Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 17/4/2024 - Vietnam12h.com Application
 Quy trình chất lượng thi công nhà phố

Đối với các dự án thi công nhà phố, kiểm soát giám sát quy trình chất lượng chính là việc áp dụng một số biện pháp, phương pháp để hảo đảm tiêu chuẩn chất lượng mà hợp đồng thi công quy định. Trong quá trình tiến hành kiểm soát quy trình chất lượng dự án thi công nhà ở nên tuân theo những nguyên tắc dưới đây:

Giữ nguyên tắc “Chất lượng hàng đầu , khách hàng là trên hết”

Nguyên tắc kinh doanh của Phương Nam là “chất lượng hàng đầu, khách hàng là trên hết”, sản phẩm thi công xây dựng được coi là sản phẩm đặc biệt, thời hạn sử dụng tương đối dài, là kế hoạch lâu năm, trực tiếp liên quan đến an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân. Chính vì vậy mà dự án công trình thi công như nhà phố, biệt thự phải coi nguyên tắc này là nguyên tắc cơ bản để kiểm soát chất lượng.“Lấy con người làm trung tâm”

Con người là chủ thể sáng tạo ra chất lượng. Kiểm soát chất lượng cần coi con người là trung tâm, là động lực để kiểm soát, phải phát huy được tính tích cực, sáng tạo của còn người; tăng cường tính trách nhiệm của còn người, tạo nên quan niệm chất lượng là hàng đầu; nâng cao tố chất còn người, tránh những thất thoát về con người và coi chất lượng công việc của con người là yếu tố bảo đảm cho chất lượng trình tự thi công và thúc đẩy chất lượng công trình từ phần thô cho đến hoàn thiện nhà xây thô .

 

 

“Phòng cháy hơn chữa cháy”

“Phòng tránh là chính” chính là sự chuyển hướng từ nắm bắt và kiểm tra chất lượng sau khi sự việc hoàn thành sang khống chế chất lượng trước khi sự việc xảy ra, hoặc là kiểm soát khi đang thực hiện công việc; từ việc kiểm tra chất lượng sản phẩm chuyển hướng sang kiểm tra chất lượng công việc và kiểm tra chất lượng công đoạn thi công, kiểm tra chất lượng sản phẩm trung gian. Đây là biện pháp hữu hiệu để bảo đảm chất lượng dự án thi công.

Thường xuyên, nghiêm túc kiểm tra quy trình chất lượng, tất cả đều thể hiện bằng sô liệu

Tiêu chuẩn chất lượng là thước đo đánh giá chất lượng sản phẩm, số liệu là cơ sở và căn cứ để kiểm soát chất luợng. Chất lượng sản phẩm có phù hợp liệu chuẩn chất lượng hay không cẩn phải được qua kiểm tra nghiêm túc, thể hiện bằng sô liệu.

Thực hiện triệt để quy phạm nghề nghiệp khoa học, tuân thủ pháp luật

Trong quá trình xử lý quy trình chất lượng, giám đốc đự án của doanh nghiệp thi công xây dựng phải tôn trọng sự thực khách quan, tôn trọng khoa học, chính trực, công chính, không phiến diện; tuân thủ kỷ luật, pháp luật; giữ nguyên tắc, nghiêm túc, khiêm tốn, cẩn thận, thực tế và thuyết phục, nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

Quy trình kiểm soát chất lượng dự án thi công nhà phố

Bất cứ một dự án công trình nào từ nhà phố, biệt thự hay nhà công nghiệp đều được hình thành bởi các công trình nhỏ, công trình bộ phận và công trình đơn vị mà việc xây dựng dự án công trình lại hoàn thành thông qua các giai đoạn thi công. Vì vậy. kiểm soát chất lượng của dự án thi công là quá trình kiểm soát hệ thống của chất lượng công trình đơn vị, công trình bộ phận, công trình phân chia (sơ đồ 4.1); cũng là quá trình hệ thống bắt đầu từ kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào cho đcn kiểm nghiêm chất lượng công trình hoàn thành.

 

Chất lượng dự án thi công phần thô

Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án thi công chủ yếu có 5 lĩnh vực lớn, tức 4m 1e: con người (man), nguyên vật liệu (Material), máv móc (Machine), phương pháp (Method), mỏi trường (Environment) (xem sơ đồ 4.3). Tăng cường kiểm soát 5 nhân tố này trước khi sự việc xảy ra là việc làm quan trọng để bảo đảm chất lượng dự án thi công.

Sơ đổ 4.3: Kiểm soát nhân tố chất lượng

Kiểm soát còn người

Con người là chủ thể trực tiếp tham dự, tổ chức, chỉ huy và thao tác thi công. Vì là đối tượng của kiểm soát nên con người cần phải tránh để xảy ra sai sót; là động lực của sự kiểm soát, con người phải phát huy đầy đủ tính tích cực và vai trò chủ đạo của bản thân. VI vậy, ngoài việc tăng cường giáo đục tư tưởng chính trị, giáo dục kỷ luật lao động, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, đào tạo kỹ thuật chuyên mồn, hoàn thiện chế độ trách nhiệm, cẳi thiện điều kiện lao động và khích lộ tình thần nhiệt tình lao động một cách hợp lý, còn phải dựa trên đặc điểm của công trình, xuất phát từ việc bảo đảm chất lượng để tiến hành kiểm soát việc sử dụng con người thông quá trình độ kỹ thuật còn người, khiếm khuyết sinh lý, hành vi tâm lý còn người, hình vi sai lầm của còn người... Ví như đối với những giai đoạn thi công hoặc những thao tác kỹ thuật phức tạp, có độ khó và độ tính tế cao thì nên do những công nhân có kỹ thuật thành thạo và kinh nghiêm phong phú thực hiện. Những người phân ứng chậm không nên để thao tác và vận hành máy móc phức tạp. Đối với những thao tác và công đoạn yêu cầu thật hoàn hảo thì nhất định phải phân tích tâm lý con người để kiểm soát hoại động tư tưởng họ, tạo nên sự ổn định tính thần của còn người. Đối với những công việc mang tính nguy hiểm thì phải kiổm soát hành vi sai sót của còn người, nghiêm cấm hút thuốc, đánh bài trong giờ làm việc...

Ngoài ra, nghiêm cấm những người không có trình độ kỹ thuật tham gia công việc kỹ thuật; đối với những người giấu dốt, chờ vận may hay lười nhác, có hành vi vĩ phạm quy định thì phải kịp thời khống chế. Tóm lại, trong vấn đề dùng nguời, nên xem xét tổng hợp từ những phương diện tố chất chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ và sức khỏe... để tiến hành kiểm soát toàn diện.

Kiểm soát nguyên vật liệu

Kiểm soát nguyên vật liệu bao gồm kiểm soát nguyên, vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm, linh kiên... Nhiệm vụ chủ yếu trongcông tác này là nghiệm thu và kiém tra nghiêm túc, sử dụng chính xác, hợp lý, xây dựng cơ cấu quản lý kỹ thuật để thực hiện các khậu thu, phát, lưu trữ, vận chuyển, tránh hiện tượng nhầm lẫn nguyên vật liệu hoặc đem nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn vào sử dụng cho công trình.

Kiểm soát máy móc

Kiểm soát máy móc bao gồm kiểm soát thiết bị, máy móc, công cụ thi công xây dựng nhà phố  ... Phải dựa trên đặc điểm công nghê và yêu cầu kỹ thuật khác nhau để lựa chọn được thiết bị máy móc thích hợp; sử dụng đúng, đảm bảo việc quản lý và bảo dưỡng tốt thiết bị máy móc. Muốn vậy cần phải hoàn thiện chế độ máy móc và còn người, chế độ trách nhiệm vị trí, chế độ giao ban, chế độ bảo dưỡng kỹ thuật, chế độ an toàn sử dụng, chế độ kiểm tra thiết bị máy móc..., đảm bảo máy móc thiết bị ờ trạng thái sử dụng tốt nhất.

Kiểm soát phương pháp

Kiểm soát phương pháp có nghĩa là kiểm soát những biện pháp như phương án thi công, công nghệ thi công, thiết kc tổ chức thi công, biện pháp kỹ thuật thi công ... Nhiêm vụ chu yếu trong công tác này là kết hợp với thực tế công trình để giải quyết khó khăn trong thi cõng, kiểm tra tính khả thi kỹ thuật, sự hợp lý vc kinh tế để có lợi cho việc bảo đảm chất lượng, tăng tốc độ và giảm giá thành.

Kiểm soát môi trường

Nhân tố môi trường ảnh huởng đến chất lượng công trình tương đối nhiều, có môi trường kỹ thuật công trình như địa chất, thủy văn, khí tượng...; môi trường quản lý công trình như hệ thống bảo đảm chất lưựng, chế độ quản lý chất lượng...; môi trường lao dộng như tổ hợp lao động, mồi trường làm việc... Nhân tố môi trường ảnh hưởng đến chất lượng công trình, có tính phức tạp và có đặc điem biến đổi thường xuyẻn, như điếu kiện khí tượng thời tiết thiên nhiên vạn hóa, ấm, ẩm, gió lớn, bão, khô, hanh, lạnh đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình. Lại như công đoạn trước chính là môi trường của công đoạn sau, phẩn công việc trước, công trình bộ phận trước cũng chính là môi trường của công trình bộ phận sau. Do đó, căn cứ vào đặc điểm và hoàn cảnh cụ thể nên áp dụng những biện pháp tăng cường kiểm soát có hiêu quả dối với những nhân tố môi trường ảnh hưởng đến chất lượng. Đặc biệt là hiện trường thi công cần xây dựng nên mỏi trường thi công văn minh, sản xuất văn minh, bảo đảm nguyên vật liệu và công cụ được sắp xếp có thứ tự, đường đi lối lại hanh thống, nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, trình tự thi công theo quy định nhằm tạo điều kiện cho đảm bảo chất lượng và an toàn.