Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 21/2/2019 - Vietnam12h.com Application
Cách tính toán giá trị cấu kiện chịu uốn cho thiết kế xây dựng nhà xưởng
Khi có giảm-yếu do lỗ đinh tán hay lỗ bulông thì ứng suất tiếp xác định theo công thức (3.10) phải nhân với tỉ số a/(a-d), trong đó a - bước lỗ đinh tán hay bước lỗ bulông; d - đường kính lổ.
Kỹ thuật và đơn giá xây móng thô nhà cấp 4
Khi xây móng thô nhà cấp 4 ngoài yêu cầu chung của xây tường gạch còn phải lưu ý một số điều sau: Phải có biện pháp bảo đảm, không đi lại trên xây tường gạch làm bẩn và long mạch khối xây. Báo giá thi công xây móng nhà cấp 4 với chiều cao giữa các tường móng chênh nhau quá l,2m.
Thiết kế, báo giá thi công nhà xưởng hai nhịp cột hai nhánh
Số liệu thiết kế, báo giá xây dựng nhà công nghiệp một tầng lắp ghép, hai nhịp đều nhau, L1 = L2 = 30 m, có cùng cao trình ray R = 11 m. Ở mỗi nhịp có hai cầu trục chạy điện, chế độ làm việc trung bình, sức trục Q = 30 / 5 t. Bước cột a = 6 m, chiều dài khối nhiệt độ là 60 m1. Đơn giá thi công xây dựng tường ngoài tự chịu lực, xây gạch dày 22cm. Khu vực thi công, báo giá xây dựng nhà xưởng là Hải Phòng.
Báo giá an toàn lao động thi công phần thô
Biết được nội dung và giá thành về an toàn thi công trong xây móng, xây tường của hạng muc phần thô Chấp hành tự giác các quy định về an toàn trên công trường thi công nhà ở Rèn luyện tính tự giác, chủ động của nhân công xây dựng
Giá trị sinh thái thiết kế nhà vườn đẹp
Giá trị con người là trung tâm, nâng cao hiệu quả cao nhất về sử dụng năng lượng, vật tư, vật liệu, giảm thải ô nhiễm Thiết kế bố trí công trình xây dựng và lối đi lại nhà vườn đẹp vào vị trí ít áp lực sinh thái Coi trọng giải pháp thụ động trong giá trị sử dụng năng lượng ( tận dụng thông gió, chiếu sáng tự nhiên cho nhà ở hay nhà vườn đẹp)
Giá trị vật lý của khí hậu thiết kế hoàn thiện nhà xây thô đẹp
Các thang đo nhiệt độ thường dùng ở các nước khác nhau không giống nhau. Phần lớn các nước trên thế giới dùng thang Celsius (DC). Thang Kelvin (°K) cũng hay dùng trong kỹ thuật. Ở Anh và Mỹ lại hay dùng thang Rankine (°R) và Fahrenheit (°F). Trên hình cho so sánh trị số giữa các thang nhiệt độ nêu trên.
Tính chất vật tư dùng thiết kế xây dựng nhà phần thô trong môi trường nước
Độ ẩm đươc tính bằng tỷ lệ phân trăm giưã khối lượng nước có tự nhiên trong mâu vật liệu ở thời điểm thí nghiệm so với khối lượng mẫu vật liệu ở trạng thái khô.
Tính toán giá trị những cấu kiện chịu kéo và chịu nén đúng tâm trong xây dựng nhà ở
Khi xác định giá trị độ mảnh của thanh bằng thép góc đơn thì bán kính quán tính r của tiết diện thép góc xây dựng nhà ở lấy như sau: nếu thanh được cố định chi ở đầu thì lấy trị số nhỏ nhất: khi có liên kết trung gian (có thanh chống ngang, thanh giằng tăng cứng, v.v....) xác định trước giá trị vồng lên của thép góc xây dựng nhà ở trong mặt phẳng song song với một trong các cánh thì lấy đối với trục song song với cánh thứ hai của thép góc xây dựng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Nội lực trong bê tông của dầm siêu tĩnh do dự ứng lực
Nội lực trong bê tông của dầm tĩnh định do dự ứng Lực
Tính toán nội lực trong bê tông do dự ứng lực
Ứng xử chịu kéo của kết cấu bê tông dự ứng lực
Ứng xử chịu xoắn của kết cấu bê tông dự ứng lực
Ứng xử chịu cắt của kết cấu bê tông dự ứng lực
Ứng xử chịu uốn của kết cấu bê tông dự ứng lực
Các đặc tính dính bám của cốt thép
Các đặc tính nhiệt của cốt thép
1 2 3 4