Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 24/2/2024 - Vietnam12h.com Application
Lời nói đầu giải phẫu học tập 1
Định nghĩa và lịch sử môn giải phẫu học
Các phương tiện và phương thức mô tả giải phẫu
Tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu
Phương pháp nghiên cứu và học giải phẫu
Đại cương hệ vận động (hệ xương)
Sự hình thành và phát triển xương
Khớp xương
Hệ cơ
Xương chi trên (ossa membri superioris)
Xương trụ (mua)
Xương quay (radius) và xương bàn tay (ossa manus)
Các khớp xương chi trên (articulationes membri superioris)
Khớp khuỷu (articulatio cubitis)
Các khớp nhỏ khác
Vùng nách
Cấu tạo vùng nách
Các thành phần đựng trong nách
Vùng cánh tay
Vùng cánh tay sau (regio branchii posterior)
Vùng khuỷu tay
Vùng cẳng tay
Vùng cẳng tay sau (regio antebrachii posterior)
Vùng bàn tay
Tổng hợp về hệ thống và định khu chi trên
1 2 3 4 5
Bệnh học điều trị nội khoa
Giải phẩu học tập 1
Kinh Tế Xây Dựng
Giải phẩu học tập 2
Phục hồi chức năng
Triệu chứng học nội khoa
Điều dưỡng co bản tập 1
Điều dưỡng co bản tập 2
Giáo trình tai mũi họng
Bài Giảng về mắt
Y hoc cổ truyền
Giáo trình sinh lý bệnh
Bênh học ngoại phụ y học cổ truyền
Giáo trình bệnh học lao
Giáo trình bệnh lý học nội khoa