Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 19/6/2019 - Vietnam12h.com Application
 Tư vấn thiết kế xây dựng âm thanh nhà thi đấu

Trong nhà thi đấu, ngoài việc tiến hành các cuộc đua đấu, còn có thể sử dụng để tổ chức đại hội quần chúng, biểu diễn ca nhạc, võ thuật... là loại công trình lớn , đông người, tư vấn thiết kế xây dựng chất lượng âm nhà thi đấu tương đối phức tạp.

Đặc điểm tư vấn thiết kế xây dựng âm thanh trong nhà thi đấu

Người đông, mức ôn lớn. thể tích lớn, trong điều kiện khí hậu nước ta, độ rỗng của không gian khá nhìếu, thời gian âm vang dài.

Yêu cầu độ rõ cao, khi đua đấu, trọng tài báo cáo với khán giả tính hình đua đấu; điểm số và những vấn để cần lưu ý. Khi đại hội quần chúng, nghe nói chuyện... đều cần nghe rõ, một chỉ tiêu chủ yếu đối với nhà thi dấu.

Trong nhà thi đấu thường sử dụng hệ thống điện thanh.

Thể tích lớn, quãng đường của âm phản xạ dài (nhất là khi dùng mái cong) dễ sinh hiện tượng tiêu điểm âm, tiếng dội... vì vậy khi thiết kế chú ý xử lý khử các hiện tượng này.

Xác định thể tích cần thiết kế xây dựng nhà thi đấu

Tư vấn thiết kế thể tích nhà thi đấu thường xác định theo những yêu cầu sau:

Yêu cầu sử dụng của các loại đua dấu.

Bảo đảm sức chứa.

Kinh tế và kết cấu cho phép.

Thể tích quá lớn khó xử lý chất lượng âm, do đó việc lựa chọn chỉ tiêu thể tích hợp lý có ý nghĩa quan trọng. Nếu chỉ tiêu thể tích quá lớn, âm vang quá dài, mức ồn tăng lên , nếu xừ lý vật liệu hút âm Sẽ không kinh tế và khó thỏa mãn yêư cầu.

Hiện nay, chưa có những tài liệu đáng tin cậy về chỉ tiêu thể tích cung thể dục thể thao, có thể thâm khảo công thức xác định chỉ tiêu thể tích (M) sau đây:

M= (3+0.35N/1000) – (3.16 + 0.6N/1000) m3/ người

Trong đó: N sức chứa, người

Thí dụ: nếu sức chứa N = 1000 người, NI = 6,5 ÷ 9 m3/ người, vượt quá giá trị này sẽ khó xử lý. Nguợc lại nếu M. quá nhò, thời gian âm vang trong nhà chủ yếu phụ thuộc vào số lượng khán giả có mặt.

Tư vấn thiết kế xây dựng hình dáng nhà thi đấu

Hình dáng nhà thi đầu thường ít xét tới yêu cầu âm thanh vì trong nhà thi đấu chủ yếu sử dụng hệ thống điện thanh đưa năng lượng âm trực tiếp tới khán giả. Không cần hình dáng phòng đưa âm phản xạ hỗ trợ xử lý hình dáng chủ yếu để tránh những âm phản xạ có hại, nhất là khi sử dụng máivỏ mòng, hoặc tư vấn thiết kế nhiều cửa kính lớn lấy ánh sáng, dễ tạo thành những tiếng đội đồng thời gây chói trong tầm mắt khán giả. Tư vấn tránh thiết kế thi công hoàn thiện nhà thi đấu với nhiều cửa kính lớn bằng cách lấy ánh sáng trên mái hoặc bằng những giải pháp hợp lý náo đó Nếu dùng mái vỏ mỏng chú ý bán kính cong không gây tiêu điểm âm có hại. Có thể khắc phục tiêu điểm này bằng cách sử dụng những bản treo dưới mái để khuếch tần âm hình

Tư vấn thiết kế nhà thi đấu lựa chọn và xử lý âm vang

Thời gian âm vang tối ưu trong nhà thi đấu thường xác định theo công thức:

T = 0,41. lgV (giây)

Trong đó: V - thể tích phòng, m3.

Thời gian âm vang ngắn có lợi cho độ rõ, nhưng xử lý hút âm nhiều, không kinh tế xử lý âm vang trước tiên đảm bảo thể tích mỗi chỗ ngồi hợp lý. sau đó xử lý hút âm ở trần và tường chung quanh. Nếu dùng mái vỏ mỏng, sử dụng vật liệu và kết cấu hút âm nhẹ, không để mái phải mang tải trọng quá lớn. Do nguyên nhân kinh tế, vùng bậc ngồi thường cấu tạo cứng, vì vậy lượng hút âm quyết định đo khán giả. Khi chưa có khán giả, thời gian âm vang thường rất dài. thậm chỉ xuất hiện tiếng lập lại liên tục. Trong mọi trường hợp. khắc phục hiện tượng này bằng cách tránh những bề mặt cứng phản xạ âm, phù lối đi bằng vạt liệu mềm cấu tao ghế bằng nan hoặc bản tán xa âm.

Thiết kế thi công hệ thống điện thanh nhà thi đấu đẹp

Nhờ thiết kế thi công hệ thống điện thanh nhà thi đấu mới đảm bảo đủ độ to, cung cấp tới khán giả mức âm trực tiếp lớn hơn mức ồn 10 - 15dB, bằng cách sử dụng loa định hướng mạnh (cột loa, hộp loa..) phân công rọi đúng vào khán giả. Dùng loa định hướng mạnh có thể đảm bảo độ rõ trong điều kiện âm vang dài, không gây nhiều loạn lẫn nhau, khán giả chỉ nghe âm do loa nhìn vào họ phát ra. vận dộng viên trong sân không nghe tới khi thi đấu. Khi hội họp, khán giả ở trong sân có thể nhận âm trực tiệp từ một hệ thống loa khác (hình 6 - 31 a).

a) Sơ đớ bổ'trí loa; b), c) Hộp loa, cột loa định hướng

Hệ thống loa hướng năng lượng âm trực tiếp vào khán giả - đối tượng hút âm chiếm môt tỷ lệ lớn trong tổng lượng hút âm của phòng, năng lượng âm bị hấp thu háu hết không còn đủ mức để tạo âm vang dài, do vậy tăng độ rõ.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDKT