Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 12/7/2024 - Vietnam12h.com Application

Đảm Bảo Hoạt Động Hiệu Quả trong Hệ Thống Làm Mát Đóng (CLC): Một Phương Pháp Giám Sát Toàn Diện


Hệ thống Làm Mát Đóng (CLC) đóng vai trò quan trọng trong các quy trình công nghiệp, duy trì nhiệt độ của máy móc và đảm bảo hoạt động hiệu quả. Để đảm bảo hoạt động đúng đắn, việc giám sát liên tục các tham số khác nhau là không thể thiếu. Bài viết này sẽ nói về phương pháp giám sát tỉ mỉ mà nhà máy sử dụng để duy trì điều kiện tối ưu trong hệ thống CLC.

Các Tham Số Được Giám Sát:

Nhiệt Độ: Việc điều chỉnh nhiệt độ là quan trọng để ngăn chặn quá nhiệt của thiết bị và tránh hỏng hóc. Các nhà máy sử dụng cảm biến nhiệt độ tiên tiến được đặt chiến lược tại bể lắng, nơi quan trọng do sự dễ tiếp cận của nó.

Độ pH: Các mức độ pH có thể ảnh hưởng đến tính ăn mòn của dung dịch làm mát và do đó, sức khỏe tổng thể của hệ thống. Việc giám sát liên tục đảm bảo rằng pH luôn ổn định trong khoảng mong muốn, ngăn chặn sự ăn mòn và các vấn đề khác. Các cảm biến ở bể lắng cung cấp một độ đo đại diện cho pH tổng thể của hệ thống.

Nồng Độ Oxygen: Mức độ oxygen là quan trọng cho hoạt động vi sinh trong hệ thống CLC. Biến động có thể xảy ra do tiêu thụ oxygen của vi khuẩn và thiếu hụt đầu vào oxygen trong hệ thống ống đóng. Giám sát thông qua các cảm biến đặt tại bể lắng mang lại cái nhìn tổng quan về biến động tổng thể của oxygen trong hệ thống.

Nồng Độ Biocide, Triethanolamine (TEA), và Bicine: Việc thêm vào biocide giúp kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn, trong khi Triethanolamine (TEA) và Bicine đóng góp vào việc kiểm soát pH. Giám sát liên tục về các nồng độ hóa chất này đảm bảo chúng duy trì trong khoảng mong muốn, tối ưu hóa hiệu quả trong hệ thống CLC.

Chiến Lược Giám Sát:

Tập Trung vào Bể Lắng: Các cảm biến để giám sát nhiệt độ, pH, và nồng độ oxygen chiến lược được đặt tại bể lắng. Mặc dù điều này mang lại tính tiện lợi và dễ dàng trong việc xử lý cho nhà máy, nhưng quan trọng là nhận thức về sự biến động có thể xảy ra tại các điểm khác của hệ thống CLC.

Dễ Tiếp Cận: Việc đặt cảm biến giám sát tại bể lắng giúp dễ dàng tiếp cận để kiểm tra và điều chỉnh. Điều này nâng cao hiệu quả tổng thể của quá trình giám sát và cho phép phản ứng nhanh chóng đối với bất kỳ độ chệch nào từ các tham số tối ưu.

Biến Động Trong Nồng Độ Oxygen: Mặc dù biến động về nồng độ oxygen có thể xảy ra do hoạt động vi sinh và hệ thống ống đóng, dữ liệu giám sát từ bể lắng, như thể hiện trong Hình 3, là một chỉ số đại diện cho biến động của oxygen trong toàn bộ mạch CLC.

Hình 3: Giám Sát Nồng Độ Oxygen và pH tại Bể Lắng: Hình minh họa đặc trưng nồng độ oxygen và pH được đo tại sáu thời điểm khác nhau trong khoảng thời gian lấy mẫu. Đường đứt đoạn đại diện cho mỗi thời điểm lấy mẫu.

Kết Luận: Giám sát liên tục về nhiệt độ, pH, nồng độ oxygen, và các phụ gia hóa chất tại bể lắng là một chiến lược tỉ mỉ được các nhà máy sử dụng để đảm bảo hoạt động tối ưu của hệ thống Làm Mát Đóng. Mặc dù chiến lược này mang lại thông tin quý báu về sức khỏe tổng thể của hệ thống, quan trọng là nhận thức về sự biến động có thể xảy ra tại các điểm cụ thể của hệ thống mà có thể bị bỏ qua. Bằng cách áp dụng một phương pháp giám sát toàn diện, các ngành công nghiệp có thể duy trì tính đáng tin cậy và hiệu suất của hệ thống CLC, đóng góp vào sự hoạt động liền mạch của các quy trình công nghiệp.