Phương Nam Co LTD
Cung cấp chất hoạt động bề mặt, dầu bôi trơn Korea
© 24/2/2024 - Vietnam12h.com Application
Quá trình tàn tật và biện pháp phòng ngừa
Các biện pháp phòng ngừa tàn tật
Các th¬ương tật thứ phát thường gặp và biện pháp phòng ngừa
Khái niệm về phục hồi chức năng vai trò của người điều dưỡng trong phục hồi chức năng
Vai trò của người điều dưỡng trong phục hồi chức năng
Một sô phương thức vật lý trị liệu thường dùng
Điện trị liệu
Ánh sáng trị liệu
Thủy trị liệu
Xoa bóp trị liệu
Vận động trị liệu
Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
Các dạng tàn tật và nhu cầu cần phục hồi
Triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
Phục hồi chức năng hô hấp
Phục hồi hô hấp
Dẫn lưu tư thế
Một số kỹ thuật phục hồi chức năng cho người có khó khăn về vận động
Phục hồi chức năng cho bệnh nhân tổn thương tủy sống
Phục hồi chức năng cho bệnh nhân liệt nửa người
Chăm sóc điều dưỡng phục hồi chức năng bỏng
Chăm sóc phục hồi chức năng bệnh nhân cắt cụt chi
Phục hồi chức năng sau gãy xương
Phục hồi chức năng trước và sau mổ
Phục hồi chức năng trẻ bạo não
1 2
Bệnh học điều trị nội khoa
Giải phẩu học tập 1
Kinh Tế Xây Dựng
Giải phẩu học tập 2
Phục hồi chức năng
Triệu chứng học nội khoa
Điều dưỡng co bản tập 1
Điều dưỡng co bản tập 2
Giáo trình tai mũi họng
Bài Giảng về mắt
Y hoc cổ truyền
Giáo trình sinh lý bệnh
Bênh học ngoại phụ y học cổ truyền
Giáo trình bệnh học lao
Giáo trình bệnh lý học nội khoa