Phương Nam Co LTD
© 15/6/2021 - Vietnam12h.com Application

Nhu cầu sử dụng và tác dụng phân urea

Bằng kinh nghiêṃ sản xuất, kinh doanh của Công ty hóa chất Phương Nam, với kinh nghiệm   của nông dân Viêṭ Nam với câu “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Câu nông dao trên đã khẳng điṇh vai trò của phân bón, cũng như phân ure có tác dụng gì trong hệ thống liên hoàn tăng năng suất cây trồng. Phân bón hóa học đã làm cho năng suất cây trồng đạt được bước nhảy kỳ diệu. Để đảm bảo có đủ phân bón cung cấp cho cây trồng, hiểu về tác dụng của phân urea cần phải có sư ̣ liên kết chăṭ chẽ, bảo đảm sư ̣ cân đối và ăn khớp giữa nhu cầu sử duṇg, tác dụng của phân urea đối với cây trồng và khả năng đáp ứng yêu cầu đó môṭ cách cu ̣ thể, chi tiết. Kinh doanh phân bón đó ng vai trò quan troṇg trong viêc̣ thưc̣hiêṇ mối liên kết này.

Nền kinh tế thi ̣trường phát triển maṇh mẽ, giá đạm ure cũng biến đổi, mở ra nhiều cơ hôị mới cho người nông dân. Trong đó, viêc̣ kinh doanh phân bón, phân urea phuc̣ vu ̣ cho nhu cầu sản xuất nông nghiêp̣ taị điạ phương là môṭ trong những hướng đi nhiều triển voṇg. Nền kinh tế thi ̣trường phát triển maṇh mẽ, mở ra nhiều cơ hôị mới cho người nông dân. Trong đó, viêc̣ kinh doanh phân bón phuc̣ vu ̣ cho nhu cầu sản xuất nông nghiêp̣ taị điạ phương là môṭ trong những hướng đi nhiều triển voṇg.

Tuy nhiên, để có thể mua, bán, bảo quản các loại phân bón đaṭ hiêụ quả cao thì đòi hỏi ngư ời nông dân phải có những kiến thức nhất định. Quyết định 1956/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” đã tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận được tri thức kỹ thuật áp dụng vào kinh doanh, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống. Để giúp cho người học có tài liệu học tập về mua, bán, bảo quản các loại phân bón, trường Cao đẳng Công nghê ̣và Kinh tế Hà Nôị đã biên soaṇ bô ̣ giáo trình phục vụ cho đào tạo nghề

“Mua bán, bảo quản phân bón”. Bô ̣ giáo trình gồm 05 quyển được biên soạn trên cơ sở phân tích nghề và phân tích công việc, hướng theo năng lực thực hiện, cô đọng những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết của nghề, chú trọng đến việc rèn kỹ năng thực hành tổng hợp gắn với những sản phẩm cụ thể để giúp người học áp dụng vào kinh doanh thành công.

Giáo trình “ Lâp̣ kế hoac̣h kinh doanh ” đươc̣ biên soaṇ nhằm giới thiêụ cho người hoc̣ những kiến thứ c, kỹ năng trong việc tìm hiểu thị trường phân bón và xây dưṇg đươc̣ kế hoac̣h kinh doanh phù hơp̣ với điạ phương. Giáo trình được kết cấu thành 4 bước:

Tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ phân bón, giá phân bón ure

Tìm hiểu nguồn cung cấp phân bón, thành phần phân ure

Tìm hiểu các loại phân bón

Lập kế hoạch mua bán phân bón

Để hoàn thành bộ giáo trình này chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Vụ tổ chức Cán bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; sự tham gia của các cán bộ thuôc̣ các Công ty vâṭ tư nông nghiêp̣ ; Hôị nông dân ; Trung tâm khuyến nông và nông dân các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Nội. . . Sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, giáo viên giàu kinh nghiệm từ Trường Đại học nông nghiệp Hà Nôị ; Trường Cao đẳng Công nghê ̣và Kinh tế Hà Nội, Ban chủ nhiệm và Hội đồng nghiệm thu chương trình. Trong quá trình biên soạn, không tránh khỏi những thiếu sót. Các tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia và đồng nghiệp để giáo trình được hoàn thiện hơn. 


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
Hạt nhựa màu đen Hạt nhựa màu trắng Hạt nhựa màu "Retardant" Hạt nhựa màu "Polypilus" Propylene Glycol USP

HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink