Phương Nam Co LTD
© 29/7/2021 - Vietnam12h.com Application

Tương tác dược chất polysorbate 80 polysorbate 60 bào chế curcumin

Khi xây dựng công thức, curcumin được phối hợp với một số tá dược theo quy trình bào chế thích hợp. Nhằm sàng lọc và lựa chọn một số tá dược trước khi tiến hành xây dựng công thức, một số nghiên cứu về tương tác giữa curcumin và tá dược được tiến hành theo phương pháp ghi ở mục 2.3.2.3. Kết quả đánh giá sự thay đổi hình thức và hàm lượng còn lại sau 1 tháng bảo quản trong tủ vi khí hậu được trình bày ở bảng 3.23.

Bảng 3.23. Kết quả đánh giá tương tác dược chất-tá dược Tween 80, Tween 60 sau 1 tháng ở điều kiện lão hóa cấp tốc (n = 3)

Chú thích: (-): không có; (+): có

Khả năng tương tác, tương kỵ của tá dược với DC có thể biểu hiện tức thì, cũng có thể xảy ra chậm hơn trong quá trình bảo quản. Trong điều kiện khảo sát, curcumin không tương tác với tá dược tween polysorbate 80, Tween 60, Poloxame 188, CMC, manitol, Trehalose và lactose. Riêng đối với Cremophor RH40, mặc dù có sự thay đổi về hình thức ở lọ trạng thái mở nắp nhưng kết quả định lượng ở lọ trạng thái đóng nắp lại cho thấy không có sự thay đổi về hàm lượng curcumin và không xuất hiện tạp phân hủy. Khi phối hợp curcumin với PVA, mặc dù trong điều kiện lọ mở nắp có sự thay đổi về hình thức bên ngoài, nhưng ở trạng thái lọ đóng nắp hiện tượng này không xảy ra. Như vậy, trong điều kiện tiến hành thực nghiệm, không có tương kỵ nào giữa DC và tá dược khảo sát.

Dựa trên cơ sở nghiên cứu tính chất của DC và tương tác dược chất-tá dược, với mục tiêu cải thiện SKD của curcumin bằng cách tăng độ tan và tốc độ hòa tan, nghiên cứu lựa chọn một số nhóm tá dược và phương pháp bào chế để bào chế hệ tiểu phân nano.

Kết quả nghiên cứu độ ổn định hóa học của dược chất ở trạng thái rắn

Độ ổn định của nguyên liệu sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định và tuổi thọ của dạng bào chế chứa DC đó. Việc theo dõi độ ổn định của nguyên liệu ở trạng thái rắn có thể định hướng được tá dược không độc hại tween polysorbate 80 sử dụng trong dạng bào chế, bao bì đóng gói cũng như điều kiện bảo quản. Curcumin được theo dõi độ ổn định ở các điều kiện khắc nghiệt như trong mục 2.3.2.2. Đánh giá sự thay đổi hình thức bằng cảm quan, hàm lượng còn lại và tạp phân hủy bằng phương pháp HPLC, kết quả được trình bày ở bảng 3.22 và phụ lục 2.8.

Bảng 3.22. Kết quả theo dõi độ ổn định của curcumin trong một số điều kiện khắc nghiệt (n = 3)

Kết quả được thể hiện ở bảng 3.22 cho thấy: trong các điều kiện khắc nghiệt về nhiệt khô và tác động cơ học bằng cách nghiền bi inox, hình thức và hàm lượng curcumin còn lại sau thời gian theo dõi không có sự thay đổi đáng kể. Trên sắc ký đồ không có tạp phân hủy khác xuất hiện so với nguyên liệu ban đầu (phụ lục 2.8). Điều đó chứng tỏ curcumin có thể chịu được các điều kiện nhiệt khô ở 60oC và tác động cơ học trong thời gian theo dõi. Trong môi trường có độ ẩm cao (khoảng 75% và 90%), mặc dù chưa có sự thay đổi về màu sắc nhưng curcumin dễ bị hút ẩm dẫn đến hiện tượng vón cục. Điều này có ý nghĩa khi lựa chọn thông số trong quá trình bào chế, lựa chọn bao bì và điều kiện bảo quản chế phẩm, tá dược tween polysorbate 80.