Phương Nam Co LTD
© 18/9/2021 - Vietnam12h.com Application

Tiểu phân nano chất nhũ hóa Tween 80 (polysorbat 80 vào dạng thuốc tiêm

TP nano chất nhũ hóa Tween 80 (polysorbat 80) sau khi bào chế có thể đưa vào các dạng thuốc khác nhau thích hợp cho các đường sử dụng thuốc như đường uống, đường tiêm.

Đối với đường tiêm, có thể dùng dưới hai dạng là thuốc tiêm hỗn dịch và thuốc tiêm đông khô [4], [123].

Hỗn dịch nano có thể được tiêm qua nhiều đường khác nhau như tiêm vào khớp, thông qua màng bụng cho đến tiêm tĩnh mạch. Đặc biệt, đối với trường hợp tiêm tĩnh mạch, yêu cầu số lượng tiểu phân micro phải đủ ít, cụ thể là các tiểu phân có kích thước lớn phải nhỏ hơn đường kính các mao mạch nhỏ nhất (5-6 μm) . Do đó, có hai cách để thực hiện việc này:

Bào chế TP nano chất nhũ hóa Tween 80 (polysorbat 80) và tiến hành lọc qua màng lọc 5 μm.

Bào chế TP nano chất nhũ hóa Tween 80 (polysorbat 80) trong một quy trình một giai đoạn tạo ra sản phẩm có độ đồng nhất cao với sự lẫn ít tiểu phân micro [123].

Hỗn dịch nano bào chế bằng cách phân tán TP nano chất nhũ hóa Tween 80 (polysorbat 80) trong dung dịch natri clorid đẳng trương hoặc có thêm chất ổn định để hạn chế kết tập tiểu phân trong quá trình bảo quản. Một số hỗn dịch thu được ngay trong quá trình bào chế TP nano. Hỗn dịch nano bền vững, không sa lắng, có thể được lọc loại khuẩn, khi tiêm tĩnh mạch không có nguy cơ gây tắc mạch [4].

Thuốc tiêm đông khô thường có khả năng kết tụ tiểu phân trong quá trình bào chế, cần được phân tán lại kỹ trước khi dùng [4]. Để hạn chế khả năng kết tụ, tăng độ ổn định của sản phẩm, thường phải kết hợp các tá dược tạo khung như các loại đường trong quá trình đông khô [8]. Tiến hành đông khô với dung dịch chất tạo khung như saccarose, manitol, trehalose, glucose, lactose, dextran với tỉ lệ từ 1-20% (kl/tt) và các tá dược khác (nếu cần) đã lọc loại khuẩn để thu sản phẩm [80].

Ngoài hai dạng hỗn dịch vô khuẩn và thuốc tiêm đông khô, TP nano chất nhũ hóa Tween 80 (polysorbat 80) dùng cho đường tiêm còn có thể bào chế dưới dạng bột phun sấy. So với quá trình đông khô, quá trình phun sấy là phương pháp làm khô nhanh hơn, kinh tế hơn, gồm một giai đoạn và có thể thiết kế dưới dạng một quy trình liên tục. Kỹ thuật phun sấy đã thu hút rất nhiều nghiên cứu về thiết kế công thức các hệ đưa thuốc kiểm soát giải phóng có kích thước micro hoặc nano. Bằng việc áp dụng các công nghệ mới như sử dụng thiết bị Nano Spray Dryer B-90 (Buchi, Đức) , có thể giúp thiết kế công thức chứa các hợp chất nhạy cảm bởi nhiệt như protein, enzyme, ... với KTTP thu được trong khoảng 200 nm – 5 µm. Đối với việc bào chế các hệ đưa thuốc vô khuẩn chứa các tiểu phân dùng cho đường tiêm, phương pháp phun sấy này có thuận lợi do có thể được thực hiện trong điều kiện vô khuẩn [17].