Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 1/3/2021 - Vietnam12h.com Application
 Kết cấu và đơn giá khoán thi công cốt thép nhà phố.

Kết cấu cốt thép, kỹ thuật thi công cốt thép nhà phố

Trong quá trình thi công công trình nhà phố Phương Nam có thể khoán gọn phần nhân công cốt thép cho đội thi công của công ty.

Với đơn giá nhân công thi công phần cốt thép của công trình nhà phố là; 15.000 VNĐ/không gian.

Trong trường hợp này đội thi công cốt thép nhà phố phải thi công theo bản vẽ thiết kế kết cấu đã được duyệt giữa công ty Phương Nam và chủ đầu tư nhà phố.

Ngoài ra kỹ thuật thi công và yêu cầu thi công từ Phương Nam:

Kỹ thuật thi công Khung và lưới thép nhà phố.

Để đảm bảo ổn định khi chịu lực, đảm bảo kĩ thuật khi thi công, cốt thép đặt vào các cấu kiện cần được liên kết chặt chẽ với nhau, thông dụng cốt thép được liên kết với nhau thành khung hoặc lới. Khung dùng trong dầm, cột; lới dùng trong bản.

Hình 8. 9. Khung và lưới cốt thép

Khung buộc; b)khung hàn; c)lưới 1-Cốt dọc; 2-cốt đai

Khung và lới có thể được liên kết hàn hoặc liên kết buộc khi đó chúng được gọi là khung hàn, lới hàn hoặc khung buộc, lới buộc.

Khung, lới hàn được tạo ra bằng cách dùng máy hàn hàn tại các điểm tiếp xúc giữa các cốt thép. Kiểu liên kết này thường được dùng trong nhà máy sản xuất các cấu kiện bêtông lắp ghép.

Người ta dùng dây thép đường kính 0, 8á1mm để buộc các vị trí cốt thép tiếp xúc với nhau để tạo ra khung và lới buộc. Kiểu này được sử dụng rộng rãi trong thực tế.

Thi công cốt thép chịu lực và cốt thép cấu tạo nhà phố

Theo vai trò của cốt thép trong tính toán mà phân thành cốt chịu lực và cốt cấu tạo.

Cốt chịu lực để chịu các ứng lực phát sinh do tải trọng tác dụng. Chúng được xác định theo tính toán đồng thời cũng phải đảm bảo các yêu cầu cấu tạo quy định.

Cốt cấu tạo để liên kết các cốt thép tạo thành khung hoặc lới, để chống lại lực co ngót khi bêtông đông kết, chống ứng suất phát sinh do nhiệt độ thay đổi, để giảm ứng suất cục bộ do lực tập trung, …Loại cốt này không phải tính toán mà lấy theo quy phạm đã được đúc kết qua thực nghiệm.

Nối cốt thép

Nối buộc

Đặt cốt thép chồng lên nhau một đoạn dài lneo (xác định theo công thức 8. 1), dùng sợi dây thép buộc chúng lại (xem hình 8. 10). Kiểu nối này chỉ dùng cho cốt thép có Φ ≤ 36mm.

Hình 8. 10. Nối chồng

Nối thanh chịu kéo; b) Nối lưới hàn trơn tròn

Cần bố trí mối nối chồng so le nhau. Tại một tiết diện hoặc trong đoạn nhỏ hơn Lneo không được phép nối quá 50% diện tích toàn bộ cốt chịu lực có gờ, và không quá 25% cốt chịu lực trơn.

Nếu tiết diện thép nối cha quá 50% hoặc là loại thép đặt theo cấu tạo thì được phép đặt không so le (nối tại cùng một tiết diện).

Không nên dùng liên kết chồng (nối buộc) trong vùng kéo của cấu kiện chịu uốn và kéo lệch tâm tại những vị trí cốt thép dùng hết khả năng chịu lực (tiết diện nguy hiểm). Không được nối buộc thép nhóm CIV (AIV) trở lên, cũng như không được nối buộc khi toàn bộ tiết diện chịu kéo (như thanh căng trong vòm, dàn... ).

