Phương Nam Co LTD
© 15/6/2021 - Vietnam12h.com Application

Tìm thị trường phân bón đạm ure

Lâp̣ kế hoac̣h kinh doanh và tìm thị trường phân bón đạm ure là được Phương Nam giới thiệu đầu tiên trong chương trình lập và tìm thị trường cho phân bón đạm ure ở dạng sơ cấp "Mua bán, bảo quản phân bón đạm ure ”. Có thể xem đây là phương pháp định hướng cho việc tìm à tiếp cận thị trường phân bón đạm ure tại các tỉnh thành tiếp theo.

Lập phương pháp tiếp cận với thị trường phân bón đạm ure Công ty hóa chất Phương Nam  có khả năng: Nhâṇ biết, phân biệt đươc̣ phẩm chất của các loại phân bón đạm ure. Xây dựng kế hoạch mua bán phân bón hợp lý tại địa phương.

Mỗi phương pháp thị trường phân bón đạm ure được kết cấu theo trình tự các bước thực hiện công việc, lồng ghép kiến thức cần thiết, phần câu hỏi bài tập và ghi nhớ. Ngoài ra, Phương Nam  có phần hướng dẫn thực hiện chi tiết về nguồn lực cần thiết gồm trang thiết bị và vật tư, cách thức tiến hành tìm thị trường phân bón đạm ure, thời gian, tiêu chuẩn sản phẩm mà người làm thị trường phân bón đạm ure  phải đạt được qua mỗi tỉnh thành.

Tìm thị trường phân bón đạm ure, người làm được cung cấp tài liệu, học tập các nội dung kiến thức lý thuyết, kỹ năng về phương pháp xác định nhu cầu thi ̣trường phân bón đạm ure, lâp̣ kế hoac̣h kinh doanh, nhâṇ biết, đánh giá phẩm chất của các loaị phân bón đạm ure. Ngoài ra tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể tổ chức các chuyến thăm quan các mô hình kinh doanh phân bón đạm ure có hiệu quả để nhân viên học hỏi, rút kinh nghiệm khi áp dụng Tìm thị trường phân bón đạm ure tại địa phương.

Tìm thị trường phân bón đạm ure tích hợp vì vậy đánh giá kết quả thông qua các bài kiểm tra thực tế bằng hình thức trắc nghiêṃ và thực hành trong quá trình tìm thị trường phân bón đạm ure.

Tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ và giá phân bón đạm ure

Xác định được đầy đủ nhu cầu tiêu thụ và giá các loại phân bón đạm ure trong từng giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương

Tìm hiểu nhu cầu về số lượng và giá phân bón đạm ure:

Mục đích là để biết được lượng phân bón tiêu thụ ở cửa hàng trong một thời gian nhất điṇh ( năm, mùa, tháng) và sự biến động của số lượng này qua các thời kỳ, để xác điṇh tổ ng mức  lưu chuyển phân bón trong môṭ năm, môṭ mùa, môṭ tháng. Số lương phân bón phu ̣ thuôc̣ vào các yếu tố :

Diêṇ tích gieo trồng từng loaị cây.

Định mức sử dụng phân bón cho từng giai đoạn

Biêṇ pháp thâm canh.

Trên cơ sở đó, sẽ dự báo nhu cầu sử dụng của từng loại phân theo từng xã, từng huyêṇ , từng tỉnh. Cử a hàng cần căn cứ số liêụ điều tra về sư ̣ phát triển của diêṇ tích gieo trồng, loại c ây trồng taị điạ phương, thu nhâp̣ của người dân, tâp̣ quán sản xuất và trình độ thâm canh của từng vùng đồ ng thờ i phải tham khảo mức  lưu chuyển bán lẻ ở các cử a hàng baṇ lẻ của mình. ở khu vực để xác định tổng mức bán đươc̣

Phương pháp tính nhu cầu phân bón đạm ure: nhu cầu phân bón cho trồng troṭ tính bằng công thức sau:

Nhu cầu phân bón đạm ure trong vu ̣

Diêṇ = tích gieo trồng trong vu ̣ Điṇh mức  bón phân × bình quân 1ha

Trong trồng troṭ, mỗi vu ̣ có giống cây trồng khác nhau, do đó có điṇh mức  phân bón bình quân 1 ha trong vu ̣ cũng khác nhau. Điṇh mức  phân bón, trong thưc̣ tế đươc̣ xác điṇh theo từng bô ̣ giống cây trồng trên từng cánh đồ ng có chất đất thích hơp̣.

Ví dụ: (về điṇh mức  phân đaṃ ure )

Giống lúa Điṇh mức  phân bón (kg/ha)

Tỷ trọng diện tích gieo trồng

Lúa chiêm 50 0. 50

Lúa xuân 150 0. 30

Lúa thu 80 0. 20

Điṇh mức  phân bón bình quân đươc̣ tính bằ ng 2 cách:

+ Tính bình quân theo phương pháp số hoc̣ : theo ví du ̣ trên, điṇh mức  bình quân sẽ là:

(50 + 150 + 80)/3 = 93. 3 kg/ha

Tính theo phương pháp này dâñ đến lương nhu cầu phân bón trong vu ̣ sẽ không chính xác, vì các giống lúa có định mức bón phân thấp chiếm một tỷ trọng lớn trong diện tích gieo trồng nhưng kết quả tính được lại quá cao.

Để tính đươc̣ nhu cầu phân bón chính xác hơn, ta áp duṇg phương pháp bình quân gia quyền trong việc tính định mức phân bón.

+ Tính theo phương pháp bình quân gia quyền : Theo ví du ̣ trên, điṇh mức  bình quân sẽ là : 86kg/ha

Tìm hiểu nhu cầu về chất lượng giá phân bón đạm ure:

Mục đích là biết được yêu cầu của người tiêu dùng về giá trị sử dụng của các loại phân bón đạm ure. Đó là yêu cầu về tác duṇg, sư ̣ tiêṇ phân bón lơị và giá cả của các loaị

Nắm vững nhu cầu về chất lương của phân bón sẽ giúp cửa hàng tổ chức nhâp̣ hàng hơp̣ lý, có chất lượng tốt và giá cả phù hợp với sức mua, thúc đẩy các cơ sở sản xuất làm ra những loaị phân bón có chất lương cao với giá thành ha ̣.

 

Lúa được bón phân đạm ure Phương Nam

Nhu cầu về chất lương phân bón phụ thuộc vào các yếu tố : Tập quán sản xuất và trình độ thâm canh của từng vùng Cơ cấu cây trồng Sức mua của người tiêu dùng. Ví dụ: Ở thị trường miền Nam, nông sản sản xuất ra chủ yếu để xuất khẩu nên năng suất và phẩm chất nông sản đều được quan tâm do đó người nông dân thường chọn những loại phân có chất lượng tốt ; những sản phẩm phân bón nào đã khẳng định được uy tín về chất lượng sẽ được ti êu thụ nhiều ở thị trường phía Nam. Còn tại phía Bắc, các sản phẩm phân bón sẽ cạnh tranh với nhau về giá do người nông dân ít quan tâm đến phẩm chất của nông sản nên loại nào có giá thành rẻ thì sẽ có xu hướng được lựa chọn nhiều hơn. Đây cũng là một phần lý do tại sao tình trạng phân bón giả xảy ra khá thường xuyên tại khu vực phía Bắc.

Tìm hiểu nhu cầu về cơ cấu các loại phân bón: Mục đích là để biết nhu cầu về chủng loại của các mặt hàng phân bón. Đây là nôị dung nghiên cứu khá phứ c tạp, nhằm giú p cử a hàng xác điṇh đú ng đắn măṭ hàng kinh doanh : Xác định các nhóm, phân nhóm, tên và tỷ troṇg của từng loaị phân bón trong tổ ng mức  lưu chuyển bán lẻ.

Cơ cấu của các loaị phân bón phu ̣ thuôc̣ vào :

Mùa vụ sản xuất.

Cơ cấu cây trồng.

Tập quán canh tác.

Sư ̣ phát triển của sản xuất.

Sự ra đời của những loại phân bón mới.

Cửa hàng cần phải đi sâu nghiên cứu tâp̣ quán, thị hiếu tiêu dùng, tình hình sản xuất cây trồng taị điạ bón hợp lý. phương để để xác điṇh môṭ cơ cấu các loaị phân

Hiện nay, ở các nước phát triển lượng phân bón hóa học sử dụng có xu hướng giảm xuống thay vào đó là các loại phân vi sinh để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, phân vô cơ vẫn được sử dụng khá nhiều nhờ vào ưu thế về chi phí và những hiệu quả nhanh chóng tác động lên cây trồng.

Do lượng sử dụng nhiều nên các loại phân chứa các nguyên tố đa lượng chiếm hầu như toàn bộ lượng phân bón sử dụng và cũng được đề cập nhiều nhất khi nói về ngành phân bón. Trong nhóm phân đa lượng, phân đạm có lượng sử dụng cao nhất, kế đến là phân lân cuối cùng là phân kali. Mặc dù xét về mức độ cần thiết, cây trồng cần nhiều kali hơn đạm hay lân nhưng do trong đất đã có tương đối nhiều K hơn N và P nên lượng nhu cầu phân Kali thấp hơn hai loại còn lại.  Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, xu thế sử dụng phân bón cũng có khá nhiều thay đổi. Do yêu cầu cần bổ sung đồng bộ các chất dinh dưỡng cho cây nên người nông dân đã chuyển sang sử dụng phân tổng hợp thay cho phân đơn. Vì vậy, phân NPK, SA, DAP đang có xu hướng sử dụng tăng lên còn phân Urê đang có chiều hướng giảm trong cơ cấu phân bón sử dụng của nước ta hằng năm. 


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
Hạt nhựa màu đen Hạt nhựa màu trắng Hạt nhựa màu "Retardant" Hạt nhựa màu "Polypilus" Propylene Glycol USP

HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink