Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 24/2/2024 - Vietnam12h.com Application
Lời nói đầu giải phẫu học tập 2
Cột sống “Xương thân mình”
Đặc điểm chung của các đất sống
Đặc điểm riêng của từng loại đốt sống
Khung chậu hay chậu hông
Xương lồng ngực
Hệ thống cơ thân mình
Các cơ thành ngực trước bên
Đại cương cơ hoành
Các cơ thành bụng trước bên
Mạch máu, thần kinh của thành bụng trước bên
Các điểm yếu của thành bụng và đường trắng
Đại cương hệ tuần hoàn
Đại cương ống bẹn
Quá trình phát triển tim phôi thai và các mạch máu lớn
Vòng tuần hoàn thai nhi
Tim trưởng thành
Hình thể trong các buồng tim
Cấu tạo của tim
Mạch máu thần kinh của tim
Trực chiếu của tim và các van tim trên lồng ngực
Đại Cương Phổi
Cấu tạo của phổi
Cuống phổi (pediculus pulmonis) màng phổi
Đối chiếu của phổi và màng phổi lên lồng ngực
1 2 3 4 5
Bệnh học điều trị nội khoa
Giải phẩu học tập 1
Kinh Tế Xây Dựng
Giải phẩu học tập 2
Phục hồi chức năng
Triệu chứng học nội khoa
Điều dưỡng co bản tập 1
Điều dưỡng co bản tập 2
Giáo trình tai mũi họng
Bài Giảng về mắt
Y hoc cổ truyền
Giáo trình sinh lý bệnh
Bênh học ngoại phụ y học cổ truyền
Giáo trình bệnh học lao
Giáo trình bệnh lý học nội khoa