Cửu Long Co LTD
Cung cấp hoá chất xử lý nước thải PAC
© 9/6/2023 - Vietnam12h.com Application
Tăng cường hiệu suất hấp thụ CO2 bằng dung dịch Triethanolamine pha nước và ammonia Thêm Ammonia vào Triethanolamine: Cải thiện hiệu suất hấp thụ CO2 và giảm lượng thải ra môi trường Triethanolamine (TEA): Hấp thụ CO2 và giảm phát thải khí nhà kính.
Thời trang  Hài lòng với tri thức của mình

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Từ xưa đến nay, ông cha vẫn thường căn dặn chúng ta sống phải biết ơn, tôn trọng những người đã tạo ra thành quả cho ta hưởng. Điều đó thể hiện rõ trong câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Thực trạng tiêu dùng phân đạm urê Sản xuất và tiêu dùng phân hỗn hợp NPK Cây làm chẳng lên non
Ẩm thực  Hài lòng với tri thức của mình
Tổng hợp Hydroxyapatite nguyên liệu phân đạm urê nhả chậm kết tủa từ các muối chứa ion Ca2+
Nguyên liệu thường được dùng là Ca(NO3)2.4H2O và (NH4)2HPO4 [18] trong dung dịch NH3. Đầu tiên, hai chất Ca(NO3)2.4H2O và (NH4)2HPO4 được hòa tan trong nước khử ion. Điều chỉnh độ pH của dung dịch lỏng đến 11 bằng dung dịch NH3 25%. Thêm từ từ dung dịch Ca(NO3)2 vào dung dịch (NH4)2HPO4 đã được khuẩy mạnh ở nhiệt độ phòng trong 1 giờ tạo kết tủa đục và tiếp tục khuấy kết tủa trong 1 giờ ở nhiệt độ 100oC. Tiếp tục già hóa kết tủa trong 24 giờ. Hỗn hợp sau đó được rửa sạch và lọc. Phần kết tủa được lọc và đem sấy khô qua đêm ở 80oC. Dạng bột khô được nghiền và nung trong chén alumina ở 800oC, 1000oC và 1200oC với thời gian là 1 giờ, 2 giờ và 4 giờ. Phương trình hóa học là:
Tác dụng phân ure-Gold với nấm Endomycorrhizae Cách bón phân ure-Gold cho cây lúa năng suất cao Phân ure bón cây gì? Kết hợp với các loại phân.
Âm nhạc  Hài lòng với tri thức của mình
Ảnh hưởng của nhiệt độ tổng hợp phân đạm urê
Mặc dù Phân đạm urê được tạo thành từ amoni cacbamat chảy lỏng, nhưng quá trình ấy lại được tiến hành ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ chảy lỏng của amoni cacbamat sạch, bởi vì tùy theo việc đun nóng amoni cacbamat sẽ giải phóng nước và tạo thành Phân đạm urê. Chính lượng nước đó sẽ làm hạ thấp nhiệt độ nóng chảy của amoni cacbamat. Nhiệt độ nóng chảy của amoni cacbamat cũng giảm rất nhanh khi có mặt Phân đạm urê .
Nhà máy phân đạm urê Phú Mỹ Động học quá trình tổng hợp phân đạm urê Ảnh hưởng của áp suất tổng hợp phân đạm urê
Tổng hợp  Hài lòng với tri thức của mình
Ảnh hưởng của lượng Artemisinin đến sự tương tác của hỗn hợp lipid
Biểu đồ 3.4 cho biết nhiệt đô chảy của hỗn hợp Compritol® 888 ATO – LabrafacTM PG (7 : 3) và các hàm lượng Artemisinin khác nhau. Tỉ lệ lipid cố định nhưng lượng Artemisinin tăng dần với lượng cao nhất là 100 mg Artemisinin trong 1 g lipid. Điểm chảy của hỗn hợp Compritol® 888 ATO – LabrafacTM PG (7 : 3) và Artemisinin không khác nhau so với điểm chảy của hỗn hợp Compritol® 888 ATO – LabrafacTM PG (7 : 3) nhưng thấp hơn điểm chảy của Compritol® 888 ATO (p < 0,05).
Bệnh án, bệnh lịch Thể chất và nhiệt độ tan chảy của hỗn hợp lipid Sự tương tác giữa các hỗn hợp lipid và Artemisinin