Phương Nam Co LTD
© 4/7/2022 - Vietnam12h.com Application

Thị trường và khách hàng mua phân đạm urê

Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ phân Urê ở khu vực ĐBSCL nói chung và Đồng Tháp nói riêng rất lớn và rất tiềm năng, có thể tận dụng và khai thác trong thời gian dài. Phương Nam đã xác định cho mình thị trường mục tiêu để hình thành các chiến lược trong tương lai là các tỉnh trong khu vực ĐBSCL như: Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long,…đặc biệt là Đồng Tháp (mục tiêu trước tiên) với các khách hàng mục tiêu là hệ thống các đại lý cấp I chuyên kinh doanh các phân đạm urê vật tư nông nghiệp.

Phương Nam chọn khu vực ĐBSCL là thị trường mục tiêu của công ty bởi vì mức độ hấp dẫn của thị trường này rất lớn. Đây là khu vực có sức tiêu thụ phân đạm Urê lớn nhất cả nước với sản lượng tiêu thụ hàng năm khoảng 1.300.000 tấn/năm (cả nước là khoảng 2.000.000 tấn/năm).

Phương Nam chọn hệ thống các đại lý cấp I (hoặc đại lý cấp II lớn là đại lý có mức sản lượng tiêu thụ hàng năm từ 5000 tấn trở lên) là khách hàng mục tiêu của công ty bởi vì các đại lý này bên cạnh hệ thống phân phối phân đạm urê đã được hoàn thiện thì họ còn có khả năng về tài chính mạnh, đủ điều kiện để có thể mua hàng hóa với số lượng lớn.