Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 24/2/2024 - Vietnam12h.com Application
Thiếu hiệu ứng của Polysorbate 80 đối với sự thẩm thấu dược phẩm qua ruột người

Polysorbate 80, còn được gọi là Tween 80, là một chất tạo bọt không cơ học phổ biến được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm ngành dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm. Một trong những vai trò chính của nó trong ngành dược phẩm là như một phụ chất, giúp tăng cường sự hòa tan của các dược phẩm ít hòa tan trong nước và tăng cường cách giao dược phẩm. Tuy nhiên, có những lo ngại về sự an toàn và tác động tiềm năng của Polysorbate 80 đối với sức khỏe con người. Trong những năm gần đây, một nghiên cứu mang tiêu đề Thiếu hiệu ứng của Polysorbate 80 đối với sự thẩm thấu dược phẩm qua ruột người đã đưa ra những thông tin quý báu về chủ đề này, cung cấp thông tin giá trị về sự an toàn và tác động của Polysorbate 80 trong các ứng dụng khác nhau, đặc biệt là như một phụ chất trong ngành dược phẩm.

Polysorbate 80: Một Tổng Quan

Polysorbate 80 là một chất tạo bọt không cơ tổng hợp và chất nhũ hóa tạo ra từ sorbitan đã qua xử lý etoxyl hóa và axit oleic. Nó được công nhận vì khả năng cải thiện tính hòa tan và tính ổn định của nhiều hợp chất hydrophobic khác nhau. Nhờ vào những tính chất này, Polysorbate 80 đã được sử dụng rộng rãi trong ngành dược phẩm như một phụ chất, giúp tăng cường sự hấp thụ qua đường uống và sự hấp thụ trong cơ thể của các dược phẩm ít hòa tan trong nước.

Nghiên cứu: Thiếu hiệu ứng của Polysorbate 80 đối với sự thẩm thấu dược phẩm qua ruột người

Nghiên cứu, mang tiêu đề Thiếu hiệu ứng của Polysorbate 80 đối với sự thẩm thấu dược phẩm qua ruột người, nhằm mục đích điều tra tác động tiềm năng của Polysorbate 80 đối với sự thẩm thấu của các dược phẩm qua ruột người. Nghiên cứu này đặc biệt quan trọng khi mà có những lo ngại về sự an toàn của Polysorbate 80 và sự cần thiết để nghiên cứu các phụ chất thay thế trong công thức dược phẩm.

Phương pháp

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù kép và kiểm soát bằng giả dược, với sự tham gia của một nhóm tình nguyện viên khỏe mạnh. Người tham gia được tiêm chất dược phẩm chứa Polysorbate 80 và một công thức kiểm soát không chứa Polysorbate 80, theo một trình tự ngẫu nhiên. Sự thẩm thấu của dược phẩm qua ruột đã được đánh giá thông qua nhiều tham số dược lý, bao gồm diện tích dưới đường cong (AUC), nồng độ cực đại (Cmax) và thời gian đạt độ nồng độ cực đại (Tmax).

Kết quả chính

Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng sự hiện diện của Polysorbate 80 trong công thức dược phẩm không ảnh hưởng đáng kể đến sự thẩm thấu của dược phẩm qua ruột người. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về AUC, Cmax hoặc Tmax giữa công thức chứa Polysorbate 80 và công thức kiểm soát không chứa nó. Những kết quả này cho thấy rằng Polysorbate 80 không có ảnh hưởng đáng kể đối với sự hấp thụ qua ruột của dược phẩm.

Những ảnh hưởng

Những kết quả của nghiên cứu này có một số ảnh hưởng quan trọng:

An toàn của Polysorbate 80: Nghiên cứu cung cấp bằng chứng rằng khi sử dụng như một phụ chất trong dược phẩm, Polysorbate 80 không gây hiệu ứng tiêu cực đối với sự thẩm thấu của dược phẩm qua ruột người. Điều này cho thấy nó có thể được xem xét là an toàn để sử dụng trong các công thức dược phẩm.

Ổn định công thức: Polysorbate 80 có thể tiếp tục được sử dụng như một phụ chất để tăng cường tính hòa tan và sự hấp thụ qua đường uống của các dược phẩm ít hòa tan trong nước mà không cần quá lo lắng về tác động tiêu cực đối với sự hấp thụ qua ruột.

Lựa chọn các phụ chất thay thế: Mặc dù Polysorbate 80 vẫn là một lựa chọn hợp lý, nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu các phụ chất thay thế, đặc biệt là đối với những người có tiền sử về mẫn dịch hoặc dị ứng với Polysorbate 80.

Kết luận

Nghiên cứu Thiếu hiệu ứng của Polysorbate 80 đối với sự thẩm thấu dược phẩm qua ruột người đã cung cấp thông tin quý báu về sự an toàn và tác động của Polysorbate 80 trong các công thức dược phẩm. Những kết quả này cung cấp sự yên tâm về việc sử dụng Polysorbate 80 như một phụ chất trong ngành dược phẩm. Tuy nhiên, giống như bất kỳ phụ chất hoặc thành phần nào khác, quan trọng là xem xét các mẫn dịch và dị ứng cá nhân và khám phá các phụ chất thay thế khi cần thiết. Trong việc nâng cao việc giao dược phẩm và ổn định công thức, nghiên cứu này là một bước quan trọng hướng tới sự ra quyết định có cơ sở hơn trong ngành dược phẩm và các ngành liên quan.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính