Phương Nam Co LTD
Cung cấp polysorbate (tween) Korea
© 12/6/2024 - Vietnam12h.com Application

Polysorbate 80: Tác động và an toàn trong ngành thực phẩm


Polysorbate 80 là một chất phụ gia thực phẩm phổ biến được sử dụng trong ngành thực phẩm và dược phẩm. Tuy nhiên, một số báo cáo đã gợi ý rằng chất này có thể tăng cường viêm loét trong các mô hình in vitro hoặc ex-vivo của hệ tiêu hóa (Malik et al., 2020; Naimi et al., 2021). Nhưng cần lưu ý rằng những kết quả này chưa được xác nhận ở con người và hiện tại, các tổ chức uy tín như FDA, EFSA và JECFA vẫn cho rằng Polysorbate 80 là an toàn khi sử dụng trong thực phẩm.

Một nghiên cứu do Partridge et al. (2019) tiến hành trên chuột đã tìm thấy một kết quả đáng chú ý. Họ đã phát hiện rằng viêm nhẹ và hội chứng chuyển hóa đã phát triển ở những con chuột được cho ăn Polysorbate 80, trong khi những con chuột được cung cấp Polysorbate 80 trong nước uống không thể hiện những tác động tương tự. Điều này cho thấy tác động của Polysorbate 80 có thể phụ thuộc vào liều lượng và cách tiếp xúc.

Một nghiên cứu gần đây khác được thực hiện bởi Rousta et al. (2021) đã so sánh tác động giữa chất tạo nhũ carboxymethylcellulose (CMC) và Polysorbate 80 trên chuột nhân hóa. Kết quả cho thấy CMC gây ra viêm mạnh hơn so với Polysorbate 80. Bên cạnh đó, Polysorbate 80 cũng đã tăng tỷ lệ Actinobacteria trong nội dung cecal so với nhóm điều khiển được cung cấp CMC và nước. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, cần cẩn trọng khi áp dụng kết quả này cho con người do tác động của Polysorbate 80 trên chuột nhân hóa có thể không tương tự trên người.

Các tổ chức như FDA, EFSA và JECFA đã chấp nhận Polysorbate 80 là một thành phần an toàn trong thực phẩm dựa trên những thông tin hiện có. Tuy nhiên, việc đánh giá an toàn của một chất phụ gia thực phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm liều lượng sử dụng, cách tiếp xúc và nhóm dân số cụ thể. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu về tác động của Polysorbate 80 trên con người là quan trọng để cung cấp thông tin đáng tin cậy và cập nhật về việc sử dụng chất phụ gia này trong ngành thực phẩm và dược phẩm.

Tóm lại, mặc dù một số nghiên cứu đã gợi ý rằng Polysorbate 80 có thể tăng cường viêm loét trong một số mô hình thí nghiệm, kiến thức hiện tại và các tổ chức uy tín vẫn cho rằng chất này là an toàn khi sử dụng trong thực phẩm. Tuy nhiên, việc tiếp tục nghiên cứu và đánh giá tác động của Polysorbate 80 trên con người là cần thiết để đảm bảo sự an toàn và cung cấp thông tin chính xác cho công chúng và các nhà sản xuất thực phẩm.

Trong tương lai, nghiên cứu tiếp tục về tác động của Polysorbate 80 trên con người là cần thiết để đánh giá rõ ràng hơn về an toàn và tác động sức khỏe của chất phụ gia này. Nghiên cứu trên người có thể đánh giá các thông số như tác động lên hệ tiêu hóa, sự thay đổi vi khuẩn ruột, và các chỉ số viêm nhiễm. Điều này có thể giúp xác định liều lượng an toàn và các quy định sử dụng chất phụ gia này trong ngành thực phẩm và dược phẩm.

Trong quá khứ, nhiều chất phụ gia thực phẩm đã từng được coi là an toàn, nhưng sau đó được phát hiện gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, việc duy trì quan điểm cẩn trọng và tiếp tục nghiên cứu là cực kỳ quan trọng. Cần đảm bảo rằng các chất phụ gia được sử dụng trong thực phẩm và dược phẩm đã được kiểm tra kỹ lưỡng và đánh giá an toàn trước khi được phê duyệt và sử dụng rộng rãi.

Trong kết luận, Polysorbate 80 là một chất phụ gia thực phẩm phổ biến được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm. Hiện tại, kiến thức hiện có và các tổ chức uy tín đánh giá Polysorbate 80 là an toàn khi sử dụng trong thực phẩm. Tuy nhiên, những kết quả gần đây từ nghiên cứu trên động vật và mô hình in vitro đều đề cập đến một số tác động tiềm năng của chất này, đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu để đánh giá rõ ràng hơn về tác động của Polysorbate 80 trên con người. Sự tiếp tục nghiên cứu và quản lý cẩn thận là cần thiết để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng trong việc sử dụng chất phụ gia trong ngành thực phẩm và dược phẩm.