Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 24/2/2024 - Vietnam12h.com Application
Tạo ra và tập trung axit béo tự do cho phân tích từ dung dịch Polysorbate 80 0,01% (w/w)

Polysorbate 80, còn được gọi là Tween 80, là một chất tạo bọt và chất nhũ hóa không cần điện tích phổ biến được sử dụng trong các sản phẩm dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm. Quan trọng để theo dõi sự hiện diện của tạp chất trong dung dịch Polysorbate 80, bao gồm axit béo tự do, vì những tạp chất này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và chất lượng của sản phẩm. Phân tích axit béo tự do trong dung dịch Polysorbate 80 đòi hỏi một bước tập trung trước do nồng độ thấp của chúng, thường khoảng 0,01% (w/w). Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về việc tạo ra axit béo tự do từ dung dịch Polysorbate 80 và các phương pháp tập trung chúng để cho phép phân tích chính xác.

Tạo ra axit béo tự do:

Thuỷ phân axit:

Một phương pháp phổ biến để tạo ra axit béo tự do từ dung dịch Polysorbate 80 là thông qua phản ứng thuỷ phân axit. Phản ứng này liên quan đến việc sử dụng một axit mạnh, thường là axit hydrocloric (HCl), để cắt đứt liên kết este trong Polysorbate 80, giải phóng axit béo tự do. Phản ứng có thể được biểu diễn như sau:

Polysorbate 80 + HCl → Axit béo tự do + Etylen Glycol

Xà phòng hóa:

Xà phòng hóa là một phương pháp khác để tạo ra axit béo tự do. Trong quá trình này, một dung dịch kiềm, thường là natri hydroxit (NaOH), được sử dụng để cắt đứt liên kết este trong Polysorbate 80, dẫn đến sự hình thành axit béo tự do và glycerol:

Polysorbate 80 + NaOH → Axit béo tự do + Glycerol

Tập trung axit béo tự do:

Sau khi axit béo tự do được tạo ra từ dung dịch Polysorbate 80, bước tiếp theo là tập trung chúng. Với nồng độ thấp của axit béo tự do trong dung dịch ban đầu, các kỹ thuật tập trung là cần thiết để đạt được giới hạn phát hiện phù hợp cho phân tích. Dưới đây là một số phương pháp để tập trung axit béo tự do:

Trích ly lỏng-lỏng:

Trích ly lỏng-lỏng liên quan đến việc chuyển axit béo tự do từ pha nước sang một dung môi hữu cơ, nơi chúng có thể được tập trung. Phương pháp này dựa trên tính khả năng hoà tan khác nhau của chất phân tích trong hai pha. Sau khi trích ly, pha hữu cơ được bay hơi, để lại một mẫu axit béo tự do tập trung cho việc phân tích.

Trích ly trên cố định (SPE):

SPE là một phương pháp tập trung phổ biến cho axit béo tự do. Trong phương pháp này, một vật chất cố định trên bột được đóng gói vào một cột. Mẫu được thông qua cột, nơi các chất phân tích được giữ lại chọn lọc. Sau khi rửa đi các hợp chất gây nhiễu, các chất phân tích được rửa ra khỏi cột và thu thập để phân tích.

Trích ly trên cố định vi mô (SPME):

SPME là một phương pháp trích ly thu nhỏ được sử dụng rộng rãi cho axit béo tự do. Trong phương pháp này, một sợi có phủ lớp hoá học được sử dụng để trích chất phân tích từ mẫu. Sợi được phủ chất hoá học được tiếp xúc với mẫu, cho phép chất phân tích phân chia vào lớp phủ của sợi. Sau khi trích ly, sợi được gia nhiệt, giải phóng các chất phân tích tập trung để phân tích.

Quá trình chưng cất:

Đối với axit béo tự do bay hơi, quá trình chưng cất có thể được sử dụng để tập trung. Mẫu được gia nhiệt, và các axit béo tự do bay hơi và sau đó ngưng lại để tạo thành một dạng tập trung. Phương pháp này đặc biệt phù hợp cho axit béo có điểm sôi cao.

Kết luận:

Phân tích axit béo tự do trong dung dịch Polysorbate 80 quan trọng cho kiểm soát chất lượng và tuân thủ quy định trong nhiều ngành công nghiệp. Do nồng độ thấp của axit béo tự do, bước tập trung trước là cần thiết để đạt được kết quả đáng tin cậy. Các phương pháp như thuỷ phân axit hoặc xà phòng hóa có thể được sử dụng để tạo ra axit béo tự do từ dung dịch Polysorbate 80, tiếp theo là các phương pháp tập trung như trích ly lỏng-lỏng, SPE, SPME hoặc chưng cất. Lựa chọn phương pháp tập trung phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của phân tích và tính chất của axit béo tự do trong mẫu. Chuẩn bị mẫu đúng cách và bước tập trung là quan trọng để có kết quả đáng tin cậy khi đánh giá độ tinh khiết và chất lượng của dung dịch Polysorbate 80.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính