Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 12/7/2024 - Vietnam12h.com Application
Polyoxyethylene octyl phenyl ether

Nonionic surfactant

Alkyl aryl base

Dòng sản phẩm op

Prođuct Name

Appearance

CP(0C)

HLB

OP-5

Liquid

<25

10.4

OP-7

Liquid

28-32

12.3

OP-8

Liquid

45-49

12.6

OP-9

Liquid

62-64

13.2

0P-10

Liquid

72-76

13.6

OP-15

Paste

>100

15.2

0P-40

Flake

>100

17.6