Phương Nam Co LTD
Cung cấp Hạt Nhựa màu Korea
© 27/9/2023 - Vietnam12h.com Application
Link
Mã hàng: PNFR 100W
Đơn giá:  ..VNĐ/USD
Xuất xứ:  Korea
Liên hệ
Link
Mã hàng: PNFR 200S
Đơn giá:  ..VNĐ/USD
Xuất xứ:  Korea
Liên hệ
Link
Mã hàng: PNFR 300P
Đơn giá:  ..VNĐ/USD
Xuất xứ:  Korea
Liên hệ
Link
Mã hàng: PNFR 400C
Đơn giá:  ..VNĐ/USD
Xuất xứ:  Korea
Liên hệ
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"