Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application

Tính kết khối của đạm urê theo phương pháp đánh giá kết khối nhanh


Nhược điểm chính của các phương pháp kiểm tra lưu kho bao gói lớn và bao gói nhỏ là cần thời gian theo dõi dài. Do đó, người ta đã xây dựng các phương pháp để có thể khảo sát và đánh giá hiện tượng kết khối phân bón nhanh hơn.

Đối với cùng một dạng phân bón thì các yếu tố ảnh hưởng chính đến khuynh hướng kết khối là thời gian lưu kho, nhiệt độ và độ ẩm của đạm urê và môi trường cũng như ứng suất nén trong thời gian lưu kho. Các yếu tố này có mối tương quan ảnh hưởng lẫn nhau theo quan hệ hai ngôi. Như vậy, để giảm thời gian lưu kho, có thể tăng nhiệt độ, độ ẩm hoặc ứng suất nén lên mẫu đạm urê. Tuy nhiên các phương pháp này có độ chính xác không cao, được sử dụng như một phương pháp kiểm tra có độ chính xác tương đối bởi vì nếu một mẫu đạm urê bị kết khối theo phương pháp kiểm tra nhanh thì chắc chắn nó sẽ bị kết khối theo phương pháp kiểm tra thông thường nhưng ngược lại nếu theo phương pháp kiểm tra nhanh, nó không bị kết khối nhưng theo phương pháp kiểm tra thông thường nó vẫn có thể bị kết khối. Phương pháp kiểm tra nhanh được xem như một phương pháp thích hợp dùng để đánh giá trong nghiên cứu so sánh hiệu quả của một số chất chống kết khối với nhau.

Trong công trình này, theo phương pháp kiểm tra kết khối nhanh, mẫu đạm urê cần khảo sát được dồn đầy vào các túi PE nhỏ, đặt trong các khuôn mẫu hình trụ bằng nhựa có đường kính và chiều cao thống nhất là 40mm sao cho bề mặt của mẫu cao hơn mép trên cùng của khuôn mẫu 1-2mm. Dựng các ống khuôn mẫu này trên một tấm gỗ phẳng, phía trên đặt một tấm gỗ phẳng khác có kích thước 20x60 cm2. Phía trên cùng đặt vật nén có khối lượng 250 kg tương ứng với ứng suất nén 40,8 kPa. Sau thời gian theo dõi, nhấc vật nén và tấm gỗ phía trên ra, nhẹ nhàng đẩy mẫu ra khỏi ống nhựa rồi phá vỡ kết cấu đã bị kết khối trên thiết bị đo độ bền vật liệu hiệu SHIMPO (Đức). Cách làm này cho ta xác định được giá trị lực liên kết kết khối đã hình thành. Để xác định hệ số kết khối, tiến hành thực nghiệm tiếp tương tự như đối với phương pháp kiểm tra lưu kho bao gói nhỏ.

Để khảo sát quá trình đóng rắn/kết tinh đạm urê theo phương pháp kiểm tra kết khối nhanh, mẫu khảo sát sau khi được làm nóng chảy trong lò nung ở nhiệt độ 132-135 oC được đổ trực tiếp vào khuôn mẫu. Sau khi đạm urê đóng rắn, bọc kín khuôn mẫu bằng túi PE để bảo quản trước khi tiến hành khảo sát tương tự như khi khảo sát trên đối tượng đạm urê hạt.