Thi công Nối hàn công trình cốt thép nhà phố

Nối hàn được dùng cho cốt thép có Φ ≥ 10mm. Khi hàn phải tuỳ theo loại thép, loại đường kính mà chọn kiểu hàn và phương pháp hàn thích hợp. Trên hình 8. 11 mô tả các kiểu liên kết hàn cốt thép.

Hình 8. 11a là kiểu hàn đối đầu tiếp xúc để nối các thanh có d>10mm và tỉ số d1/d2 =0. 85

Hình 8. 11b: Hàn nối hai thanh dùng 2 thanh kẹp.

Hình 8. 11c: Hàn chồng hai thanh cốt thép.

Hình 8. 11d: Hàn hồ quang đối đầu hai thanh, được dùng khi Φ ≥ 20mm.

Hàn hồ quang thường được dùng cho các cốt thép cán nóng.

 

8. 11 Nối hàn cốt thép

Thi công Neo cốt thép nhà phố.

Để cốt thép không bị kéo tuột khỏi bêtông và phát huy hết khả năng chịu lực cần neo chắc 2 đầu.

Trong khung và lới buộc, các thanh chịu kéo bằng thép tròn trơn phải uốn móc ở hai đầu. (hình 8. 12). Đường kính móc bằng 2, 5d, với bêtông cốt liệu rỗng là 5d.

Hình 8. 12 a)Qui định uốn móc bằng tay

b) xác định chiều dài móc neo khi uốn bằng tay (khi thống kê cốt thép)

c) xác định chiều dài móc neo khi uốn bằng máy (khi thống kê cốt thép)

Nếu là cốt thép có gờ hoặc cốt trơn trong khung và lới hàn không cần móc neo. Cốt chịu nén trung tâm dù là loại nào cũng có thể bỏ móc neo.

Với cốt dọc chịu kéo và chịu nén, kể từ tiết diện mà có được tính toán với toàn bộ khả năng chịu lực (tiết diện dùng toàn bộ) cho đến mút của cốt không được nhỏ hơn đoạn neo lneo xác định theo công thức 8. 1 (Hình 8. 13). Tiết diện dùng toàn bộ là tiết diện thẳng góc với trục cấu kiện mà tại đó cốt thép được tính toán với toàn bộ khả năng chịu lực. Khi không đủ điều kiện thực hiện về neo cốt thép như trên thì cần có các biện pháp hiệu quả để phát huy hết khả năng chịu lực của thép (như dùng thép gián tiếp để gia cố bê tông, dùng cách hàn vào đầu thanh thép các chi tiết neo hình 8. 14, uốn đầu thanh thép) tuy nhiên lúc này đoạn neo cùng không nhỏ hơn 10d.

Chiều dài đoạn neo được tính theo công thức:

lneo =(mneo Ra/Rn +λ )d

Trong đó:

d: đường kính cốt thép.

λ : hệ số tra bẳng 1-2.

mneo: hệ số tra bẳng 1-2.

Ra, Rn: cường độ chịu nén của cốt thép và bêtông.

lneo tính 8. 1 được lấy không nhỏ hơn các trị số trong bảng 1-2

 

Hình 8. 13 Neo thép dọc vào cột Hình 8. 14 Thép dọc hàn với thép bản chôn sẵn

Bảng 1-2: Các hệ số để tính chiều dài neo lneo

Neo cốt dọc chịu kéo tại gối biện kê tự do của cấu kiện chịu uốn

Cốt thép dọc chịu kéo được neo từ mép gối tựa biên kê tự do một đoạn Lx (hình 8. 15 và hình 8. 16) tuân theo điều kiện sau:

Lx ≥  5d nếu tại đó thoả mãn điều kiện (8. 2)

Lx ≥   10d nếu tại đó không thoả mãn điều kiện (8. 2)

Điều kiện (8. 2) sẽ được trình bày kỹ ở các chương sau.

Q ≤ K1.Rk..b.h0 (8. 2)

Trong đó:

Q: lực cắt tại mép gối tựa.

K1 : hệ số lấy k1=0, 6 với dâm ; k1=0, 8 với bản.

bh0 : diện tích tính toán của tiết diện.

Trên đây là các qui định chung về neo buộc cốt thép, chi tiết đối với các cấu kiện dầm, bản, cột, khung sẽ được trình bày ở chương sau.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC