Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 17/4/2024 - Vietnam12h.com Application
Giới thiệu về ngành điều dưỡng tập 1
Bài 1 Lịch sử ngành điều dưỡng
Bài 2 Y đức và nghĩa vụ nghề nghiệp của người điều dưỡng
Bài 3 Xu hướng phát triển ngành điều dưỡng Việt Nam
Bài 4 Học thuyết cơ bản thực hành điều dưỡng
Bài 5 Sự ảnh hưởng của môi trường, gia đình đến sức khỏe
Bài 6 Quy trình điều dưỡng
Bài 7 Thăm khám thể chất
Bài 8 Vô khuẩn và những vấn đề liên quan
Bài 9 Hồ sơ người bệnh và cách ghi chép
Bài 10 Tiếp nhận bệnh nhân vào bệnh viện Chuyển bệnh - xuất viện
Bài 11 Chống nhiễm khuẩn bệnh viện
Bài 12 Xử lý chất thải
Bài 13 Kỹ thuật rửa tay
Bài 14 Kỹ thuật mang và tháo găng tay vô khuẩn
Bài 15 Tẩy uế và bảo quản dụng cụ Trong buồng bệnh hàng ngày
Bài 16 Cách rửa, lau chùi và chuẩn bị Dụng cụ để tiệt khuẩn
Bài 18 Nhu cầu cơ bản của con người Và sự liên quan với điều dưỡng
Bài 17 Theo dõi chức năng sinh lý (dấu hiệu sinh tồn)
Bài 19 Quản lý giấc ngủ và nghỉ ngơi
Bài 20 Vệ sinh cá nhân
Bài 21 Kỹ thuật tắm bệnh tại giường
Bài 22 Kỹ thuật gội tóc tại giường
Bài 23 Kỹ thuật chăm sóc răng miệng
Bài 26 Kỹ thuật rửa giường sau khi người bệnh ra về
1 2
Bệnh học điều trị nội khoa
Giải phẩu học tập 1
Giải phẩu học tập 2
Phục hồi chức năng
Triệu chứng học nội khoa
Điều dưỡng co bản tập 1
Điều dưỡng co bản tập 2
Giáo trình tai mũi họng
Bài Giảng về mắt
Y hoc cổ truyền
Giáo trình sinh lý bệnh
Bênh học ngoại phụ y học cổ truyền
Giáo trình bệnh học lao
Giáo trình bệnh lý học nội khoa