Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application

Tính kết khối của đạm urê theo phương pháp khảo sát tính linh động của đạm urê hạt


Phương pháp khảo sát tính linh động của đạm urê hạt được sử dụng để xác định độ trượt tự do giữa các hạt urê, qua đó xác định tính chất bề mặt hạt đạm urê. Hạt có bề mặt nhẵn và thuần nhất sẽ có độ linh động cao.

Để khảo sát tính linh động của đạm urê hạt, mẫu đạm urê được định lượng trước, sau đó cho chảy qua một phễu thủy tinh gắn cố định trên giá thí nghiệm. Đo thời gian chảy của mẫu khảo sát bằng đồng hồ bấm giây. Sau đó đo đường kính đống đạm urê thu được phía dưới phễu.

Bố trí hai thí nghiệm song song với hai mẫu đạm urê khác nhau, mẫu có thời gian chảy nhanh hơn, đường kính đổ đống lớn hơn sẽ có độ linh động cao hơn.