Phương Nam Co LTD
Cung cấp polysorbate (tween) Korea
© 24/7/2024 - Vietnam12h.com Application

Tác động của axit oleic và chất phụ gia đến khả năng sống sót của vi khuẩn axit lactic


Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thêm axit oleic vào môi trường phát triển có thể tăng khả năng sống của vi khuẩn axit lactic (Ananta và cộng sự, 2004). Axit oleic có thể được kết hợp vào màng vi khuẩn và giúp vận chuyển chất dinh dưỡng và proton từ bên ngoài vào tế bào, dẫn đến tăng tỷ lệ sống sót của vi khuẩn. Một nghiên cứu khác của Kimoto và cộng sự (2002) đã chỉ ra rằng axit oleic, như tween 80, có thể tạo thành micelles giảm khả năng kết dính của mật đối với tế bào vi khuẩn. Tween 20, tween 80 và axit oleic tự do cũng đã được tìm thấy có khả năng tăng cường kháng cự của L. plantarum TMW 1.708 đối với áp suất hydrostatic cao (Reitermayer và cộng sự, 2018).

Vai trò của axit béo cyclopropane (CFAs) trong màng vi khuẩn axit lactic vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên, chúng được cho là có khả năng làm tăng độ lỏng của màng tương tự như axit béo đa không no. Nghiên cứu của Corcoran và cộng sự (2007) cho thấy nồng độ axit palmitic giảm khi các văn hóa lactobacilli được phát triển trong môi trường chứa tween 80. Điều này tương thích với phát hiện của họ về nồng độ axit palmitoleic trong L. bulgaricus được phát triển trong Polysorbate 80. Nồng độ thấp hơn của axit palmitoleic có thể ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp axit béo mới. Tương tự, Corcoran và cộng sự (2007) đã tìm thấy rằng màng của tế bào L. rhamnosus GG phát triển trong môi trường MRS với tween 80 chứa 55 lần nhiều axit oleic hơn so với nhóm điều khiển. Điều thú vị là, phát hiện của tác giả gợi ý rằng axit oleic từ Polysorbate 80, một chất phụ gia thực phẩm, có thể được kết hợp vào màng tế bào vi khuẩn và có thể kích thích quá trình chuyển đổi oleate thành CFAs.

Tổng kết: Việc thêm axit oleic vào môi trường phát triển đã được chứng minh là tăng khả năng sống của vi khuẩn axit lactic. Axit oleic có thể tương tác với màng vi khuẩn, cải thiện vận chuyển chất dinh dưỡng và proton vào tế bào, dẫn đến tăng tỷ lệ sống sót của vi khuẩn. Ngoài ra, axit oleic cũng có khả năng giảm khả năng kết dính của mật đối với tế bào vi khuẩn. Nghiên cứu cũng gợi ý rằng axit oleic từ chất phụ gia thực phẩm Polysorbate 80 có thể được kết hợp vào màng tế bào vi khuẩn, khả năng kích thích quá trình chuyển đổi oleate thành CFAs. Tuy nhiên, vai trò chính xác của axit béo cyclopropane trong màng vi khuẩn axit lactic vẫn chưa được xác định rõ ràng và cần thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn về tác động của nó.

Tiếp tục phân tích: Nghiên cứu về tác động của các chất phụ gia như tween 80 và Polysorbate 80 trên vi khuẩn axit lactic đã cung cấp cái nhìn sâu hơn về sự tương tác giữa axit béo và màng vi khuẩn. Nghiên cứu của Kimoto và đồng nghiệp (2002) chỉ ra rằng tween 80, một hợp chất có chứa axit oleic, có thể hình thành micelles giảm khả năng kết dính của mật đối với tế bào vi khuẩn. Điều này đề xuất rằng axit oleic có thể tác động trực tiếp lên màng vi khuẩn, ảnh hưởng đến tính chất kết dính và khả năng sinh tồn của vi khuẩn axit lactic.

Ngoài ra, nghiên cứu của Reitermayer và đồng nghiệp (2018) cho thấy tween 20, tween 80 và axit oleic tự do có khả năng cung cấp kháng cự cho vi khuẩn L. plantarum TMW 1.708 chống lại áp suất hydrostatic cao. Điều này cho thấy axit oleic không chỉ có tác động trực tiếp lên màng vi khuẩn mà còn có thể tác động lên quá trình sinh tồn của vi khuẩn trong môi trường khắc nghiệt.

Trong khi đó, nghiên cứu của Corcoran và đồng nghiệp (2007) đã phát hiện ra một sự tương quan giữa axit palmitic và tween 80 trong quá trình phát triển của vi khuẩn axit lactic. Nồng độ axit palmitic thấp hơn trong vi khuẩn được phát triển trong sự hiện diện của tween 80, có thể ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp axit béo mới. Điều này cho thấy tác động của các chất phụ gia như tween 80 có thể ảnh hưởng đến cấu trúc và thành phần của màng vi khuẩn axit lactic, ảnh hưởng đến quá trình sinh tồn và chức năng của vi khuẩn.

Điều quan trọng là những phát hiện này mở ra cơ hội để nghiên cứu chi tiết hơn về vai trò của axit oleic và các chất phụ gia trong tương tác giữa vi khuẩn axit lactic và môi trường xung quanh. Hiểu rõ hơn về cơ chế tác động này có thể giúp cải thiện khả năng sống sót và hoạt động của vi khuẩn trong các ứng dụng công nghiệp và y tế, như sản xuất thực phẩm lên men và probiotics.

Tóm lại, các nghiên cứu trên đã phân tích vai trò của axit oleic và các chất phụ gia trong tăng cường khả năng sống sót và chức năng của vi khuẩn axit lactic. Tác động của axit oleic lên màng vi khuẩn và quá trình sinh tồn của vi khuẩn đã được chứng minh, trong khi vai trò của axit béo cyclopropane và các chất phụ gia khác cần thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn. Những phát hiện này mang lại hy vọng về việc cải thiện hiệu suất và ứng dụng của vi khuẩn axit lactic trong tương lai.