Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 18/9/2021 - Vietnam12h.com Application
 Giám sát chất lượng xây dựng nhà phố

Thi công nhà phố là quá trình hình thành thực thể dự án công trình, cũng là giai đoạn quan trọng hình thành nên chất lượng sản phẩm cuối cùng. Vì vậy, giám sát chất lượng giai đoạn thi công nhà phố là trọng điểm khống chế chất lượng dự án công trình.

Đặc điểm giám sát chất lượng dự án thi công nhà phố, nhà dân dụng

Thi công nhà dân dụng  đề cập đến phạm vi rộng, là quá trình tổng hợp cực kỳ phức tạp, lại thêm nhiều đặc điểm như vị trí cố định, sản xuất lưu động, loại hình kết cấu không đồng nhất, yêu cầu chất lượng không đồng nhất, phương pháp thi công nhà ở không đồng nhất, thể tích lớn, tính hoàn chỉnh cao, chu kỳ xây dựng dài, chịu ảnh hưởng lớn của điều kiện tự nhiện. Do đó, chất lượng dự án thi công sẽ khó kiểm soát hơn so với chất lượng sản phẩm công nghiệp thông thường. Biểu hiện chính như sau:

Nhiểu nhân tố ảnh hưỏng đến chất lượng công trình nhà phố

Thiết kế kiến trúc nhà đẹp, nguyên vật liệu xây thô hay hoàn thiện, máy móc, địa hình, địa chất, thủy vãn, khí tượng, thi công công nghệ, biện pháp thao tác, biện pháp kỹ thuật, chế độ quản lý... đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dự án thi công . Dễ xảy ra thay đổi chât lượng

Do thi công dự án không giống như sản xuất sản phẩm công nghiệp là có tính tự động cố định và có dây chuyền sản xuất, có công nghệ sản xuất quy phạm hóa và kỹ thuật kiểm tra hoàn thiện, có thiết bị sản xuất đồng bộ và môi trường sản xuất ổn định, có một ỉoạt những sản phẩm có chức năng giống nhau. Hơn nữa, đo có tương đối nhiều nhân tố mang tính ngẫu nhiện và nhân tố mang tính hệ thống ảnh hường đến chất lượng thi công dự án nên rất dễ nảy sinh thay đổi về chất lượng. Ví như sự khác nhau vổ tính năng nguyên vật liệu nhỏ, mài mòn thiết bị máy móc thông thường, sự thay đổi của thao tác, dao động về môi trường... đều dẫn đến thay đổi chất lượng mang nhân tố ngẫu nhiện. Khi có sai sót trong sử dụng quy cách và chủng loại nguyên vât liệu, phương pháp thi công không thỏa đáng, thao tác không theo quy trình, xuất hiện sự cố máy móc, đồng hồ do đặc hỏng, thiết kế tính toán sai lầm đều sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi chất lượng của nhân tố mang tính hệ thống, tạo nèn sự cố chất lượng công trình. Vì vậy, trong quá trình thi công, cẩn nghiêm chỉnh phòng chống hiện tượng thay đổi chất lượng của nhân tố mang tính hệ thong, cẩn phải khống chế thay đổi chất lượng trong phạm vi nhân tố mang tính ngẫu nhiện.

Sai lầm phán đoán lẩn 1 và lần 2

Thi công xây dựng nhà phố do bàn giao nhiều trình tự thi công, nhiều sản phẩm trung gian, nhiều công trình ẩn náu, nếu không kịp thời kiểm tra thực tế, đợi sau khi sự việc phát sinh mới xem biểu hiện bề mặt thì rất dễ xảy ra phán đoán sai lầm lần 2, cũng có nghĩa là dễ coi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn thành sản phẩm đạt tiêu chuẩn; Hơn nữa, nếu kiểm tra không kỹ, đồng hổ đo không chuẩn, đọc nhầm số sẽ dễ nảy sinh sai lầm phán đoán lần 1, cũng có nghĩa là dễ coi sản phẩm đạt tiêu chuẩn thành sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Đây là điều nên đặc biệt chú ý khi tiến hành nghiêm thu kiểm tra chất lượng.

Giám sát chất lượng thi công nhà ở không thể giải thể hoặc dỡ bỏ

Sau khi hoàn thiện công trình nhà phố, không thế dỡ bỏ hoặc giải thể sản phẩm, cũng không thể thay đổi linh kiện như sản phẩm công nghiệp thông thường khác để kiểm tra chất lượng. Sau khi phát hiện chất lượng có vấn đề, cũng không thc đổi hàng hoặc trả lại hàng như những sản phẩm khác.

Chất lượng phải chịu sự ràng buộc của tiên độ và đầu tư

Chất lượng dự án thi công chịu sự ràng buộc khá lớn của tiến độ và đầu tư. Trong trường hợp thông thường, nếu đầu tư lớn, tiến độ chậm thì chất lượng sẽ là tốt nhất, ngược lại chất lượng sẽ kém. Do đó, trong thi công dự án. cần phải xử lý chính xác mối quan hệ chất lượng, đầu tư và tiến độ để chúng có đưực sự thống nhất đối lập.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC