Phương Nam Co LTD
© 9/7/2020 - Vietnam12h.com Application

Phân loại và dự toán xây dựng hệ thống điện thanh

Theo cách thiết kế bố trí loa cho công trình nhà ở dân dụng có thể phân hệ thống điện thanh thành ba loại; Hệ thống tập trung. Hệ thống phân tán. Hệ thống hỗn hợp.

Hệ thống tập trung:

+ Hệ thống tập trung lập thể

+ Hệ thống tập trung thông thường

Hệ thống phân tán:

+ Hệ thống phân tán từng nhóm

+ Hệ thống phân tần hoàn toàn.

Hệ thống hỗn hạp:

Hệ thống tập trung thiết kế cho nhà biểu điễn, hoà nhạc, ca vũ kịch. Trong những điều kiện nhất định cũng có thể thỏa mãn yêu cầu hội họp, nói chuyên. Hệ thống phân tần thích hợp với hội họp, nói chuyện, không tạo được cảm giác lập thể, phạm vi hưởng ứng tần số thường không đủ rộng.

Thiết kế vả dự toán đơn giá thi công hệ thống tập trung:

Hệ thống tập trung thường thiết kế loa trên miệng sân khấu, có thể là một hộp loa, một nhóm hộp loa hoặc một tổ hợp nhiều loa âm tần khác nhau. Cách bố trí này đơn giản, cảm giác phương vị tốt, khi nguồn âm không đi dộng trái phải, chỉ di động lên xuống.

Điều kiện thi công xây dựng:

Trường hợp chỉ có một loa hoặc một nhóm loa đặt giữa phía trên miệng sân khấu, thích hợp với nhà biểu diễn ca nhạc, hội họp, nối chuyên, nguồn âm không đi động sang hai bên phải trái, nếu không sẽ không đủ cảm giác lập thể.Trường hợp có hai loa hoặc hai nhóm loa bố trí hai bên miệng sân khẩu hoặc ba loa hay ba nhóm loa bố trí thành ba cụm trải, phải, giữa, phía trên miệng sân khấu, tạo được cảm giác lâp thể tốt

Sừ dụng trong những phòng kích thước trung bình  quãng đường của âm trưc tiếp không quá xa, hình đáng phòng không đặc biệt.

Yêu cầu độ đồng đều của trường âm không quá 6dB.

Phòng không có điều kiện sinh hiện tuợng tiếng dội từ tường sau quá mạnh.

Trên miệng sân khấu dù chỗ đặt loa, vì rằng loa định hướng, bề mặt trần nhà ở trên miệng sân khấu không đủ cao tạo nền âm phản quy. Dự toán xây dựng khi D2/D1 > 2 phân biệt bố trí hai nhóm loa, chia góc bức xạ φ thánh φ1, φ2 trong đó môt nhóm loa đặt cao hơn. phu trách nửa phán sau của khu vực khán giả, một nhóm loa khác đặt thấp hơn phụ trách phán khán giả phía trước, góc bức xa

(trên mặt bằng) vã (trên mặt cẳt) (hình 7 - 8), có thể bố trí kết hợp với loa thấp tán

Chú ý thiết kế bố trí loa khi hoàn thiện nhà đã xây thô cho âm phòng đại đến sau âm tự nhiên 20 - 25mS (tuơng ứng VÓI quãng đưồng chẽnh lệch 6 - 8m) khi đò, ngay ở hãng ghế đầu cũng nghe như âm đến từ nguồn tự nhiẽn.

Nếu sử đụng cỏt loa tâp trung, thường bỏ' trí cõt loa trong hốc tường hai bên miêng sân khấu, hoặc dăt ngoài tường.

Hình 7 - 8. Hệ thống loa tập trung

Lập dự toán thi công cột loa có đủ những tính năng cơ bản sau:

Tính định hưởng mạnh trên phương chiều cao, tần số ồn định.

Không có tính định hướng trên phương nằm ngang, nếu không trường âm sẽ không đều.

Bức xạ âm ra phía sau nhỏ hơn phía trước, ít nhất 6dB với mọi tần số.

Kích thước nhỏ, gọn

Tính định hưởng là đặc điểm chủ yếu của cột loa, đặc điểm này quyết định do tần số và chiều cao L của cột loa. Đặc trưng tính định hướng của cột loa bằng góc bức xạ q trên phương thẳng đứng: q = 2 λ /L

L càng cao. λ càng nhỏ, chùm định hướng càng nhọn (hình 7 - 9).

Tính định huớng của cột loa trợ giúp xừ lý chất lượng âm trong phòng rất nhiễu:

Tăng độ rõ trong những không gian kiến trúc lớn đẹp, thời gian âm vang dài.

Bố sung âm trực tiếp cho những khoảng cách xa.

Đảm bảo máy thu nằm ngoài vùng bức xạ định hiidng của cột loa, không gây hiện tuợng phản quy, nhưng chú ý khả năng nhiễu loạn của âm thấp tần kni bố trí máy thu và cột loa.

Hệ thống tập trung lập thể, yôu cầu bố trí nhiểu micro trôn sân khấu và phân thành ba kẽnh: trái, phải, giữa dẫn tới các máy khuếch đại đưa ra loa, khi biếu diễn, nguỗn tự nhiên đến gán micro nào micro đó thu âm và loa liên hệ với kênh đó phát âm, tạo nên cảm giác phuơng vị.

Hệ thống lập thể đơn giản nhất thường thấy:

Hệ thống ba kênh.

Hệ thống hai kênh.

Hệ thống hai kênh thưởng thi công xây dựng khi khững có chỗ đặt loa giữa, nhất là đối với thiết kế nhà hát ngoài trời.

Nguyên tắc bố trí micro trên sân khấu và đơn giá thi công xây dựng

Căn cứ vào phạm vi hoạt động của nguỗn tự nhiên khi biểu diễn và phạm vi tác đụng của micro, chú ý việc tiếp âm trong khoảng cách quá độ chuyển từ kênh này sang kênh kia, đảm bảo liên tục khi nghe âm. Để rõ thêm về thiết kế vị trí micro có thể xem thi dụ bố tri micro, trang đó dãy micro 1 đặt ở môi sân khấu để thu tiếng động trên mặt sân khấu, dãy micro giữa (2) và sau (3) bố trí trên dầu diễn viên.

Khi thi công hệ thống âm lập thể, thời gian âm vang trong phòng yêu cầu tương đối ngắn, ngắn hơn thời gian âm vang thững thường 10 - 20%. Đặc tính tần số của thời gian âm vang bằng phẳng. Để tránh âm phàn xạ tương đối mạnh sau âm trực tiếp 5mS, gây cảm giác âm đổi vị trí, yêu cầu xử lý hút âm tường hai bên và trần gần miệng sân khấu. Yêu cấu này mâu thuẫn với trường hợp không thi công xây dựng hệ thống diện thanh, do đó khi thiết kế, nghiên cứu cụ thể.

Thi công hệ thống phân tán và dự toán chi phí xây dựng

Hệ thống phân tán từng nhóm, gổm nhiều nhóm đặt ở những vị trí khác nhau trong phòng, mỗi nhóm loa có thể là một hộp loa hoặc nhiêu hộp loa chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng âm trực tiếp cho khu vực khán giả lân cận

Sử dụng hệ thống này có thể tạo được trường âm đồng đều, vì loa đặt gần người nghe, nhận được mức âm trực tiếp đủ lớn, do đó trong phòng thời gian âm vang dài vẫn có thể đảm bào độ rõ cao, khó gây hiện tượng tiếng dội và phản quy.

 

Hệ thống phân tần từng nhóm chỉ thích hợp với hội họp, nói chuyện, không yêu cầu cảm giác lập thể.

Khi hột họp, nói chuyện, phương của âm từ các loa tới trùng với phương của diễn già, bảo đảm mọi chồ ngồi đều nhân được một âm duy nhất, muốn đạt được mục đích đó, khoảng cách giữa các loa không nên vuợt quá 6-8mét. đồng thời điều Chỉnh để mức âm không chênh lệch quá nhiều, đảm bảo hiệu ứng Hass, đặt thiết bị kéo dài thời gian phù hợp. tạo cảm giác âm đến từ diễn giả.

Hệ thống phân tần hoàn toàn, sử dụng nhiều loa hình nón công suất nhỏ (0,1 - 25 Watt) lắp sau ghế ngồi (htnh 7-12).

Hệ thống này thường sử dụng trong các giảng đường, hội trường lớn, ưu điểm cửa hệ thống là khán giả rắt gắn loa, âm trực tiếp nhiều, trường âm đồng đều, độ rõ cao, không sợ xuất hiện hiện tuạng phản quy.

Hệ thống hỗn hợp tập trung và phân tán

Hệ thống hỗn hợp bao gổm nhốm loa tập trung dùng cho biểu diễn và nhóm phân tán sử dụng khi hội họp, nói chuyện. Hệ thững này thường sử dựng cho phòng đa chức năng, yêu cầu chất lượng âm cao.

Hệ thống phân tán chuyôn dùng cho hội họp nói chuyện yêu cầu độ rõ cao, thể tích phòng lớn, khoảng cách xa, hình dáng phòng phức tạp ...

Hệ thống tập trung gồm một nhóm loa tập trung, đồng thời bố trí loa phân tấn ở những nơi hiểm yếu trong phòng, trồn những mạch loa đặt thiết bị kéo dài thời gian.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC
1,000 Mẫu Nội Thất 2,100 Mẫu Nội Thất 350 Mẫu Biệt Thự 600 Mẫu Biệt Thự 700 Mẫu Nhà Hiện Đại 500 Biệt Thự Đẹp
3,500 Mẫu Nội Thất 2,500 Mẫu Nội Thất 450 Mẫu Biệt Thự 500 Mẫu Nhà Hiện Đại 450 Biệt Thự Hiện Đại 400 Nhà Hiện Đại
2,000 Mẫu Nội Thất 500 Mẫu Biệt Thự
Hạt nhựa màu đen Hạt nhựa màu trắng Hạt nhựa màu "Retardant" Hạt nhựa màu "Polypilus" Propylene Glycol USP

HyperLink HyperLink HyperLink HyperLink