Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 17/4/2024 - Vietnam12h.com Application
Chương 1 Giới thiệu môn học sinh lý bệnh
Chương 2 Khái niệm về bệnh
Chương 3 Khái niệm về bệnh nguyên
Chương 4 Khái niệm về bệnh sinh
Chương 5 Rối loạn cân bằng glucose máu
Chương 6 Rối loạn chuyển hóa Lipid
Chương 7 Rối loạn chuyển hóa Protid
Chương 8 Rối loạn cân bằng nước-điện giải
Chương 9 Rối loạn cân bằng acid - Base
Chương 10 Rối loạn điều hòa thân nhiệt
Chương 11 Viêm
Chương 12 Rối loạn phát triển tổ chức
Chương 13 Sinh lý bệnh quá trình lão hoá
1
Bệnh học điều trị nội khoa
Giải phẩu học tập 1
Giải phẩu học tập 2
Phục hồi chức năng
Triệu chứng học nội khoa
Điều dưỡng co bản tập 1
Điều dưỡng co bản tập 2
Giáo trình tai mũi họng
Bài Giảng về mắt
1 2