Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 12/6/2024 - Vietnam12h.com Application
Bài 35 chăm sóc tiêu hóa và bài tiết
Bài 36 Kỹ thuật giúp người bệnh ăn
Bài 37 Các phương pháp đưa thức ăn vào cơ thể người bệnh
Bài 38 Kỹ thuật cho ăn bằng ống
Bài 39 Dinh dưỡng trong điều trị
Bài 40 Hút dịch vị – tá tràng
Bài 41 Kỹ thuật rửa dạ dày
Bài 42 Quản lý người bệnh thụt tháo
Bài 43 Kỹ thuật thụt tháo
Bài 44 Chăm sóc người bệnh thông tiểu
Bài 45 Kỹ thuật thông tiểu thường
Bài 46 Kỹ thuật thông tiểu liên tục
Bài 47 Kỹ thuật rửa bàng quang
Bài 48 Theo dõi và đo lượng dịch vào ra
Bài 49 Chăm sóc vết thương
Bài 50 Kỹ thuật thay băng vết thương thường
Bài 51 Cắt chỉ vết khâu
Bài 52 Băng cuộn
Bài 53 Chuẩn bị người bệnh làm xét nghiệm cận lâm sàng
Bài 54 Kỹ thuật lấy máu để thử xét nghiệm
Bài 55 Kỹ thuật kéo máu trên phiến kính
Bài 56 Kỹ thuật lấy đờm, phân, mủ để thử nghiệm
Bài 57 Kỹ thuật lấy nước tiểu để thử nghiệm
Bài 58 Chườm nóng – chườm lạnh
Bài 59 Kỹ thuật chườm nóng – chườm lạnh
1 2
Bệnh học điều trị nội khoa
Giải phẩu học tập 1
Giải phẩu học tập 2
Phục hồi chức năng
Triệu chứng học nội khoa
Điều dưỡng co bản tập 1
Điều dưỡng co bản tập 2
Giáo trình tai mũi họng
Bài Giảng về mắt
Y hoc cổ truyền
Giáo trình sinh lý bệnh
Bênh học ngoại phụ y học cổ truyền
Giáo trình bệnh học lao
Giáo trình bệnh lý học nội khoa