Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 19/4/2019 - Vietnam12h.com Application
 Yêu cầu kỹ thuật và đơn giá xây tường gạch

Mạch vữa trong xây tường gạch phải đông đặc

Mạch vữa ngang cũng như mạch vữa đứng trong xây tường gạch phải được chèn đầy và ép bên ngoài cho chặt nhất là mạch đứng. Khi xây phải vét vữa nhồi vào từng mạch đứng cho no mạch. Vữa chỉ làm nhiệm vụ liên kết các viên gạch, mạch vữa quá dày cũng làm yếu khối xây. Nếu không có các yêu cầu đặc biệt thì chiều dày mạch ngang cho phép là 12mm, chiều dày mạch đứng là 10mm, là đạt yêu cầu nghiệm thu thanh toán theo đơn giá thi công xây tường gạch.

Từng lớp xây phải ngang bằng

Khi xây phải căng dây để từng hàng xây nằm trên mặt phẳng ngang. Mỗi mét xây theo chiều cao phải kiểm tra độ ngang bằng ít nhất hai lần. Thường người ta dùng thước thủy bình (còn gọi là nivô) dài l,2m đặt song song với dây căng ngang để kiểm tra.

Xây tường gạch phải thẳng đứng

Để kiểm tra độ thẳng đứng của xây tường gạch người ta dùng quả dọi bằng thép quy chuẩn. Đối với tường ngoài và các góc người ta dùng quả dọi nặng 600g còn đối với kết cấu bên trong người ta dùng quả dọi nặng 400g.

Độ nghiêng các mặt và các góc xây tường gạch theo chiều  cao không được vượt quá 10mm cho một tầng nhà (cao 3 - 4m) và cho toà nhà thì không được chênh lệch quá 30mm.

Mặt xây tường gạch phải phẳng

Người ta thường dùng thước gỗ hoặc hợp kim nhôm để kiểm tra nghiệm thu thanh toán đơn giá xây tường gạch thước có các cạnh song song và thẳng dài từ 2 đến 2,5cm, còn gọi là thước tầm để kiểm tra mặt phẳng của khối xây. Để kiểm tra độ gồ ghề trên mặt phẳng của các lớp xây phải dùng thước gỗ có cạnh 1200x30x30 mm nếu sai phải được xử lý ngay. Độ gỗ ghề của bức tường khi dùng thước 2m không quá 2mm.

Góc xây phải vuông

Khi xây các góc, để bảo đảm vuông góc và thẳng đứng của các góc tường dùng cũ góc bằng gỗ hoặc thép góc được đặt, điều chỉnh và cố định vào bên trong góc từ trước khi xây. Nếu không người thợ xây đứng ở góc phải sử dụng thước góc bằng gỗ để kiểm tra từng hàng của khối xây tường gạch.

Xây tường gạch không được trùng mạch

Mạch đứng không được liên tục theo phương thẳng đứng mà phải ngắt quãng. Khoảng cách giữa các mạch đứng của hai hàng trên dưới phải cách nhau ít nhất là 1/4 chiều dài viên gạch trong hàng ngang và 1/2 trong hàng dọc thì tường xây được coi là không trùng mạch. Thường để xử lý việc trùng mạch đứng người ta đặt các viên gạch 3/4 ở đầu các hàng gạch. Không được để mỏ nanh khi xây.

Có thể tóm lại như sau: “Ngang bằng - thẳng đứng - mặt phẳng - góc vuông - mạch không trùng - thành một khối vững chắc”


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDKT