Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 12/7/2024 - Vietnam12h.com Application
 Chương trình học để trở thành bác sĩ ở Canada

Nếu bạn quan tâm đến việc học để trở thành bác sĩ ở Canada, bạn sẽ cần thực hiện một số bước. Dưới đây là một phác thảo chung của quá trình:

Hoàn thành bằng cử nhân: Ở Canada, các trường y thường yêu cầu ứng viên phải hoàn thành bằng đại học trước khi nộp đơn. Mặc dù không yêu cầu bằng cấp cụ thể, nhưng nhiều sinh viên chọn học chương trình tiền y tế hoặc bằng cấp trong lĩnh vực liên quan như sinh học, hóa học hoặc hóa sinh.

Viết MCAT: Bài kiểm tra tuyển sinh đại học y tế (MCAT) là bài kiểm tra tiêu chuẩn bắt buộc để được nhận vào hầu hết các trường y ở Canada. Bài kiểm tra đánh giá kiến thức về các khái niệm khoa học khác nhau và kỹ năng tư duy phản biện.

Nộp đơn vào trường y: Khi bạn đã hoàn thành chương trình đại học và viết MCAT, bạn có thể nộp đơn vào trường y. Có 17 trường y ở Canada, mỗi trường có quy trình đăng ký và yêu cầu nhập học riêng.

Hoàn thành trường y: Trường y ở Canada thường mất bốn năm để hoàn thành. Trong thời gian này, bạn sẽ học các môn y tế khác nhau như giải phẫu, dược lý và bệnh lý, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tế thông qua các đợt luân phiên lâm sàng.

Hoàn thành nội trú: Sau khi tốt nghiệp trường y, bạn sẽ cần hoàn thành chương trình nội trú trong chuyên ngành bạn đã chọn. Các chương trình cư trú tại Canada kéo dài từ hai đến bảy năm tùy thuộc vào chuyên ngành.

Xin giấy phép: Để hành nghề y ở Canada, bạn cần phải xin giấy phép từ cơ quan cấp phép ở tỉnh hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn dự định hành nghề.

Trở thành bác sĩ ở Canada là một quá trình đầy thách thức và cạnh tranh, nhưng đây có thể là một nghề nghiệp bổ ích cho những ai cam kết giúp đỡ người khác và có niềm đam mê mãnh liệt với y học.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDPT