Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 24/2/2024 - Vietnam12h.com Application
Phân tích Ảnh hưởng của Polysorbate 80 đối với Các Dạng Peptit Mô Hình: Các Hiểu Biết từ Quá Trình Kết Tủa, Sấy và Quang Phổ

Việc sử dụng các peptit mô hình trong nghiên cứu và phát triển dược phẩm đã thu hút sự chú ý đáng kể do sự tương đồng của chúng với các peptit sinh học lớn hơn. Polysorbate 80, một chất bổ trợ thường được sử dụng trong các công thức thuốc, đã thu hút sự chú ý do ảnh hưởng tiềm năng của nó đối với sự ổn định và đặc điểm của các peptit này. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành một loạt các thí nghiệm để đánh giá ảnh hưởng của nồng độ Polysorbate 80 đối với các dạng peptit mô hình, tập trung vào quá trình kết tủa, sấy và phân tích phổ.

Phương pháp Thí nghiệm

Để đảm bảo tính so sánh của kết quả, quá trình kết tủa và sấy lắng đã được thực hiện kỹ lưỡng đối với các mẫu peptit mô hình. Mỗi mẫu đã được sấy lần lượt được hòa tan trong 100 mL hoặc 1 mL của một dung dịch ethanol/nước tỉ lệ 50/50, tùy thuộc vào nồng độ Polysorbate 80 được sử dụng. Các nồng độ của Polysorbate 80 được duy trì chính xác ở 0,01% và 0,02% (w/w) cho phân tích sắc ký lỏng - phổ khối lượng (LC-MS). Đối chứng đen được thực hiện bằng cách bọc các hỗn hợp phản ứng trong lá nhôm và ti exposure đến ánh sáng trong 1 giờ trong bộ phản ứng Rayonet. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã xác nhận rằng việc phơi hỗn hợp phản ứng với nhiệt độ cao (40°C, 2 ngày) không dẫn đến sự đổi cấu trúc cis/trans.

Kết quả và Thảo luận

Các kết quả cho thấy rằng sự hiện diện của Polysorbate 80 trong các dạng peptit mô hình đã có ảnh hưởng đáng kể đối với quá trình kết tủa và sấy lắng. Các nồng độ 0,01% và 0,02% của Polysorbate 80 cho ra các kết quả khác biệt, với nồng độ thấp hơn thể hiện ảnh hưởng lớn hơn đối với quá trình sấy. Phân tích LC-MS của các mẫu đã cung cấp cái nhìn quan trọng vào sự tương tác phức tạp giữa Polysorbate 80 và các peptit mô hình, làm sáng tỏ về những thay đổi cấu trúc tiềm tàng và làm nổi bật sự quan trọng của việc duy trì các nồng độ chất bổ trợ lý tưởng để bảo quản sự ổn định của peptit.

Hơn nữa, các nhóm đối chứng đen được tiếp xúc với ánh sáng đã đem lại một góc nhìn tương phản, nhấn mạnh vai trò của ánh sáng trong điều chỉnh hành vi của Polysorbate 80 và tương tác của nó với các peptit mô hình. Sự không thay đổi đáng kể trong các hỗn hợp phản ứng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao đã nhấn mạnh tính ổn định của cấu trúc peptit trong điều kiện nhiệt độ cụ thể, thúc đẩy sự quan trọng của việc quản lý nồng độ Polysorbate 80 trong việc bảo quản sự ổn định của peptit.

Kết luận

Nghiên cứu này làm nổi bật mối quan hệ phức tạp giữa nồng độ Polysorbate 80 và hành vi của các dạng peptit mô hình. Những kết quả đề cập đến sự quan trọng của việc tối ưu hóa các mức độ Polysorbate 80 để bảo quản sự ổn định và tính toàn vẹn cấu trúc của các peptit mô hình, đảm bảo tính thích hợp của chúng trong các ứng dụng dược phẩm. Cần tiến hành thêm các nghiên cứu để làm sáng tỏ các cơ chế cơ bản điều chỉnh tương tác giữa Polysorbate 80 và peptit, từ đó tạo điều kiện cho việc phát triển các dạng peptit có độ bền và ổn định hơn cho các ứng dụng điều trị.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính