Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 18/9/2021 - Vietnam12h.com Application
 Giám sát xây dựng tô hoàn thiện nhà phố

Quy trình thi công và giám sát tô trát hoàn thiện nhà phố thông thường theo hai nguyên tắc cơ bản sau; Vào vữa và cán phẳng.

Trong quá trình giám sát nhân công hoàn thiện nhà phố, đội ngũ giám sát tại công trình của công ty TNHH hóa chất xây dựng Phương Nam, quan sát nhân công công trình dùng các dụng cụ chuyên dùng xoa phẳng và nhẵn cho bề mặt trát hoặc tạo mặt cho bề mặt lớp trát. Tùy theo từng mặt trát khác nhau, với những yêu cầu kỹ thuật khác nhau mà các thao tác trát cũng có nhiều cách khác nhau.

Vào vữa và cán phẳng

Dụng cụ dùng để trát

Yêu cầu giám sát hiện trường kiểm tra các dụng cụ thi công của nhân công xây dựng nhà phố, với dụng cụ thi công của người thợ gồm:

Bay, dao xây, bàn xoa mặt phẳng, bàn xoa góc v. v. . . bàn tà lột, gáo múc vữa.

Các loại thước: thước tầm, thước ngắn, thước vê cạnh, nivô, chổi đót, dây dọi v. v. . .

Kỹ thuật và giám sát thi công vào vữa:

Bao giờ cũng tiến hành thi công trát từ trên xuống dưới, làm như vậy đảm bảo được chất lượng mặt trát, các đợt vữa sau ở bên dưới có chỗ bám chắc, các thao tác trát sau không phá hỏng mặt trát trước đó.

Mặt trát một lớp vữa: Đối với các mặt trát một lớp, chỉ vào vữa một lần, vì vậy phải vào vữa tương đối chuẩn, mặt phẳng tương đối phẳng. Sau khi vào vữa, mặt vữa se là xoa phẳng ngay do đó cần cán phẳng, mặt vữa phải nằm ngang hoặc thẳng đứng.

Mặt trát 2-3 lớp vữa: Đối với các mặt trát 2-3 lóp vữa, sẽ có 1-2 lớp vữa lót, đảm bảo chiều dày lớp trát. Vì vậy các lớp vữa lót sau khi vào vữa chỉ cần cán phẳng, không cần nhẵn để tạo độ bám dính cho lớp mặt. Mặc dù chỉ là lớp vữa lót, mặt lớp vữa cũng cần phẳng, ngang bằng, thẳng đứng. Với mặt trát 2 lớp vữa, có một lớp vữa lót, một lớp mặt, lớp vữa lót cần chờ khô hẳn mới trát tiếp lớp mặt. Với mặt trát 3 lớp vữa, có 2 lóp vữa lót, một lớp mặt. Lớp vữa lót thứ nhất cũng cần chờ khỏ hẳn mới trát tiếp lớp vữa lót thứ 2, lớp vữa lót 2 khô hẳn mới trát lớp vữa mặt ngoài.

Sau đây là thao tác vào vữa cho các kết cấu:

Vào vữa bằng bay: Người công nhân tay phải cầm bay, tay trái cầm bê đựng vữa, dùng bay lấy vữa trát lên mặt tường, trần, dùng bay cán sơ bộ cho mặt vữa tương đối đồng đều. Phương pháp này năng suất thấp.

Vào vữa bằng bàn xoa: Người công nhân lấy vữa tương đối đầy bàn xoa, nghiêng bàn xoa khoảng 15° so với mặt trát để đưa vữa vào mặt trát. Thao tác này phải gịữ được cũ tay cho chuẩn sao cho lớp vữa vào không quá dầy, mặt vữa tương đối bằng phẳng. Khi vào dược một diện tích nhất định thì dùng bàn xoa vuốt cho mặt trát tương đối bằng phẳng. Phương pháp này sử dụng khá phổ biến trong thi công trát.

Vào vữa bằng bàn tà lột: Bàn tà lột giống bàn xoa nhưng lớn hơn, kích thước bàn tà lột 170x600mm dày lOmm ở giữa, xung quanh vụốt mỏng còn khoảng 7 - 8 mm.

Thường dùng bàn tà lột để vào vữa cho trát tường. Vào vữa bằng bàn tà lột thao tác như sau: Lấy vữa lên bàn tà lột, dùng hai tay năng bàn tà ỉột lên và áp nghiêng vữa vào mặt tường đồng thời vuốt lên cao, vữa sẽ bám đồng đều vào mặt tường tương đối phẳng.

Phương pháp này cho năng suất cao nhung đòi hỏi thợ phải có tay nghề giỏi mới thao tác tốt.

Kỹ thuật và giám sát thi công vẩy vữa:

Dùng bay mũi tròn để vẩy vữa. Công nhân tay trái cầm bê đụng vữa, tay phải dùng bay lấy vữa trên bê vẩy mạnh lên tường, trần. Khi vẩy cũ tay phải chuẩn để vữa vào đúng vị trí và tương đối đồng đều. Có thể dùng gáo để vẩy: dùng gáo lấy vữa ở thùng vẩy thẳng lên tường, trần. Phương pháp này có ưu điểm là vữa bám chặt vào mặt trát, năng xuất cao hơn các phương pháp vào vữa khác.

Kỹ thuật và giám sát thi công cán phẳng:

Cán phẳng mặt trát tường.

 

Sau khi đã vào vữa được một diện tích nhất định, ta tiến hành cán phẳng lớp vữa đã vào. Nếu đây là lớp trát đệm thì chỉ cần dùng bàn xoa cán cho bề mặt lớp trát tương đối đồng đểu, chờ cho vữa khô trát tiếp lớp mặt. Nếu đây là lớp mặt thì dùng thước tầm cán phẳng: đặt thước tầm tựa lên các mốc vữa, hoặc mốc gỗ hay mốc thép đã đặt trước đó cán đều từ dưới lên. Sau mỗi lượt cán ta phải bù vữa cho các vị trí lõm và lại tiếp tục cán. Cứ tiếp tục cấn vài lượt như vậy ta có mặt vữa tương đối phẳng. Chờ cho vữa se mặt, ta bắt đầu xoa nhẵn mặt trát. Không đế quá lâu mặt trát bị khô khi xoa mặt

tường trần sẽ bị xờm (cháy).

Kỹ thuật và giám sát thi công Cán phảng mặt trát trần nhà phố:

Xoa phẳng nhẵn mặt trát

Thao tác này là làm cho các lóp mặt. . Lớp mặt phải phẳng, có chiều dày lớp vữa theo đúng thiết kế, mặt trát theo phương đứng phải thẳng đứng, theo phương ngang phải bằng phẳng, đồng thời bề mặt phải nhẵn, bóng mịn đáp ứng được yêu cầu về mỹ quan.

Dụng cụ dùng xoa phẳng nhẩn thường dùng là bàn xoa gỗ. Thao tác xoa nhẵn mặt tường được làm từ trên mép trần xuống dưới. Tại những chỗ giáp nối giữa các đợt trát cần chú ý xoa phẳng, có thể dùng chổi đót vẩy nước cho tương đối ẩm mặt và xoa đều tránh gồ ghể chỗ giáp nối. Thao tác xoa phẳng: tay xoa nhẹ, nghiêng bàn Xóa khoảng 1° -r 2° so với mặt trát, đưa bàn xoa vể phía nào thì nghiêng về phía đó một cách linh hoạt để bàn xoa không vập vào mặt vữa. Có thể xoa theo vòng tròn hoặc theo hình số tám. Đầu tlên xoa rộng vòng để tạo mặt phẳng, sau đó thụ hẹp và nhẹ tay dấn đổ tạo độ bóng cho mặt trát. Những vị trí vữa đã quá khô có thể vẩy thêm nước để xoa, không xoa có mặt trát sẽ bị xờm (cháy), những vị trí vữa còn ướt có thể để vữa khô hơn mới xoa, vì xoa khi còn ướt mặt trát sẽ để lại các gợn xoa khi khô, giảm độ bóng mặt trát.

Hình 12. 10. Thao tác Xoà nhẵn mặt trát tường. Hình 12. 11. Thao tác xoa phẳng mặt trần.

Đối với các góc nhà: Dùng những bàn xoa góc bằng gỗ hoặc thép. Thi công các góc nhà phải cần thận, vì những sai sót dù nhỏ ờ các gốc cũng dễ nhận thấy.

Khi trát các góc ở trần cũng dùng các bàn xoa góc, nếu các góc hình cung tròn thì ta có thể dùng bàn xoa hình tròn.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC