Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 19/9/2019 - Vietnam12h.com Application
Phân tích ứng xử và thiết kế kết cấu btct
Mục đích của môn học này là phát triển một kiến thức chuyên sâu về công tr.nh BTCT chủ yếu dựa trên các phương pháp phát triển mới và áp dụng gần đây ở các nước tiên tiến Âu Mỹ (tiêu chuẩn Mỹ ACI 318, tiêu chuẩn châu Âu Eurocode 8). Mục tiêu chính sẽ là các hiểu biết về chế độ làm việc, phân tích và thiết kế các thành phần, kết cấu, và hệ thống thường dùng trong công trình xây dựng. Ngoài ra, phân tích động đất và phương pháp thiết kế chống động đất cũng được giới thiệu ở mức độ khái quát trong môn học này.
Phân tích ứng xử và thiết kế kết cấu btct
Mục đích của môn học này là phát triển một kiến thức chuyên sâu về công tr.nh BTCT chủ yếu dựa trên các phương pháp phát triển mới và áp dụng gần đây ở các nước tiên tiến Âu Mỹ (tiêu chuẩn Mỹ ACI 318, tiêu chuẩn châu Âu Eurocode 8). Mục tiêu chính sẽ là các hiểu biết về chế độ làm việc, phân tích và thiết kế các thành phần, kết cấu, và hệ thống thường dùng trong công trình xây dựng. Ngoài ra, phân tích động đất và phương pháp thiết kế chống động đất cũng được giới thiệu ở mức độ khái quát trong môn học này.
Phân tích và thiết kế hệ sàn (Phương pháp dải)
Phương pháp phân tích cận dưới Trong phương pháp phân tích cận dưới (lower bound method of analysis), một kiểu phân phối mômen trên toàn bản hay sàn được đề xuất sao cho Các điều kiện cân bằng được thoả mản tại mọi điểm của sàn. Tiêu chuẩn chảy dẻo để xác định cường độ các phần tử sàn không được vượt quá mức tại bất kỳ nơi nào của sàn, nghĩa là
Phân tích và thiết kế hệ sàn (Phân tích đường chảy dẻo)
Cường độ chống uốn của sàn tại cac đường chảy dẻo nghieng goc so với trục cốt thep tại phần cuối chương vừa học (chương 5), một phương tr.nh đ. Được thiết lập để tính cường độ chống uốn của sàn với đường chảy dẻo vuông góc. Sự phát triển được mở rộng sau đây là cho trường hợp mà đường chảy dẻo nghiêng góc so với trục cốt thép, cụ thể là tính mômen tới hạn trên đơn vị chiều rộng dọc theo một đường chảy dẻo nghiêng góc khác 90° so với trục x và y.
Phân tích và thiết kế hệ thống sàn btct
Hệ thốmg sàn btct Phân loại hệ sàn btct chịu tải trọng đứng Có một số hệ sàn btct 2 phương chịu tải trọng đứng mô tả dưới đây Hệ sàn phẳng - flat plate floor system Chiều dài nhịp = 15-20 ” Chịu tải trọng nhẹ (ví dụ tải trọng căn hộ chung cư) Giá thành rẻ và Chi phí ván khuôn thấp
Quan hệ mômen - độ cong
Sự phân phối lại mô men trong hệ btct Hệ chịu tải trọng đứng Phần 8.4 của tiêu chuẩn aci 318 cho phép phân phối lại mômen (tăng hay giảm mômen âm) trong các cấu kiện BTCT chịu uốn liên tục. Phân phối lại mômen phụ thuộc vào độ dẻo (ductility) trong các vùng khớp dẻo (plastic hinge). N hững vùng khớp dẻo phát triển tại các vị trí Mmax và làm thay đổi biểu đồ mômen uốn đàn hồi
Bê tông bị ép ngang (confined)
Thí nghiệm nén 3 trục bê tông Cường độ và độ bền của bê tông trong thí nghiệm nén 3 trục đã Được trình bày ở phần (Vật liệu bê tông cốt thép). Hình vẽ dưới đây dựa trên số liệu tn thực hiện năm 1928 tại đại học illinois (university of illinois at urbana-champaign, uiuc). Hình này biểu diển các đường quan hệ của mẫu bt hình trụ chịu áp lực ngang không đổi (bị ép ngang) trong lúc ứng suất dọc trục vẫn tăng đến khi mẫu bị phá hủy.
Vật liệu bê tông cốt thép
Cốt thép theo tiêu chuẩn mỹ Kích thước và mác thép Thép tròn theo tiêu chuẩn Mỹ có kích thước qui ước theo đơn vị inch và mm như sau
1 2 3 4 5 6