Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 19/9/2019 - Vietnam12h.com Application
Các giá trị cơ học vật liệu thi công nhà phố
- Khả năng này rất quan trọng đối với vật liệu làm đường, vật liệu lát bề mặt, vật liệu làm trụ câu, vật liệu xây dựng nhà phố ... và có ảnh hương nhiêu đên tính chất chịu mòn. Mặt khác, độ cứng cũng đặc trưng cho mức độ khó gia công của vật liệu.
Giá trị độ cứng vật liệu xây dựng nhà ở:
- Khả năng này rất quan trọng đối với vật liệu làm đường, vật liệu lát bề măt, vật liệu lam trụ câu... và có ảnh hương nhiêu đên tính chât chịu mòn. Mặt khác, độ cưng cũng đặc trưng cho mức đô khó gia công của vât liệu.
Tư vấn giải pháp sơ đồ thiết kế nhà ở lõi cây xanh
Thiết kế nhà ở tầng trệt với không gian kiến trúc mở tạo sự hòa nhập giữa thiên nhiên và công trình xây dựng, đồng thời tăng sự thông thoáng tạo nên cho công trình xây dựng có mối liên hệ chặt chẽ với không gian kiến trúc đường phố và các công trình dân dụng xung quanh.
Phân loại và dự toán xây dựng hệ thống điện thanh
Hệ thống tập trung thiết kế cho nhà biểu điễn, hoà nhạc, ca vũ kịch. Trong những điều kiện nhất định cũng có thể thỏa mãn yêu cầu hội họp, nói chuyên. Hệ thống phân tần thích hợp với hội họp, nói chuyện, không tạo được cảm giác lập thể, phạm vi hưởng ứng tần số thường không đủ rộng.
Giá trị vật tư xây dựng thô Bêtông cốt thép
Giá trị lực dính là nhân tố cơ bản bảo đảm sự làm việc chung giữa cốt thép và bêtông trong xây dựng phần thô, bảo đảm cho cốt thép và bêtông cùng biến dạng cũng như bảo đảm cho sự truyền lực qua lại giữa hai vật liệu thô.
Thiết kế và lập báo giá thi công sàn nhà phố
Sàn nhà là bộ phận nằm ngang được cấu tạo để phân không gian của nhà phố, nhà ở dân dụng thành các tầng lầu nhằm tăng diện tích sử dụng ở các cao trình khác nhau trên cùng một diện tích thi công xây dựng. Sàn được coi như một sườn nằm ngang để giằng giữ, liên kết với cột, dầm và tường để đảm bảo tính ổn định chung cho toàn nhà ở, nhà phố dân dụng.
Giá tiền lương nhân công trong xây dựng nhà ở
Thực chất của tiền lương nhân công trong thi công: tiền công nhân công xây dựng một bộ phân của giá trị lao động vừa sáng tạo ra, được dùng để bù đắp lại hao phí lao động cần thiết và một số nhu cầu khác của người lao động và được phân phối cho công nhân viên chức dưới hình thức giá trị tiền tệ theo một quy luật phân phối nhất định, phụ thuộc vào chế độ kinh tế xã hội.
Thiết kế xây dựng và kết cấu nhà xưởng công nghiệp
Từ xa xưa. Người ta đã đưa ra ba tiêu chuẩn để đánh giá một công trình kiến trúc là độ bền, vẻ đẹp và tiện lợi. Ngày nay, Trong xây dựng nhà xưởng công nghiệp, ngoài ba yêu cầu trên, vấn đề kinh tế “đơn giá” trong thiết kế xây dựng nhà xưởng công nghiệp đã trở thành một yêu cầu cần phải đặc biệt quan tâm. Thực tế cho thấy những yêu cầu cụ thể đặt ra cho thiết ké kiến trúc nhà xưởng công nghiệp thện nay là :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Nội lực trong bê tông của dầm siêu tĩnh do dự ứng lực
Nội lực trong bê tông của dầm tĩnh định do dự ứng Lực
Tính toán nội lực trong bê tông do dự ứng lực
Ứng xử chịu kéo của kết cấu bê tông dự ứng lực
Ứng xử chịu xoắn của kết cấu bê tông dự ứng lực
Ứng xử chịu cắt của kết cấu bê tông dự ứng lực
Ứng xử chịu uốn của kết cấu bê tông dự ứng lực
Các đặc tính dính bám của cốt thép
Các đặc tính nhiệt của cốt thép
1 2 3 4