Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 18/9/2021 - Vietnam12h.com Application
 Kết cấu bộ phận mẫu cầu thang nhà ống 2 tầng

Kết cấu cầu thang nhà ống gồm có hai bộ phận chính: thân thang và chiếu nghỉ hoặc chiếu tới

 

Hình 5. 3 Các bộ phận của cầu thang

Kết cấu Thân thang mẫu nhà ống 2 tầng

Kết cấu Thân thang mẫu nhà ống 2 tầng tương tự là kết cấu nghiêng, trên có tạo bậc. Số bậc cầu thang không được liên tục quá 18 bậc cũng không được dưới 3 bậc trên một thân thang. Khi vượt quá 18 bậc cần thiết kế chiếu nghỉ.

Kết cấu thân thang mẫu nhà ống 2 tầng có hai kiểu: bản và bản dầm.

Bậc thang có thể là hình chữ nhật, chữ L hoặc hình tam giác

Để đảm bảo an toàn khi đi lại trên cầu thang, dọc thân thang và chiếu nghỉ, nơi tiếp giáp với khoảng không cần làm lan can. Cấu kiện ở bên trên lan can dùng để tựa hoặc vịn gọi là tay vịn. Với những thân thang rông trên 2,7m để phục vụ thoát an toàn cho nhiều người cần bổ sung thêm lan can trung gian.

Chiều rộng của thân thang mẫu nhà ống 2 tầng

Tuỳ thuộc vị trí:

Tay vịn hai bên : 0,6m/đơn vị

Tay vịn một bên, một bên tường : 0,7m/đơn vị

Tường ở hai bên : 0,8m/đơn vị

Tuỳ thuộc vào lưu lượng và số người sử dụng tính theo vị trí sau:

Thông thường đối với cầu thang trong nhà công cộng người ta tính trung bình chiều rộng của một đơn vị là 0,5-0,6m. Chiều rộng của thân thang trong các công trình kiến trúc công cộng cần căn cứ vào quy phạm, số tầng, lượng người đi lại để tính toán, thông thường rộng vào khoảng 1,4m - 2,0m.

Trong kiến trúc nhà ở, cầu thang giành cho một hộ sử dụng rộng 0,9m -1,0m, nhiều hộ sử dụng 1,1m.

Đối với thang leo chiều rộng thân thang khoảng 40-50cm.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC