Phương Nam Co LTD
© 4/7/2022 - Vietnam12h.com Application

Cây làm chẳng lên non

Như ta được biết tinh thần đoàn kết là nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Điều này được thể hiện rõ trong quá trình đấu tranh và lao động sản xuất của người dân. Vì thế cha ông ta có câu:

"Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

Câu tục ngữ trên mang đậm ý nghĩa và giá trị to lớn. Bằng các hình ảnh ẩn dụ "một cây", "ba cây", "núi cao" mà từ đó ta có thể chia nó thành 2 nghĩa đen và bóng. Xét về nghĩa đen, câu tục ngữ muốn nói rằng nếu chỉ có một cái cây nhỏ bé, đơn độc sẽ chẳng thể nào tạo nên được một khu rừng rộng lớn. Nhưng về nghĩa bóng, “một cây” chỉ số ít, thể hiện cho con người đang ở vào thế riêng lẻ và đơn độc. Còn “ba cây” chỉ số nhiều, thể hiện cho một tập thể mạnh mẽ. “Một cây làm chẳng lên non” đã thể hiện thông điệp của người xưa đến với chúng ta ngày nay là bài học về tình đoàn kết. Tình đoàn kết được thể hiện qua rất nhiều phương diện cụ thể, không chỉ trong lời nói, suy nghĩ mà cả trong hành động, việc làm thiết thực. Như câu chuyện bó đũa, chỉ với một cây đũa lẻ loi rất dễ bị bẻ gãy, còn vơi một bó đũa thì lại rất khó bẻ, ẩn dụ cho việc khi có sự đoàn kết của 1 tập thể thì có thể vượt qua nhiều thử thách. Các cuộc khởi nghĩa khi xưa cũng vậy, nhớ có tình đoàn kết giữa nhân dân mới có thể đứng lên đấu tranh dành lại độc lập

Như vậy, đoàn kết là bỏ qua cái “tôi” để góp sức tạo nên cái “ta” tập thể, góp phần tạo nên sức mạnh to lớn để vượt qua mọi gian nan, thử thách. Có thể khẳng định rằng tình đoàn kết là nền tảng của đạo lí, là thước đo phẩm chất, đạo đức của mỗi con người.