Phương Nam Co LTD
Thi công xây dựng phần thô
© 27/9/2023 - Vietnam12h.com Application
 Giá đạm urê Phương Nam bán cho đại lý năm 2022

Các đại lý phân bón hiện nay rất phổ biến trên thi ̣trường, đây là các đơn vi ̣nhận bán đại lý hàng cho các doanh nghiệp phân bón như: đạm urê Hà Bắc, đạm urê Phú Mỹ, đạm urê Cà Mau, và phân đạm urê do Phương Nam nhập khẩu… và hưởng phần trăm hoa hồng. Với nguồn hàng này, chất lượng đảm bảo, nguồn hàng ổn định, giá đạm urê hợp lý. Phương Nam thông qua hợp đồng mua bán ký kết hàng quý với các đại lý để tập trung được hàng nhập khẩu hay phân phối các loại phân đạm urê Hà Bắc, đạm urê Phú Mỹ, đạm urê Cà Mau …

Dựa trên các hợp đồng đã ký Phương Nam chủ động về giá đạm urê và khối lượng cần nhập khẩu hay đặt hàng từ các nhà máy như: đạm urê Hà Bắc, đạm urê Phú Mỹ, đạm urê Cà Mau, và phân đạm urê do Phương Nam nhập khẩu…

Giá đạm urê của Phương Nam bán trên thị trường Việt Nam năm 2022

Giá phân bón đạm urê Phú Mỹ: 16.500 VNĐ/Kg

Giá phân bón đạm urê Hà Bắc: 15.500 VNĐ/Kg

Giá phân bón đạm urê Cà Mau: 16.000 VNĐ/Kg

Giá phân bón đạm urê đen: 16.500 VNĐ/Kg

Giá phân bón đạm urê xanh: 16.500 VNĐ/Kg

Giá phân bón đạm urê sữa: 16.500 VNĐ/Kg

Giá phân bón đạm urê nhập khẩu: 16.000 VNĐ/Kg

Để có giá phân bón đạm urê chính xác hôm nay hãy gọi cho chúng tôi theo số: Hotline; 0908 799 468 (C.Ngọc). 0903 684 679 (A.Hòa)

Tìm hiểu khả năng cung cấp phân bón từ các nguồn khác:

Nguồn hàng từ liên doanh, liên kết: Là nguồn hàng có thể liên kết với các đơn vị sản xuất phân bón hoặc giữa cửa hàng này với của hàng khác thông qua việc góp vốn sản xuất kinh doanh. Việc liên doanh, liên kết làm đa daṇg hơn, phong phú hơn măṭ hàng kinh doanh.

Để khai thác nguồn hàng này có hiệu quả, cần tìm hiểu kỹ đối tác để liên doanh, liên kết, nắm vững tiềm năng, cử người có kinh nghiệm đi ký kết hợp đồng và theo dõi, đôn đốc đối tác thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng.

- Nguồn hàng ngoài thi ̣trường tư ̣ do : Là nguồn hàng khi cần để bổ sung cho nhu cầu kinh doanh, có thể chọn mua theo giá thỏa thuận. Nguồn hàng này không ổn định, khối lượng hàng hóa ít, chất lượng hàng không cao.


Link Đọc file PDF hoặc tải file pdf về máy tính
XDTH