Phương Nam Co LTD
Cung cấp polysorbate (tween) Korea
© 12/6/2024 - Vietnam12h.com Application

Tác động của Polysorbate 80 lên adhesion vi khuẩn trong sản xuất yogurt


Tác động của Polysorbate 80 lên adhesion in vitro của vi khuẩn bắt đầu sản xuất yogurt trong nghiên cứu này đã được phân tích. Bài kiểm tra in vitro này thường được sử dụng để ước lượng tiềm năng probiotic của các chủng vi khuẩn trong việc tiếp xúc với biểu mô ruột, cho phép vi khuẩn phát huy hiệu quả tốt của chúng.

Trong nghiên cứu này, Polysorbate 80 đã được xem xét với vai trò tác động lên adhesion (khả năng gắn kết) của vi khuẩn. Kết quả cho thấy, Polysorbate 80 đã tăng adhesion của vi khuẩn S. thermophilus đối với tế bào HT-29, một loại tế bào épithelial đường ruột, nhưng không có tác động đáng kể đối với vi khuẩn L. bulgaricus. Điều này cho thấy Polysorbate 80 có thể ảnh hưởng đến khả năng gắn kết của vi khuẩn bằng cách hoạt động như một ionophore và vận chuyển các cation divalent như magiê, canxi và sắt cho sự hình thành biofilm.

Biofilm là một cấu trúc vi khuẩn phức tạp được hình thành từ vi khuẩn gắn kết với nhau và bề mặt. Nó có thể cung cấp một môi trường bảo vệ cho vi khuẩn và tăng khả năng chống lại các tác nhân môi trường như kháng sinh và hệ thống miễn dịch của cơ thể. Nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng Polysorbate 80 có thể tác động đến việc hình thành biofilm của vi khuẩn (Banin và cộng sự, 2006).

Để thực hiện nghiên cứu này, hai chủng vi khuẩn S. thermophilus BGKMJ1-36 và L. bulgaricus BGVLJ1-21 đã được sử dụng. Cả hai chủng vi khuẩn này đã được phân lập từ sữa chua tự nhiên và yogurt. Trước đó, đã có các nghiên cứu cho thấy cả hai chủng vi khuẩn này có khả năng gắn kết với tế bào Caco-2, một loại tế bào épithelial ruột (Popovic và cộng sự, 2020).

Tóm lại, nghiên cứu này đã phân tích tác động của Polysorbate 80 lên adhesion in vitro của vi khuẩn bắt đầu sản xuất yogurt. Kết quả cho thấy Polysorbate 80 đã tăng khả năng gắn kết của vi khuẩn S. thermophilus đối với tế bào HT-29, nhưng không có tác động đáng kể đối với vi khuẩn L. bulgaricus. Điều này cho thấy Polysorbate 80 có thể ảnh hưởng đến adhesion của vi khuẩn bằng cách hoạt động như một ionophore và vận chuyển các cation divalent như magiê, canxi và sắt để tạo ra biofilm.

Polysorbate 80 là một chất hoạt động bề mặt được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm và dược phẩm như chất ổn định, chất làm mờ và chất nhũ hoá. Nó thường được thêm vào các sản phẩm sữa chua và yogurt để cải thiện độ nhớt và cấu trúc của sản phẩm.

Trong nghiên cứu này, tác động của Polysorbate 80 lên adhesion của vi khuẩn đã được xem xét. Vi khuẩn S. thermophilus và L. bulgaricus thường được sử dụng trong quá trình sản xuất yogurt để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu probiotic. Tuy nhiên, khả năng gắn kết của vi khuẩn với tế bào épithelial trong ruột là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự sinh tồn và tác dụng probiotic của chúng.

Kết quả cho thấy Polysorbate 80 đã tăng adhesion của vi khuẩn S. thermophilus đối với tế bào HT-29. Điều này chỉ ra rằng Polysorbate 80 có thể tác động tích cực lên khả năng gắn kết của vi khuẩn này với mô tế bào ruột. Tuy nhiên, không có tác động đáng kể lên vi khuẩn L. bulgaricus, cho thấy rằng tác động của Polysorbate 80 có thể phụ thuộc vào chủng vi khuẩn cụ thể.

Một giả thuyết được đưa ra là Polysorbate 80 có thể hoạt động như một ionophore, tức là một chất tạo kênh cho việc vận chuyển các ion vào trong tế bào. Các cation divalent như magiê, canxi và sắt là những chất cần thiết cho việc hình thành biofilm, một môi trường quan trọng để vi khuẩn gắn kết và sinh tồn. Vì vậy, Polysorbate 80 có thể tác động đến adhesion của vi khuẩn bằng cách tăng khả năng vận chuyển các cation này và hỗ trợ sự hình thành biofilm.

Nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng vi khuẩn S. thermophilus và L. bulgaricus có khả năng gắn kết với tế bào Caco-2, một loại tế bào épithelial ruột. Điều này chứng tỏ tiềm năng probiotic của cả hai chủng vi khuẩn này. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, Polysorbate 80 không có tác động đáng kể đến adhesion của vi khuẩn L. bulgaricus. Điều này cho thấy rằng Polysorbate 80 có thể có tác động đặcific và phụ thuộc vào chủng vi khuẩn cụ thể.

Trong tổng quan, nghiên cứu này đã phân tích tác động của Polysorbate 80 lên adhesion in vitro của vi khuẩn bắt đầu sản xuất yogurt. Polysorbate 80 đã tăng khả năng gắn kết của vi khuẩn S. thermophilus đối với tế bào HT-29, nhưng không có tác động đáng kể đối với vi khuẩn L. bulgaricus. Điều này đưa ra giả thuyết rằng Polysorbate 80 có thể ảnh hưởng đến adhesion của vi khuẩn bằng cách hoạt động như một ionophore và vận chuyển các cation divalent như magiê, canxi và sắt để tạo ra biofilm. Cần thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn về cơ chế tác động và ảnh hưởng của Polysorbate 80 đối với các chủng vi khuẩn khác nhau trong quá trình sản xuất yogurt và ứng dụng probiotic.