Phương Nam Co LTD
Cung cấp polysorbate (tween) Korea
© 27/9/2023 - Vietnam12h.com Application

Quá trình tổng hợp axit béo và vai trò của CFA trong vi khuẩn axit lactic: Tiềm năng probiotic và lưu trữ thực phẩm


Nghiên cứu đã chứng minh rằng vi khuẩn axit lactic sử dụng quá trình tổng hợp axit béo như một con đường chính trong quá trình chuyển hóa, nhằm thể hiện sự kháng cự của chúng đối với điều kiện lưu trữ bất lợi hoặc để tạo hiệu ứng probiotic (Kishino và cộng sự, 2013; Balthazar và cộng sự, 2016; Ding và cộng sự, 2020). Nghiên cứu của chúng tôi đã phát hiện ra rằng Polysorbate 80 có khả năng cung cấp axit oleic từ bên ngoài, giảm nhu cầu tổng hợp axit béo của vi khuẩn. Điều này cho thấy rằng vi khuẩn có khả năng sử dụng axit béo từ nguồn bên ngoài để đáp ứng nhu cầu chuyển hóa của chúng.

Nghiên cứu đã tìm thấy sự tồn tại của enzyme CFA synthase trong vi khuẩn lactobacilli, cho phép chuyển đổi axit béo đơn không no thành CFA (Chen và Gänzle, 2016). Điều này đồng nghĩa với việc vi khuẩn có khả năng tạo ra axit béo phức tạp từ các nguồn axit béo đơn giản. Sự hiện diện của axit béo phức tạp (CFA) đã được liên kết với khả năng kháng cự của vi khuẩn đối với các yếu tố gây stress trong môi trường (Chen và Gänzle, 2016).

Tóm lại, nghiên cứu đã chỉ ra rằng vi khuẩn axit lactic sử dụng quá trình tổng hợp axit béo để thể hiện sự kháng cự và hiệu ứng probiotic. Polysorbate 80 đã được xác định là một nguồn axit béo từ bên ngoài cho vi khuẩn, giảm nhu cầu tổng hợp axit béo của chúng. Vi khuẩn lactobacilli cũng có khả năng chuyển đổi axit béo đơn không no thành axit béo phức tạp (CFA) bằng enzyme CFA synthase. Sự hiện diện của CFA đã được liên kết với khả năng kháng cự đối với yếu tố gây stress trong môi trường.

Những nghiên cứu trên cung cấp thông tin quan trọng về quá trình tổng hợp axit béo trong vi khuẩn axit lactic và vai trò quan trọng của axit béo phức tạp (CFA) trong sự kháng cự và sinh trưởng của chúng. Hiểu rõ cơ chế này có thể giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về cách vi khuẩn tương tác với môi trường xung quanh và cung cấp cơ sở cho phát triển các ứng dụng probiotic và công nghệ lưu trữ thực phẩm.

Vi khuẩn axit lactic là một nhóm vi khuẩn có ích được sử dụng trong nhiều ứng dụng sinh học, bao gồm cả sản xuất thực phẩm và dược phẩm. Sự kháng cự của chúng đối với điều kiện lưu trữ bất lợi và khả năng chống lại yếu tố gây stress trong môi trường đã làm cho chúng trở thành một chủ đề quan tâm trong lĩnh vực nghiên cứu probiotic và công nghệ thực phẩm.

Quá trình tổng hợp axit béo là một quá trình quan trọng trong chuyển hóa vi khuẩn axit lactic. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng vi khuẩn có khả năng sử dụng axit béo từ nguồn bên ngoài, như Polysorbate 80, để giảm nhu cầu tổng hợp axit béo. Điều này cho thấy vi khuẩn có khả năng thích nghi với môi trường bằng cách sử dụng các nguồn tái tạo có sẵn để đáp ứng nhu cầu chuyển hóa của chúng.

Ngoài ra, vi khuẩn lactobacilli cũng được tìm thấy có enzyme CFA synthase, cho phép chuyển đổi axit béo đơn không no thành axit béo phức tạp (CFA). CFA đã được liên kết với sự kháng cự của vi khuẩn đối với các yếu tố gây stress, cung cấp cho chúng một lợi thế sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Đây là một phát hiện quan trọng, vì nó giải thích cơ chế mà vi khuẩn axit lactic sử dụng để đối phó với áp lực môi trường và duy trì khả năng sinh trưởng.

Hiểu rõ về quá trình tổng hợp axit béo và vai trò của CFA trong vi khuẩn axit lactic là cơ sở quan trọng để tận dụng tiềm năng của chúng trong các ứng dụng probiotic và công nghệ lưu trữ thực phẩm. Các ứng dụng probiotic có thể tận dụng khả năng kháng cự và hiệu ứng probiotic của vi khuẩn axit lactic để cải thiện sức khỏe đường ruột và hệ miễn dịch của con người. Đồng thời, cơ chế tổng hợp axit béo và CFA có thể hướng dẫn phát triển các phương pháp lưu trữ thực phẩm hiệu quả hơn bằng cách tận dụng khả năng chống oxi hóa và kháng khuẩn của axit béo phức tạp.

Tổng kết lại, vi khuẩn axit lactic sử dụng quá trình tổng hợp axit béo như một con đường chính để thể hiện kháng cự và hiệu ứng probiotic. Polysorbate 80 cung cấp axit béo từ bên ngoài và vi khuẩn lactobacilli có khả năng chuyển đổi axit béo đơn không no thành CFA bằng enzyme CFA synthase. CFA đã được liên kết với khả năng kháng cự đối với yếu tố gây stress. Hiểu rõ cơ chế này mang lại tiềm năng cho phát triển các ứng dụng probiotic và công nghệ lưu trữ thực phẩm tiên tiến hơn trong tương lai.