Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 23/11/2017 - Vietnam12h.com Application
Thi công xây dựng kết cấu chịu lực nhà phố.
Dễ dàng thi công xây dựng nhà ở: tùy từng nơi, với khả năng trang thiết bị và điều kiện thi công mà ta chọn kết cấu chịu lực cho phù hợp, bảo đảm thi công dễ dàng, đúng chất lượng yêu cầu của công trình.
Thiết kế cấu tạo và xây dựng công trình nhà ở
Thiết kế cấu tạo và thiết kế kiến trúc có tương quan hữu cơ chặt chẻ - trong quá trình thiết kế kiến trúc không nghĩ tới khả năng cấu tạo và sự hợp lý của nó là không thực tế, sẽ gây ra lãng phí. Đồng thời biện pháp cấu tạo tốt hay xấu cũng có ảnh hưởng nhất định tới yêu cầu sử dụng và nghệ thuật tạo hình của ngôi nhà - do đó thiết kế cấu tạo và thiết ké kiến trúc phải đồng bộ nhầm đảm bảo cân đối giữa hai vế của phương châm ngành xây dựng là : bền vững - kinh tế và thích dụng - mỹ quan- hoặc kỹ thuật và nghệ thuật cho toàn bộ công trình.
Khoa học công nghệ thi công xây dựng nhà ở
Khoa học công nghệ thi công xây dựng nhà ở là tổng hợp cơ sở vật chất và phương pháp công nghệ do con người sáng tạo ra và sử dụng nó trong quá trình thi công để tạo ra của cải vật chất “ngôi nhà”cho xã hội
Đơn giá thi công xây dựng nhà ở
Xuất phát từ tính chất và đặc điểm của công trình nhà ở Công ty TNHH hóa chất xây dựng Phương Nam có thể rút ra một số đặc điểm về đơn giá thi công xây dựng nhà ở và phương pháp thi công xây dựng như sau:
Giá thành xây dựng nhà ở
Giá thành xây dựng nhà ở của các công trình xây dựng đã hoàn thành (bao gồm cả việc lắp đặt thiết bị công nghệ ở bên trong). Giá thành xây dựng nhà ở là kết tinh của các thành quá khoa học - công nghệ và tổ chức sản xuất của toàn xã hội ở một thời kỳ nhất định. Nó là một sản phẩm có tính chất liên ngành, trong đó những lực lượng tham gia vào công trình xây dựng phần thô hoặc thi công phần hoàn thiện chủ yếu: các chủ đầu tư và công ty TNHH hóa chất xây dựng Phương Nam; các doanh nghiệp tư vấn xây dựng; các doanh nghiệp sản xuất thiết bị công nghệ, vật tư thiết bị xây dựng; các doanh nghiệp cung ứng; các tổ chức dịch vụ ngân hàng và tài chính; các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.
Thi công xây dựng công trình nhà ở qua các thời kỳ
Thi công xây dựng công trình nhà ở (bao gồm cả kiến trúc) vừa là một hoạt động sản xuất, lại vừa là một hoạt động nghệ thuật, nên quá trình phát triển của nó vừa chịu ánh hưởng của phương thức sản xuất, lại vừa chịu ảnh hướng của nhân tố thuộc kiến trúc thượng tầng của một hình thái xã hội nhất định.
Giá xây dựng nhà phố
Cách tính giá xây dựng hiện nay công ty tnhh hóa chất xây dựng Phương Nam dựa trên đơn giá nhân công và đơn giá vật tư hiện tại. Từ đó có đơn giá xây dựng phẩn thô và nhân công hoàn thiện nhà phố, biệt thự…
Đơn giá xây nhà trọn gói và tiêu chuẩn thiết kế xây dựng
Các tiêu chuẩn để lựa chọn thiết bị, máy móc, công suất, chế độ vận hành máy theo tải trọng, chế độ vận hành theo thời gian, tuổi thọ, độ bền, độ tin cậy, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và sản xuất, phế phẩm, diện tích chiếm chỗ, các chỉ tiêu cho mua sắm và vận hành dây chuyền công nghệ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Nội lực trong bê tông của dầm siêu tĩnh do dự ứng lực
Nội lực trong bê tông của dầm tĩnh định do dự ứng Lực
Tính toán nội lực trong bê tông do dự ứng lực
Ứng xử chịu kéo của kết cấu bê tông dự ứng lực
Ứng xử chịu xoắn của kết cấu bê tông dự ứng lực
Ứng xử chịu cắt của kết cấu bê tông dự ứng lực
Ứng xử chịu uốn của kết cấu bê tông dự ứng lực
Các đặc tính dính bám của cốt thép
Các đặc tính nhiệt của cốt thép
1 2 3 4