Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 24/2/2024 - Vietnam12h.com Application
Bệnh án và bệnh lịch
Nội dung bệnh án bệnh lịch
Nội dung bệnh án
Nội dung bệnh lịch
Tổng kết hồ sơ bệnh và lưu trữ hồ sơ
Công tác khám bệnh và chẩn đoán
Nội dung khám bệnh
Khám từng bộ phận
Kiểm tra các chất thải tiết và một số chất dịch
Các phương pháp cận lâm sàng
Triệu chứng học bộ máy tuần hoàn
Rối loạn chức năng trong bệnh tim
Các triệu chứng chủ quan trong bệnh tim
Rối loạn chức năng trong các bệnh mạch máu
Trong các bệnh của tim mạch
Khám tim các phương pháp lâm sàng
Tiến hành gõ tim
Sự thay đổi tiếng tim
Các tiếng thổi của tim
Khám tim các phương pháp cận lâm sang
Điện tâm đồ tâm thanh đồ và cơ động đồ
Siêu âm chẩn đoán ác bệnh tim mạch và thông tim
Các phương pháp sinh hoá chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch
Các phương pháp khám mạch máu
Phương pháp đo huyết áp động mạch chẩn đoán và điều trị các bệnh tim mạch
1 2 3 4 5 6 ...
Bệnh học điều trị nội khoa
Giải phẩu học tập 1
Kinh Tế Xây Dựng
Giải phẩu học tập 2
Phục hồi chức năng
Triệu chứng học nội khoa
Điều dưỡng co bản tập 1
Điều dưỡng co bản tập 2
Giáo trình tai mũi họng
Bài Giảng về mắt
Y hoc cổ truyền
Giáo trình sinh lý bệnh
Bênh học ngoại phụ y học cổ truyền
Giáo trình bệnh học lao
Giáo trình bệnh lý học nội khoa