Cửu Long Co LTD
Cung cấp Magnesi clorid MgCl2
© 17/4/2024 - Vietnam12h.com Application

Cách xử lý Hóa Học nước thải công nghiệp


Cách xử lý Hóa Học nước thải công nghiệp sử dụng các phản ứng hóa học để xử lý nước thải, nguyên cứu sử dụng hóa chất Poly aluminium chloride PAC hóa chất xử lý nước thải. Các công trình xử lý hóa học thường kết hợp với các công trình xử lý lý học. Mặc dù có hiệu quả cao, nhưng phương pháp xử lý hóa học thường đắt tiền và đặc biệt thường tạo thành các sản phẩm phụ độc hại. Cửu Long đã nguyên cứu tính chất hóa học của PAC đã đem lại hiệu quả kinh tế trong xử lý nước thải công nghiệp. Và việc ứng dụng các quá trình xử lý hóa học được tóm tắt:

Áp dụng các quá trình hóa học trong xử lý nước thải (Metcalf & Eddy, 1991)

Kết tủa; Tách phospho và nâng cao hiệu quả của việc tách cặn lơ lửng ở bể lắng bậc 1

Hấp phụ; Tách các chất hữu cơ không được xử lý bằng phương pháp hóa học thông thường hoặc bằng phương pháp sinh học. Nó cũng được sử dụng để tách kim loại nặng, khử chlorine của nước thải trước khi xả vào nguồn

Khư trùng; Phá hủy chọn lọc các vi sinh vật gây bệnh

Khử trùng bằng chlorine; Phá hủy chọn lọc các vi sinh vật gây bệnh. Chlorine là loại hóa chất được sử dụng rộng rãi nhất

Khử chlorine; Tách lượng clo dư còn lại sau quá trình clo hóa

Khử trùng bằng ClO2; Phá hủy chọn lọc các vi sinh vật gây bệnh Khử trùng bằng BrCl2

Phá hủy chọn lọc các vi sinh vật gây bệnh; Khử trùng bằng Ozone

Phá hủy chọn lọc các vi sinh vật gây bệnh; Khử trùng bằng tia UV Phá hủy chọn lọc các vi sinh vật gây bệnh