Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 23/7/2024 - Vietnam12h.com Application
Lời giới thiệu về giáo trình tai mũi họng
Bài 1 Liên quan chuyên khoa tai mũi họng với các chuyên khoa Khác trong ngành y
Bài 2 Viêm thanh quản
Bài 3 Khó thở thanh quản và chỉ định mở khí quản
Bài 4 Dị vật đường thở
Bài 5 Dị vật đường ăn
Bài 6 Chấn thương tai mũi họng
Bài 7 Chảy máu mũi
Bài 8 Viêm mũi xoang cấp tín
Bài 9 Viêm mũi xoang mạn tính
Bài 10 Các áp xe quanh họng
Bài 11 Viêm tai giữa cấp tính
Bài 12 Viêm tai giữa mạn tính
Bài 13 Biến chứng nội sọ do tai
Bài 14 Viêm họng
Bài 15 Viêm va
Bài 16 Viêm amiđan
Bài 17 Ung thư vòm mũi họng
Bài 18 Ung thư thanh quản - hạ họng
1
Bệnh học điều trị nội khoa
Giải phẩu học tập 1
Giải phẩu học tập 2
Phục hồi chức năng
Triệu chứng học nội khoa
Điều dưỡng co bản tập 1
Điều dưỡng co bản tập 2
Giáo trình tai mũi họng
Bài Giảng về mắt
Y hoc cổ truyền
Giáo trình sinh lý bệnh
Bênh học ngoại phụ y học cổ truyền
Giáo trình bệnh học lao
Giáo trình bệnh lý học nội khoa