Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 24/2/2024 - Vietnam12h.com Application
 Hiệu quả tẩy rửa dầu mỡ trên các loại vải khác nhau

Từ các kết quả thực nghiệm trên các loại vải khác nhau Phuong Nam nhận thấy rằng kết quả tẩy sạch trên các loại vải khác nhau là khác nhau, trên vải cotton cho hoạt tính cao nhất sau đó đến vải pha polyester-cotton và vải polyester cho kết quả thấp nhất.

+ Bề mặt vải cotton phân cực do có các nhóm hydroxyl ở các gốc gluco , nó có sức căng bề mặt yếu nên dầu mỡ khó bám vào vải hơn so với các vải bề mặt không phân cực khác. Ngoài ra còn do sự không tương đồng về tính chất của dầu với vải đã làm cho dầu liên kết với vải cotton yếu hơn các bề mặt không phân cực khác (vải polieste).

+ Vải polyeste là loại vải có cấu trúc chặt chẽ, có tính chất vòng thơm không phân cực. Dầu mỡ bám trên vải sợi cũng có tính chất không phân cực, sức căng bề mặt nhỏ, do vậy dầu mỡ bám dính trên vải polyeste rất dễ dàng, và góc thấm ướt trên vải là góc tù nên rất khó tẩy.

+ Do cấu trúc mao quản của vải polyeste khá lớn so với các cấu tử dầu mỡ nên các cấu tử này có khả năng chui được vào trong mao quản của vải, do vậy càng khó tẩy các chất bẩn này đi.

+ Vải pha mà Phuong Nam sử dụng là loại vải mộc, được tổng hợp từ 60% xơ PE và 40% xơ bông. Xơ PES là loại xơ có bề mặt không cực, sức căng bề mặt yếu, các vết bẩn dầu mỡ dễ bám vào bề mặt nhưng lại khó tẩy ra. Ngược lại, xơ bông là loại xơ có cực, sức căng bề mặt lớn, các vết bẩn dầu mỡ khó bám vào nhưng lại dễ tẩy ra

Các điều kiện chế tạo chất tẩy rửa dạng nhũ tương để xử lý tẩy sạch dầu mỡ trên vải sợi

Từ các biện luận ở trên, Phuong Nam đã đưa ra các điều kiện để chế tạo chất tẩy rửa

dạng nhũ tương và các điều kiện để xử lý tẩy sạch vải sợi như sau:

Điều kiện tạo nhũ: + Chỉ số HLB từ 14-15

+ Điện thế zeta 25 ÷ 30 mV, sức căng bề mặt: 45-47 mN/m

+ Nồng độ mixen tới hạn: 3,2 % KL chất tẩy rửa

+ Tốc độ khuấy trộn để tạo nhũ: 800 – 900 vòng/phút

+ Thời gian tạo nhũ: 30 phút

Điều kiện tiến hành quá trình xử lý tẩy sạch vải sợi:

+ Nồng độ chất tẩy rửa: 6 % KL

+ Thời gian tẩy rửa: 45 phút

+ Nhiệt độ tẩy rửa: 30 oC

Khi đó độ mao dẫn đạt 70 mm/30 phút và độ tẩy sạch đạt 99,2%


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTC