ cholesterol. Điều này đồng nghĩa với việc các chủng vi khuẩn có hoạt động Hydrolase muối mật mạnh sẽ có khả năng giảm mức cholesterol trong cơ thể hiệu quả hơn.

Mặc dù nghiên cứu về hoạt động Hydrolase muối mật đã được tiến hành trên nhiều loại vi khuẩn ruột như Lactobacillus sp. và Bifidobacterium sp., nhưng chỉ có rất ít nghiên cứu về vi khuẩn axit lactic không phải là loại vi khuẩn ruột. Các nghiên cứu của Ziar và đồng nghiệp (2014), Ru và đồng nghiệp (2019), Tarique và đồng nghiệp (2022) đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc nghiên cứu thêm về hoạt động Hydrolase muối mật trong vi khuẩn non-gut để hiểu rõ hơn về khả năng giảm cholesterol của chúng.

Việc tiếp tục nghiên cứu về hoạt động Hydrolase muối mật trong vi khuẩn non-gut sẽ đóng góp vào việc hiểu rõ hơn về vai trò của enzyme này trong việc hấp thụ cholesterol và cải thiện sức khỏe ruột. Ngoài ra, việc tìm hiểu về vi khuẩn non-gut có khả năng giảm cholesterol có thể mở ra những cơ hội mới để phát triển các sản phẩm probiotic đa dạng, có khả năng hỗ trợ sức khỏe ruột và quản lý mức cholesterol trong cơ thể.

Tổng kết lại, việc nghiên cứu về hoạt động Hydrolase muối mật trong vi khuẩn khởi động sữa chua là một lĩnh vực quan trọng trong lĩnh vực probiotic và sức khỏe ruột. Việc hiểu rõ hơn về vai trò của enzyme này trong vi khuẩn non-gut và khả năng giảm cholesterol sẽ đóng góp vào việc phát triển các sản phẩm probiotic tiềm năng và cải thiện sức khỏe ruột của con người.