Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 15/8/2022 - Vietnam12h.com Application
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đạm urê khi đóng bao đến hệ số kết khối của đạm urê hạt
Đạm urê hạt được sàng loại bỏ hạt to, hạt nhỏ và bụi để lấy mẫu hạt có kích thước 1,2-1,7 mm. Thao tác cần được thực hiện nhanh để sau khi thực hiện xong, nhiệt độ đạm urê vẫn còn ở mức cao (> 60oC);
Nghiên cứu định tính về hiện tượng kết khối trên đạm urê công nghiệp
Nghiên cứu định tính về hiện tượng kết khối trên đạm urê công nghiệp được thực hiện nhằm mục đích đánh giá sơ bộ về ảnh hưởng của các yếu tố có liên quan trực tiếp với thực tế sản xuất công nghiệp đến hệ số kết khối urê; từ đó xây dựng giả thiết khoa học về nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng kết khối đạm urê trong điều kiện sản xuất công nghiệp tại Việt Nam.
Chiến lược mua bán phân đạm urê, tween polysorbate 80, triethanolamine tea, span 80
Trong suốt thời gian qua, công ty Phương Nam đã không ngừng nổ lực phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ ổn định nguồn cung ứng về phân Urê và các hóa chất chủ lực triethanolamine tea, span 80, polysorbate 80 cho công ty, và nhiệm vụ khó khăn này chuẩn bị hoàn thành một cách tốt đẹp. Vì vậy, việc xây dựng chiến lược Marketing Mix kinh doanh phân Urê và các hóa chất chủ lực triethanolamine tea, span 80, polysorbate 80 của công ty là một vấn đề hết sức cần thiết. Việc xây dựng chiến lược Marketing Mix này nhằm thỏa mãn các mục tiêu sau đây:
Dự báo giá nhập khẩu phân đạm urê, dầu gốc, triethanolamine tea, tween polysorbate 80, span 80… cho năm 2022
Đo ảnh hưởng của tự do hóa thương mại của Việt Nam, tình hình chiến tranh giữa Nga và Ukraina nên giá phân đạm urê, dầu gốc, triethanolamine tea, tween polysorbate 80, span 80… các loại trong năm 2022 biến động tăng bất thường.
Nghiên cứu giá phân đạm urê thế giới với công thức của Ấn độ, Mexicô
Hàm cầu nhập khẩu gộp, ảnh hưởng đến giá phân đạm urê của thế giới của Ấn độ (Dilip Dutta, 2001) Trong nghiên cứu hàm cầu nhập khẩu gộp của Ấn độ cho thời kỳ 1971- 1995, Dilip Dutta ở trường University of Sydney sử dụng mô hình cầu nhập khẩu: Ln(RIMPORTt) = a0 + a1ln(RIMPRICEt) + a2 ln(RGDPt) + a3Dt + ut (2-13)
Phương pháp nghiên cứu quá trình kết tinh lại của phân bón urê
Phương pháp nghiên cứu quá trình kết tinh lại của đạm urê trên quy mô phòng thí nghiệm được xây dựng mô phỏng theo cách tạo dung dịch đạm urê bão hòa ở nhiệt độ cao rồi hạ nhiệt độ nhanh để kết tinh urê. Khảo sát sự kết tinh và các tính chất hóa – lý của hệ tinh thể thu được sau khi kết tinh cho phép ta nhận định về ảnh hưởng của chất biến tính bề mặt đến quá trình kết tinh lại và biện luận để xác định cơ chế tác động của chất chống kết khối trong phương pháp biến tính bề mặt hạt đạm urê.
Hình thức mua bán phân Urê với các đại lý cấp I
Hiện tại, các đại lý cấp I có hai cách để có thể mua được phân Urê với Phương Nam, cách thứ nhất là họ mua hàng hóa từ kho Phương Nam thông qua các nhà phân phối của Phương Nam (hình thức giống như công ty Phương Nam đang làm hiện nay) hoặc nếu có đủ điều kiện về tài chính, về năng lực kinh doanh,…họ cũng có thể mua tại cảng, cách thứ hai là họ có thể nhập phân Urê từ các nhà cung cấp ở nước ngoài như Trung Quốc, Nga,… thông qua Phương Nam theo hình thức nhập khẩu tiểu ngạch, tuy nhiên nếu mua hàng theo hình thức này thì các đại lý cấp I sẽ phải phụ thuộc khá nhiều vào thị trường thế giới và họ sẽ không chủ động được về giá cả và số lượng phân đạm urê được cung ứng.
Bón phân đạm urê làm đất lên luống để trồng ớt
Đất phải cày bừa kỹ, làm sạch cỏ trước khi trồng, trong khi làm đất nên kết hợp bón vôi với lượng 100 kg/sào (1000m2), bón phân đạm urê,. Lên liếp cao 20-25 cm, rãnh rộng 30-40 cm, mặt liếp rộng 0,6-1,4 m tuỳ theo trồng hàng đơn hay hàng đôi. Vào mùa mưa nên làm mương sâu quanh ruộng, lên liếp cao để nước thoát dễ dàng sau mỗi cơn mưa.
1 2 3 4 5