Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 18/9/2021 - Vietnam12h.com Application

Tính chất tiểu phân nano lipid, vai trò ổn định tween polysorbate 80
Nguyên cứu vai trò tá dược tween 80 – poloxamer, đánh giá là thể chất, màu sắc của hệ phân tán . Hệ phân tán nano lipid có thể trong suốt, đục mờ hoặc đục như sữa tùy theo kích thước và nồng độ hạt phân tán. Nếu nồng độ hạt cao thì hệ thường có màu đục như sữa nhưng mức độ đục sẽ giảm dần khi pha loãng hệ tiểu phân.
Vai trò tween polysorbate 80 công thức hoàn chỉnh thuốc mỡ kẽm oxyd Tween 80 và tween 20 cải thiện độ tan Rosuvastatin Định lượng curcumin, tween polysorbate 80 quang phổ UV- Vis và sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
Phân loại dầu thô để sản xuất nhớt khoáng, dầu gốc
Các dầu thô có thành phần rất khác nhau. Thành phần hóa học, thành phần phân đoạn của dầu quyết định công nghệ chế biến và sản phẩm dầu sản xuất ra nhớt khoáng, dầu gốc. Do đó để lựa chọn được công nghệ chế biến dầu và hoạch định hướng sản phẩm cần biết:
Sản xuất kinh doanh dầu và dầu nhớt bán tổng hợp
Dầu thô là hỗn hợp phức tạp chứa các hydrocarbon parafin, naphten và hydrocarbon thơm có nhiệt độ sôi khác nhau. Ngoài ra, trong dầu còn chứa các hợp chất lưu huỳnh, oxit và nitơ hữu cơ. Để điều chế các sản phẩm dầu cần phải tách dầu thô thành các phân đoạn, các nhóm hydrocarbon và thay đổi thành phần hóa học của chúng.
Những kết quả nghiên cứu cơ bản về môi trường nông nghiệp Trao đổi vật chất trong các hệ sinh thái đồng ruộng Tính chất vật lý của dung dịch chất hoạt động bề mặt
Sản xuất dầu, dầu gốc, nhớt khoáng
Các quá trình chế biến dầu, dầu gốc, nhớt khoáng được chia thành chế biến sơ cấp và thứ cấp. Chế biến sơ cấp là các quá trình phân chia dầu thành các phân đoạn cất, còn chế biến thứ cấp là các quá trình chế biến phá hủy cấu trúc và làm sạch sản phẩm dầu. Quá trình phá hủy dùng để thay đổi thành phần hóa học bằng cách tác động nhiệt hoặc xúc tác. Nhờ các phương pháp này có thể điều chế các sản phẩm dầu có đặc tính cho trước.
Phân loại dầu gốc Phân loại chất hoạt động bề mặt Ứng dụng và cơ chế tẩy rửa của chất hoạt động bề mặt
Tổng hợp; Hài lòng với tri thức của mình

Giá trị của quá trình chế biến dầu, dầu gốc
Lựa chọn công nghệ chưng cất dầu (lọc dầu), dầu gốc phải đáp ứng chủng loại sản phẩm từ nguồn nguyên liệu xác định với chỉ số kinh tế cao nhất. Trước đây người ta sử dụng hệ thống chế biến dầu sơ cấp công nghiệp đơn giản, đó là công nghệ chưng cất khí quyển (AR). Từ dầu thô không ổn định nhận được các sản phẩm sáng như xăng (nhiệt độ sôi 62 ÷ 130oC), kerosen (dầu hỏa) (nhiệt độ sôi 140 ÷ 210oC), nhiên liệu diesel (nhiệt độ sôi 210 ÷ 340oC). Sau chưng cất khí quyển còn lại cặn khí quyển (mazut có nhiệt độ sôi trên 350oC) được đưa đi chưng cất trong chân không trong cụm công nghệ chưng cất khí quyển-chân không (AVR). Từ chưng cất chân không nhận được các phân đoạn dầu nhờn và cặn nặng (gudron).
Làm sạch nguyên liệu Ấm trà quý thời Càn Long giá 3,4 triệu USD Chất hoạt động bề mặt là gì