Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 27/2/2020 - Vietnam12h.com Application
 Giá trị vật tư xây dựng thô Bêtông cốt thép

Giá trị lực dính giữa bêtông và cốt thép trong xây dựng phần thô

Giá trị lực dính là nhân tố cơ bản bảo đảm sự làm việc chung giữa cốt thép và bêtông trong xây dựng phần thô, bảo đảm cho cốt thép và bêtông cùng biến dạng cũng như bảo đảm cho sự truyền lực qua lại giữa hai vật liệu thô.

Các nhân tố tạo nên giá trị lực dính trong vật tư xây dựng thô:

Do bề mặt cốt thép gồ ghề.

Do chất keo ximăng.

Do bêtông co ngót ôm chặt cốt thép.

Cường độ lực dính trung bình xác định theo:

τmax = N/ ωπdl  (2.30)

trong đó: N lực kéo (nén) tuột cốt thép

d, l đường kính, chiều dài cốt thép chôn trong bêtông.

Thực ra, lực dính phân bố không đều trên chu vi đoạn cốt thép chôn trong bêtông, ỗ hai đầu bằng không, giá trị cực đại bằng:

τmax = N/ ωπdl  (2.30)

ω - co hệ số hoàn chỉnh biểu đồ lực dính: co < 1

Sự làm việc chung giữa vật tư xây dựng thô bêtông và côt thép trong thi công op, nhà ở

Làm thí nghiệm một dầm bêtông, khi tải trọng đạt đến giá trị nào đó mà ứng suất kéo của thớ bêtông chịu kéo ngoài cùng vượt quá cường độ chịu kéo của bê tông thì khe nứt xuất hiện, khe nứt đi dần lên phía trên, trong khi ứng suất trong miền bêtông chịu nén còn quá nhỏ. Nếu đặt cốt thép vào vùng bêtông chịu kéo (dầm bêtông cốt thép), thì tại tiết diện có khe nứt ứng lực kéo do cốt thép chịu, nhờ vậy tăng khả năng chịu lực của dằm. Dầm bị phá hoại khi ứng suất của cốt thép đạt đến cường độ giới hạn của nó và ứng suất của bêtông trong miền chịu nén đạt đến cường độ giới hạn của nó.

Dầm bêtông cốt thép có thể chịu lực nhiều hơn dầm bêtông cùng kích thước hàng chục lần.

Tại tiết diện dầm chưa xuất hiện khe nứt: bêtông và cốt thép cùng làm việc với nhau, cùng nhau chịu lực và có biến dạng bằng nhau: ε  = εs = εb

Úng suất trong bêtông: σh = v ε Eh (2.32)

Úng suất trong cốt thép: σs / σb = ε Es / v ε Eb  = Es / v Eb  

với: Es mođun đàn hồi của cốt thép

Eb modun đàn hồi của bêtông.

σs = (α/ v) σs  (2.35)  với ( α  = Es / Eb  )

Tại tiết diện đã xuất hiện khe nứt: toàn bộ ứng suất kéo do cốt thép chịu.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC