Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application

Cách bón phân đạm urê và các loại phân khác cho ớt


Bón lót cho ớt cay:

Lượng phân bón lót cho 1000 mét vuông đất: Phân hữu cơ hoai mục 900- 1000 kg trộn với 40-50 kg Super lân, phân đạm urê 50Kg.

Cách bón theo gốc khi trồng, hoặc rải đều trên liếp gieo cây con.

Bón lót cho ớt chỉ thiên:

Lượng phân bón lót cho 1000 mét vuông đất: Phân chuồng 3 tấn + 37kg P2O5 + 19kg K2O.

Cách bón trộn đều phân với đất mặt luống rồi tủ luống bằng màng phủ đất

Bón lót cho ớt ngọt:

Lượng phân bón lót: Bón cho 1 sào Bắc bộ (360m2) 700-800 kg phân chuồng, 10-12 kg phân lân, 10-12 kg phân kali sun phát và 6-7 kg phân đạm urê.

Cách bón trộn đều phân với đất mặt luống rồi tủ luống bằng màng phủ đất

Bón lót cho ớt Sừng vàng (châu Phi):

Lượng phân bón lót cho 1000 mét vuông đất: 3 tấn phân chuồng hoai + 20 kg NPK 20-20-15, phân đạm urê 10Kg.

Cách bón trộn đều phân với đất mặt luống rồi tủ luống bằng màng phủ đất