Phương Nam Co LTD
Cung cấp Chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 20/9/2020 - Vietnam12h.com Application
Bệnh học điều trị nội khoa
Giải phẩu học tập 1
Giải phẩu học tập 2
Phục hồi chức năng
Triệu chứng học nội khoa
Điều dưỡng co bản tập 1
Điều dưỡng co bản tập 2
Giáo trình tai mũi họng
Bài Giảng về mắt
1 2
Lời giới thiệu bệnh học ngoại - phụ y học cổ truyền
Bài 1 Biện chứng trong ngoại khoa Y học cổ truyền
Bài 2 Sơ lược lịch sử điều trị chấn thương Trong y học cổ truyền
Bài 3 Bong gân (nỉu thương)
Bài 4 Tọa thương (đụng giập phần mềm)
Bài 5 Vết thương phần mềm (sang thương)
Bài 6 Đại cương về gãy xương (củ tiết)
Bài 7 Nguyên tắc điều trị gãy xương Kết hợp y học cổ truyền
Bài 8 Một số loại gãy xương (củ triết)
Bài 9 Thuốc y học cổ truyền dùng ngoài Trong điều trị bệnh da liễu (bệnh bì phu)
Bài 10 Chàm (phong chẩn)
Bài 11 Bệnh mày đay (ẩn chẩn)
Bài 12 Trĩ
Bài 13 Rò hậu môn (giang lậu)
Bài 14 Mụn nhọt (tiết đinh)
Bài 15 Sỏi tiết niệu (thạch lâm)
Bài 16 Đặc điểm sinh lý của phụ nữ
Bài 17 Bệnh nguyên bệnh sinh theo YHCT của bệnh phụ khoa
Bài 18 Đặc điểm về Chẩn đoán bệnh phụ khoa (Tứ chẩn)
Bài 19 Bát cương
Bài 20 nguyên tắc điều trị bệnh phụ khoa
Bài 21 Kinh nguyệt không đều
Bài 22 Rong kinh (Kinh lậu)
Bài 23 Rong huyết (Huyết lậu)
Bài 24 Đau bụng kinh (Thống kinh)
1 2
Hotline 0903 684 679
KS: Lê Văn Hòa

Hotline 0908 799 468
KS: Nguyễn Bảo Ngoc

Hotline 0964 861 479
Ths Kts Lê Hoàng Nam

Propylene Glycol USP

"Đơn Giá: 35.000 VNĐ"