Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 1/4/2023 - Vietnam12h.com Application
 Đơn giá xây dựng tường ngăn trong nhà phố kết cấu khung

Thiết kế tường ngăn trong nhà phố kết cấu khung do tình hình truyền tải trọng bản thân khác nhau, có thể phân thành ba loại: tường tự mang, tường bao che (tường không mang lực), tường treo. Đơn giá xây thô phần tường ngăn nhà phố của Phương Nam là 250,000 ÷ 330,000 m2

Thi công kết cấu tường tự mang lực

Khác với tường chịu lực, tường tự mang không làm nhiệm vụ truyền lực của nhà phố xuống móng. Trọng lượng của tường tự mang không truyền xuống dầm liên kết thông qua cột, mà truyền thẳng xuống đất (qua móng tường hoặc dầm móng). Móng của tường tự mang nên bố trí dọc theo phía ngoài cột. Để bảo đảm giá trị độ lún của tường và cột không ảnh hưởng lẫn nhau, nên thiết kế các kết cấu dầm móng nhà phố đỡ tường. Dầm móng có thể gác lên trên móng cột hoặc gác lên trên các vai côt ở phía ngoài cột. Phương án này tương đối đơn giản thi công dễ dàng. Đơn giá xây dựng có thể giảm 10% so với kết cấu tường khác khi xây dựng tường ngăn nhà phố này.

Khi độ cao của tường tự mang quá lớn, cần thiết kế bảo đảm độ ổn định liên kết giữa tường và cột nhà phố nên làm liên kết mềm. Liên kết này không ảnh hưởng đến khả năng lún độc lập của tường và côt nhà phố. Điểm liên kết cứ khoảng 0,8 ÷ l,2m thiết kế một cái.

Thi công kết cấu tường bao che (tường không mang lực)

Tường bao che truyền trọng lượng bản thân xuống các dầm sàn của khung, sau đó truyền vào cột, cuối cùng truyền xuống móng. Thiết kế xây dựng giữa khung và tường nhà phố có ba trường hợp và đơn giá xây dựng tường nhà phố cho từng trường hợp:

Tường xây nhà phố ở bên ngoài cột, không bị cột cắt đoạn. Như vậy thi công thuận tiện, hơn nửa dầm đỡ tường đặt ở bên ngoài cột có thể cân bằng với môt phần mô men của dầm chính ở phía trong nhà, do đó về phương diện kết cấu cũng tương đối có lợi. Đơn giá xây dựng tường ngăn nhà phố Tường xây nhà phố ở bên ngoài cột: 230,000 m2. Nhưng toàn bộ cột lộ ra ở phía trong của nhà, không những chiếm mất diện tích hữu ích, còn dễ ảnh hưởng đến mỹ quan.

Thi công toàn bộ cột nằm trong tường, phía bên ngoài cột vẫn có tường bao bọc để bảo đảm yêu cầu phòng lạnh. Như vậy, cột tuy không lô ra phía trong nhà, nhưng thiết kế tường xây phức tạp. Đơn giá xây dựng tường ngăn nhà phố toàn bộ cột nằm trong tường: 330,000 m2.

Xây dựng Cột lồi về phía trong 15-20 cm, một phần ngầm trong tường . Như vậy có thể giảm bớt phần cột lộ vào bên trong nhà yêu cầu chống lạnh cũng bảo đảm và tường ngoài vẫn có thể xây phẳng, nhưng thi công vẫn còn phức tạp. Đơn giá xây dựng tường ngăn nhà phố Cột lồi về phía trong 15-20 cm: 300,000 m2

Thi công kết cấu tường treo và vách trượt, vách nhẹ, vách di động

Trọng lượng của tường ngăn che này cũng đo khung chịu, nhưng các dầm tường được treo vào cột hoặc ngồi trên dầm của khung, Khi độ cao của tầng không cao lắm và tấm tường có đủ độ cứng thì có thể làm thành tường tự mang (ở tầng I) hoặc tường treo vào cột với kiểu liên kết mềm (hình 4.11,4.12).

Đăc điểm của loại tường treo là trọng lượng nhe, thuận tiện cho việc thi công công nghiệp hóa, nên thích hợp với các loại khung nhiều tầng bằng bêtông cốt thép hay kim loại. Liên kết treo bằng mối hàn hay bulông kiểu liên kết mềm.

Vách nhẹ treo có thể gặp các loại sau (tham khảo các hình 4.14, 4.15, 4.16).

Tường gạch con kiến: có thể xây ốp nghiêng viên gạch (dày 6 cm) hay xây nằm (1 1 cm). Khoảng diện tích ổn định của vách 6 cm chỉ là 80 x 150 cm và của vách 1 1 cm là 200 xx 300 cm. Muốn tạo những diện tích lớn hơn phải liên kết tốt với hệ sườn cứng (bổ trụ, đố con BTCT) hoặc cứ khoảng 40 cm của mạch vữa ngang (bằng vữa ximăng cát) có đặt thanh thép dẹt hay thép Φ 6.

Đố và tấm: đô thường làm bằng BTCT, đầu gắn với sàn và trán, hai bên có rãnh đổ thả các tấm vách đúc sẵn. Đố bố trí cách nhau 80 x 100 cm, tấm ngăn dày 6 - 8 cm.

Tấm nhẹ thanh cao đày 6 cm ghép đán bằng keo đặc biệt rộng khoảng 40 X 80 cm có hoặc không có lưới thép.

Vách gỗ kính, gỗ - toocxi, đố gỗ ghép ván... (hình 4.17).

Vách bằng tấm nhẹ tổng hợp có khung nhôm viền quanh cao bằng độ cao tầng nhà rộng 60 X 90 cm.

Vách gấp nếp (ắccoocđêông)