Phương Nam Co LTD
© 24/7/2024 - Vietnam12h.com Application

Độc tố của Triethanolamine đối với chuột F344: Một nghiên cứu tổng quan về tác động đến thận

Triethanolamine (TEA) là một hợp chất hóa học phổ biến được sử dụng trong nhiều sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng khác nhau, như mỹ phẩm, chất tẩy rửa và dược phẩm. Mặc dù Triethanolamine có nhiều ứng dụng, nhưng hồ sơ an toàn của nó đã được quan tâm. Một nghiên cứu tổng quan liên quan đến chuột F344 đực và cái đã được tiến hành để đánh giá các tác động độc hại của Triethanolamine khi được tiêm qua nước uống. Bài viết này sẽ khám phá các kết quả của nghiên cứu này, làm rõ về tính độc thận của Triethanolamine và ý nghĩa của nó đối với sức khỏe con người.

Thiết kế thí nghiệm

Nghiên cứu bao gồm việc tiêm Triethanolamine vào các nhóm gồm 50 con chuột F344 đực và 50 con cái. Triethanolamine được cung cấp ở các nồng độ là 0%, 1% hoặc 2% thông qua nước uống, tương ứng với liều lượng khoảng 1000 hoặc 2000 mg/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Do tác động độc hại nghiêm trọng quan sát được ở cái chuột, nồng độ đã giảm một nửa từ tuần thứ 69 của nghiên cứu, với nồng độ mới là 0,5% và 1%, tương ứng với liều lượng khoảng 500 và 1000 mg/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày.

Kết quả

  1. Giảm cân nặng phụ thuộc vào liều lượng: Một kết quả đáng chú ý của nghiên cứu là giảm cân nặng phụ thuộc vào liều lượng quan sát được ở tất cả các con chuột tiêm Triethanolamine. Điều này cho thấy rằng tiếp xúc với Triethanolamine có tác động có hại đối với sức khỏe và sự phát triển tổng thể của chuột.
  2. Tăng tỷ lệ tử vong ở cái chuột: Nghiên cứu đã tiết lộ sự tăng tỷ lệ tử vong phụ thuộc vào liều lượng ở các con cái chuột. Tỷ lệ tử vong lần lượt là 16% trong nhóm kiểm soát, 32% trong nhóm liều thấp và 42% trong nhóm liều cao. Sự tăng tỷ lệ tử vong này có lẽ là kết quả của hỏng thận quan sát được ở những con cái này.
  3. Các Kết quả liên quan đến Thận: Các tác động đáng chú ý nhất của việc tiếp xúc với Triethanolamine đã được quan sát ở thận của cả chuột đực và cái. Ở liều thấp và cao, có sự tăng trọng lượng thận tuyệt đối và so với trọng lượng cơ thể. Ngoài ra, còn quan sát thấy hiện tượng mineralization ở núi lửa thận, cho thấy tác động tiêu cực đối với sức khỏe thận.
  4. Những Phát hiện liên quan đến Bệnh Thận: Nghiên cứu phát hiện nhiều bệnh thận ở các con chuột bị tiếp xúc với Triethanolamine. Ở cái chuột, nghiên cứu tìm thấy viêm thận núi đồng, thận núi đồng và bệnh thận mạn tính ở liều thấp và cao. Ở đực chuột, những tình trạng này chỉ xuất hiện ở nhóm liều cao, ngụ ý một sự mẫn cảm cụ thể đối với tác động của Triethanolamine đối với thận ở các con cái.
  5. Sự Tăng cường của Nang niệu đạo: Trong nhóm liều cao, cả đực và cái đều thể hiện hiện tượng tăng cường của niệu đạo nang niệu đạo. Phát hiện này làm nổi bật tác động tiêu cực khác của Triethanolamine đối với hệ tiết niệu.

Đánh giá Rủi ro

Do sự nghiệm chứng về tính độc thận rõ ràng của Triethanolamine trong nghiên cứu này, mức LOAEL (Mức tác động có hại thấp nhất quan sát được) được ước tính là khoảng 1000/500 mg/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày, tùy thuộc vào giới tính của các con chuột. NOAEL (Mức không có tác động có hại quan sát được) được xác định thấp hơn cả 500 mg/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày, ngụ ý rằng ngay cả ở các mức tiếp xúc Triethanolamine tương đối thấp cũng có thể dẫn đến tác động tiêu cực đối với sức khỏe ở các con chuột.

Ý nghĩa đối với Sức khỏe Con người

Mặc dù nghiên cứu này cụ thể xem xét tác động của Triethanolamine đối với chuột, những kết quả này có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe con người. Vì sự tương đồng về sinh lý thận giữa chuột và con người, tác động độc thận được quan sát trong nghiên cứu này ngụ ý rằng tiếp xúc với Triethanolamine có thể đe dọa sức khỏe thận của con người.

Vì Triethanolamine là thành phần phổ biến trong các sản phẩm mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân và một số loại dược phẩm, người tiêu dùng cần thận trọng và nhận thức về các rủi ro tiềm ẩn khi tiếp xúc với Triethanolamine. Các cơ quan quản lý có thể cần xem xét lại các giới hạn an toàn và cách sử dụng Triethanolamine trong các sản phẩm khác nhau để đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người.

Kết luận

Nghiên cứu tổng quan về độc tố của Triethanolamine đối với chuột F344 đực và cái đã tiết lộ các tác động có hại phụ thuộc vào liều lượng, chủ yếu tập trung vào thận. Những kết quả này nhấn mạnh sự quan trọng của việc hiểu rõ các rủi ro tiềm ẩn khi tiếp xúc với Triethanolamine trong cả môi trường lao động và tiêu dùng. Cần tiến hành nghiên cứu và hành động quản lý có thể cần thiết để bảo vệ sức khỏe con người khỏi tác động độc thận của Triethanolamine.