Phương Nam Co LTD
© 29/7/2021 - Vietnam12h.com Application

Tác dụng gì của triethanolamine tea chế tạo chất tẩy rửa

Sau khi đã tổng hợp được dầu thông biến tính sunfat hóa, dùng nguyên liệu đó để chế tạo chất tẩy rửa bằng cách pha với các thành phần khác và khảo sát sự ảnh hưởng của các hợp chất đó đến khả năng tẩy rửa của dung dịch. Triethanolamine tea có tác dụng gì trong hỗn hợp chất tẩy rửa.

Thành phần để pha chế chất tẩy rửa gồm có:

Chất hoạt động bề mặt: Dầu thông sunfat hóa, LAS.

Chất xây dựng: Axit oleic.

Kiềm hữu cơ Triethanolamine tea.

Phụ gia tẩy trắng: H2O2 (có thể pha trộn ngay hoặc để thực hiện riêng quá trình tẩy trắng)

Phụ gia làm mềm vải: Glyxerin.

Cân chính xác thành phần các chất theo tỉ lệ đã định trước. Đầu tiên cho dầu thông biến tính vào cốc 100 ml, sau đó cho LAS và axit oleic vào khuấy trộn để hoà tan trong dầu thông biến tính. Tiếp theo cho phụ gia tẩy trắng và làm mềm vải. Cuối cùng cho kiềm hữu cơ Triethanolamine tea vào để trung hòa tạo môi trường trung tính. Tiến hành khuấy trộn ở tốc độ vừa phải và gia nhiệt trong khoảng nhiệt độ từ 30 - 50oC cho đến khi dung dịch đồng nhất (thường khoảng 5-10 phút) thì ngừng khuấy trộn và gia nhiệt. Để nguội tự nhiên rồi cho mẫu vào các bình tam giác có nút nhám.

Công thức pha chế chất tẩy rửa được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát ảnh hưởng của từng thành phần đến hoạt tính của chất tẩy rửa bằng cách thay đổi một thành phần trong công thức pha chế còn các thành phần khác giữ cố định. Tiến hành khảo sát như vậy với tất cả các thành phần để thu được công thức pha chế tối ưu /9,111,112/.

Chế tạo chất tẩy rửa dạng nhũ tương trong nước

Để nâng cao hiệu quả tẩy rửa và sự thuật tiện khi sử dụng chất tẩy rửa, đã pha chế chất tẩy rửa dạng nhũ tương. Dạng này có hoạt tính cao do đã được nhũ hóa với nồng độ thích hợp.

Cân chất tẩy rửa với thành phần như trên cho vào thiết bị khuấy trộn có tốc độ khuấy cao. Cho từ từ lượng nước đã định trước theo nồng độ yêu cầu, tiếp đó là phụ gia làm bền nhũ. Tiến hành khuấy trộn trong vòng 40 phút. Sản phẩm nhũ tương có mầu trắng đục, có thể bảo quản trong 3 tháng.